Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 95

Mataara ta Iesu i Apii

Mataara ta Iesu i Apii

TETAI ra kua akakite a Iesu ki tetai tangata kia aroa aia i tona tangata tupu. Ui te tangata kia Iesu e: ‘Koai toku tangata tupu?’ Kua kite i reira a Iesu e eaa ta teia tangata e manako ra. Manako te tangata e ko te iti tangata ua o tona enua e tana akonoanga tona au tangata tupu. No reira ka akara tatou e eaa ta Iesu i tuatua atu kiaia.

Tetai au taime e apii ana a Iesu na roto i tetai tua. Teia tana i rave i teianei. Kua tua aia no runga i tetai tangata ngati Iuda e tetai tangata Samaria. Kua kite ana tatou e ko te maata anga o te ngati Iuda kare ratou e reka ana i te au tangata Samaria. Teia i reira te tua a Iesu:

Tetai ra kua aere tetai tangata ngati Iuda ki raro i te maunga na runga i te mataara ki Ieriko. Tera ra kua taiaia aia e tetai aronga keikeia. Kua rave ratou i tana moni e kua papaia aia kia vaitata roa i te mate.

Muri mai, kua aere mai tetai taunga ngati Iuda na runga i te mataara. Kua kite aia i te tangata tei taiaia. Eaa toou manako tana i rave? Kua aere atu aia na tetai tua i te mataara e kare i noo mai ana. E oti kua aere mai tetai orometua na reira. E ngati Levi aia. Kua tapu ainei aia? Kare, kare katoa aia i tapu ana i te tauturu i te tangata tei taiaia. Te kite atura koe i te orometua e te ngati Levi e aere atura ki raro i te mataara.

Inara ka akara ana e koai teia i konei i te tangata tei taiaia. E tangata Samaria aia. E te tauturu ra aia i te tangata ngati Iuda. Te tuku ra aia i tetai vairakau ki runga i tona ngai motu. Muri mai, kua apai aia i te ngati Iuda ki tetai ngai ka rauka i te akangaroi kia meitaki tona maki.

Muri ake i te akaoti anga i tana tua, kua karanga atu a Iesu ki te tangata tei ui mai i te uianga kiaia e: ‘Koai i teia aronga tokotoru taau i manako e ko te tangata tupu o te tangata tei taiaia? Ko te orometua ainei, te ngati Levi me kore ko te tangata Samaria ainei?’

Pau mai te tangata e: ‘Ko te tangata Samaria. Kua takinga meitaki aia i te tangata tei taiaia.’

Karanga a Iesu e: ‘Kua tika taau. No reira, aere e kia akono koe i tetai ke mei tana rai i rave.’

Kare ainei koe e reka ana i te mataara ta Iesu i apii ei? Ka rauka ia tatou i te tamou mai e maata ua atu te au apinga puapinga me akarongo tatou i ta Iesu e tuatua maira i roto i te Pipiria, me kare ainei?