Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 108

Runga i te Mataara ki Damaseko

Runga i te Mataara ki Damaseko

KUA kite koe e koai teia i runga i te one? Ko Saula. Akamaara, nana i akono te au pereue o te tangata tei pei ia Setephano ki te toka. Akara ana i tera marama kaka! Eaa te tupu ra?

Muri ake i te tamateia anga a Setephano, kua arataki a Saula i te kimi i te au pipi a Iesu kia tamamae ia ratou. Kua aere atu aia ki roto i te au are e kua uuti mai ia ratou ki vao e kua tuku atu ia ratou ki roto i te are auri. Maata te au pipi tei oro atu ki te au oire ke e kua akamata i te tutu aere i te “tuatua meitaki” i reira. Inara kua aere a Saula ki te au oire ke i te kimi i te au pipi a Iesu. Te aere ra aia i teianei ki Damaseko. Tera ra, iaia i runga i te mataara, teia te mea umere i tupu:

Poitirere ua ake kua kaka mai te marama mei te rangi takapini ia Saula. Kua inga aia ki runga i te one, mei ta tatou e kite ra i konei. E oti kua karanga mai tetai reo e: ‘E Saula, e Saula! Eaa koe i tamamae mai ei iaku?’ Kua kite te au tangata i te pae ia Saula i te kaka e kua akarongo i te tangi o te reo, kare ra ratou i marama e eaa tei tuatuaia.

‘Koai koe, e te Atu?’ i ui ei a Saula.

‘Ko au ko Iesu, taau e tamamae ra,’ i karanga ai te reo. Kua tuatua a Iesu i teia no te mea me tamamae a Saula i te au pipi a Iesu, manako a Iesu e mei te mea rai e koia tei tamamaeia.

Ui mai i reira a Saula e: ‘E te Atu, eaa taku ka rave?’

‘E tu e aere ki Damaseko,’ i karanga ai a Iesu. ‘Ka akakiteia atu i reira e eaa taau ka rave.’ I te tu anga a Saula ki runga e kua puera i tona nga mata, kare ana apinga i kite atu. Kua matapoia aia! No reira te au tangata i mou ei i tona rima e i taki ei iaia ki Damaseko.

Kua tuatua atu i reira a Iesu ki tetai o tana au pipi i Damaseko, i te karanga anga e: ‘E tu, e Anania. Aere atu ki ko i te mataara tei kapikiia e ko Tika ua. I ko i te are o Iuda e ui i te tangata ko Saula te ingoa. Kua iki au iaia ei tavini akaperepere noku.’

Kua akarongo a Anania. I te aravei anga aia ia Saula, kua tuku aia i tona nga rima ki runga iaia e kua karanga e: ‘Kua tono mai te Atu iaku kia maani ia koe kia kite akaou e kia akakiia e te vaerua tapu.’ Taua taime rai kua topa mai tetai apinga mei te unai ika no runga i nga mata o Saula, e kua kite akaou aia.

Kua taangaanga maata ravaia a Saula ei tutu aere ki te au tangata o te pa enua e manganui. Kua riro mai aia e ko te apotetoro ko Paulo, ta tatou ka apii maata atu. Inara te mea mua, ka akara ana tatou e eaa ta te Atua i tuku atu kia rave a Petero.