Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 84

Aravei Tetai Angera ia Maria

Aravei Tetai Angera ia Maria

KO MARIA teia vaine manea. E vaine Iseraela aia, e noo ana ki roto i te oire o Nazareta. Kua kite te Atua e e vaine meitaki tikai aia. No reira aia i tono ei i tana angera ko Gaberiela kia tuatua kiaia. Kua kite koe e eaa ta Gaberiela i aere mai i te akakite kia Maria? Ka akara ana tatou.

‘Kia orana koe, e tei akaperepere maataia,’ i karanga ai a Gaberiela kiaia. ‘Tei ia koe a Iehova.’ Kare rava a Maria i kite ana i teia tangata i mua ana. Kua taitaia aia, no te mea kare aia i kite i te aiteanga o tana tuatua. Inara i te reira taime rai kua akamaru a Gaberiela i tona mataku.

‘Auraka e mataku, e Maria,’ i karanga ai aia. ‘Kua mareka tikai a Iehova ia koe. No reira aia ka rave ei i tetai apinga umere noou. Kare e roa atu ana ka nui koe. E kapiki koe i tona ingoa ko Iesu.’

Kua akamarama atu a Gaberiela e: ‘Ka maata teia tamaiti e ka kapikiia aia e ko te Tamaiti a te Atua Teitei Rava Atu. Ka maani a Iehova iaia ei ariki, mei ia Davida rai. Tera ra ka riro a Iesu ei ariki e tuatau ua atu, e kare roa e ope tona patireia!’

‘Akapeea teia e tupu ei?’ i ui ei a Maria. ‘Kare oki au i akaipoipo. Kare au i noo ana ki tetai tane, no reira akapeea au i te nui anga?’

‘Ka eke mai te mana o te Atua ki rungao ia koe,’ i pau ei a Gaberiela. ‘No reira te tamaiti ka kapikiia ai e ko te Tamaiti a te Atua.’ I reira kua akakite aia kia Maria e: ‘Akamaara ana i to tuakana ko Elisabeta. Karanga te tangata e kua ruaine roa aia i te anau tamariki. Tera ra kare e roa atu ana ka anau aia i tetai tamaiti. Te kite ra koe i reira e, kare rava e apinga kare e rauka i te Atua i te rave.’

Tera taime rai karanga a Maria e: ‘E tamaine tavini au no Iehova! Kia tupu pouroa taau i tuatua mai kiaku.’ Kua akaruke i reira te angera.

Kua aere viviki atu a Maria i te aravei ia Elisabeta. I te akarongo anga a Elisabeta i te reo o Maria, kua rere te pepe ma te rekareka i roto ia Elisabeta. Kua ki a Elisabeta i te vaerua o te Atua, e kua karanga kia Maria e: ‘Ko koe tei akameitaki maataia i te au vaine nei.’ Kua noo a Maria ki ko ia Elisabeta mei te toru marama, e oti kua oki atu ki te kainga i Nazareta.

Vaitata ua a Maria i te akaipoipo i tetai tangata ko Iosepha te ingoa. Inara i te kite anga a Iosepha e kua nui a Maria, kare aia i manako ana e ka tau aia kia akaipoipo iaia. Kua akakite i reira te angera a te Atua kiaia e: ‘Auraka e mataku i te apai ia Maria ei vaine naau. Na te Atua oki i oronga i te tamaiti nana.’ Kua akaipoipo i reira a Maria raua ko Iosepha, e kua tiaki raua i te anau anga o Iesu.