Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 89

Tama a Iesu i te Iero

Tama a Iesu i te Iero

AKARA anga riri tikai a Iesu i konei, me kare ainei? Kua kite koe e eaa aia i riri ei? No te mea e aronga noinoi tikai teia i ko i te iero o te Atua i Ierusalema. Te tauta nei ratou i te maani kia maata ta ratou moni mei ko i te tangata e aere mai nei i te akamori i te Atua.

Te kite ra koe i teia au toa puakatoro ou, te mamoe e te kukupa pouroa? I na, te oko nei teia au tangata i teia au manu i konei tikai i te iero. Kua kite koe i te tumu? No te mea te anoano ra te ngati Iseraela i te au manu e te manu rere ei akaatinga ki te Atua.

Kua akakite te ture a te Atua e me rave tetai Iseraela i tetai tarevake, ka anoanoia aia kia oronga i tetai atinga ki te Atua. E te vai katoa ra tetai au taime, ka anoanoia te ngati Iseraela kia oronga i te au atinga. Inara noea mai i reira e rauka ai i tetai tangata Iseraela te au manu rere e te manu ei atinga ki te Atua?

E au manu rere e te au manu ta tetai au Iseraela na ratou rai. No reira ka rauka ia ratou te oronga i teia. Inara te maataanga o te Iseraela kare a ratou manu me kore au manu rere. E noo ana tetai pae ki te au ngai mamao mei ia Ierusalema e kare e rauka i te apai mai i te au manu ki ko i te iero. No reira kua aere mai te tangata ki konei i te oko i te au manu me kore manu rere ta ratou ka anoano. Tera ra e maata roa te moni ta teia au tangata e oko nei i te manu. Te keia nei ratou i te tangata. Tera tetai, kare ratou e tau kia okooko i konei i te iero o te Atua.

Na teia i akariri ia Iesu. No reira kua uri aia i te au kaingakai moni a te au tangata e kua pururu ta ratou moni. Pera katoa, kua maani aia i tetai uepu mei te au taura e kua tuaru i te au manu ki vao i te iero. Kua akaue aia i te au tangata e oko ra i te au kukupa e: ‘Tariia ta kotou apinga ki vao! Akamutu kotou i te akariro i te are o toku Metua ei ngai maani anga kia maata ta kotou moni.’

Tei ko tetai au pipi a Iesu i te iero i Ierusalema. Kua poitirere ratou i te kite anga i ta Iesu e rave ra. E oti kua maara ia ratou te ngai i roto i te Pipiria e karanga ra no runga i te Tamaiti a te Atua e: ‘Ka riro tona inangaro i te are o te Atua mei te ai ka rai i roto iaia.’

Ia Iesu i Ierusalema i ko i te oroa Pasa, kua rave aia i te au temeio e manganui. Muri mai, kua akaruke a Iesu ia Iudea e kua akamata i tona tere i te oki ki Galilea. Inara iaia e aere atura, kua na roto atu aia i te oire o Samaria. Ka akara tatou e eaa tei tupu i reira.