Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 102

Ora Akaou a Iesu

Ora Akaou a Iesu

KUA kite koe e koai teia vaine e te nga tangata? Ko Maria i Magadala te vaine, e oa aia no Iesu. E te nga tangata kakau teatea e nga angera. Teia pia meangiti e akara atu nei a Maria ki roto, ko te ngai i tukuia ai te kopapa o Iesu i muri ake ka mate ei aia. Kapikiia te reira e ngai tanu mate. Tera ra i teianei kare e kopapa! Naai i apai i te reira? Ka akara ana tatou.

Muri ake i te mate anga a Iesu, kua karanga te au taunga kia Pilato e: ‘I te ora anga a Iesu kua karanga aia e ka akatuia mai aia i muri ake i te toru ra. No reira e akaue atu kia tiakiia te ngai tanu mate. I reira, kare e rauka i tana au pipi i te keia i tona kopapa e kia karanga e kua tu akaou mai aia mei te mate!’ Akakite a Pilato ki te au taunga kia tono mai i te au vaeau e tiaki i te ngai tanu mate.

Inara i te popongi roa i te ra toru, muri ake i te mate anga o Iesu kua aere poitirere mai tetai angera a Iehova. Kua opara aia i te toka mei te ngai tanu mate. Mataku tikai te au vaeau e kare i rauka ia ratou te oriori. Te openga, i te akara anga ratou ki roto i te ngai tanu mate, kare e kopapa! Kua aere tetai pae vaeau ki roto i te oire e kua akakite ki te au taunga. Kua kite koe e eaa ta te au taunga kino i rave? Kua tutaki ratou i te au vaeau kia pikikaa. ‘E karanga kotou e kua aere mai tana au pipi i te po ia matou e moe ra, e kua keia i te kopapa,’ i akakite ei te au taunga ki te au vaeau.

I taua taime ra, kua aere mai tetai au oa vaine o Iesu ki ko i te ngai tanu mate. Poitirere tikai ratou i te kite anga e kare e kopapa i reira! Kite ua ake kua tu mai e rua nga angera kakau kaka to raua. ‘Eaa kotou i kimi ei ia Iesu i konei?’ i ui ei raua. ‘Kua akatu akaouia aia. Aere viviki e akakite ki tana au pipi.’ Kua oro viviki atu te au vaine! Inara ia ratou e oro ra kua tapu mai tetai tangata ia ratou. Kua kite koe e koai te reira? Ko Iesu! ‘Aere e akakite ki taku au pipi,’ i karanga ai aia.

Te akakite anga te au vaine ki te au pipi e kua ora akaou a Iesu e kua kite ana ratou iaia, kare te au pipi i irinaki ana. Kua oro atu a Petero raua ko Ioane ki ko i te ngai tanu mate kia akara raua, inara kare e apinga i roto i te ngai tanu mate! I te akaruke anga a Petero raua ko Ioane, kua noo mai a Maria i Magadala. Ko te reira te taime i kite atu ei aia i te nga angera.

Kua kite koe e eaa tei tupu ki te kopapa o Iesu? Kua maani te Atua i te reira kia ngaro. Kare te Atua i akatu mai ana ia Iesu mei tona kopapa tangata rai i mate. Kua oronga aia i tetai kopapa vaerua ou no Iesu, mei to te au angera rai i runga i te rangi. Inara i te akaari ki tana au pipi e kua ora akaou aia, kua rauka ia Iesu i te maani i tetai kopapa te ka kiteaia e te tangata mei ta tatou ka apii mai.