Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 93

Maata ta Iesu Tangata i Angai

Maata ta Iesu Tangata i Angai

E APINGA kino maata tetai i tupu. Kua tamateia a Ioane Papetito. Kare te vaine a te ariki ko Herodia e reka ana iaia. E kua rauka iaia i te maani i te ariki kia tipu i te katu o Ioane.

Te akarongo anga a Iesu i teia, kua taitaia tikai aia. Kua aere aia ki tetai ngai koia anake ua. Inara kua aru te tangata iaia. Te kite anga a Iesu i te au pupu tangata, kua tangi aia ia ratou. No reira kua tuatua atu aia kia ratou no runga i te patireia o te Atua, e kua akaora i to ratou aronga maki.

Taua aiai ra kua aere mai tana au pipi kiaia e kua karanga e: ‘Kua aiai roa, e e ngai mamao teia. E tuku i te tangata kia aere kia rauka ia ratou te oko i tetai kai na ratou i roto i te au oire vaitata ua mai.’

‘Kare ratou e anoanoia kia aere,’ i pau atu ei a Iesu. ‘Na kotou e oronga i tetai apinga ei kai na ratou.’ Uri atu aia kia Philipa, kua ui atu a Iesu e: ‘Ka aere tatou kiea oko ei kia rava te kai ei angai i teia au tangata pouroa?’

‘E maata te moni ka pou i te oko i te kai na te katoatoa rava kia kai i tetai manga kai ua,’ i pau mai ei a Philipa. Tuatua mai i reira a Anederea e: ‘E kai ta teia tamaiti, e rima potonga varaoa e e rua ika. Inara kare e rava na teia au tangata pouroa.’

‘Akakite ki te au tangata kia noo ki raro,’ i karanga ai a Iesu. I reira kua akameitaki aia i te Atua no te kai, e kua akamata i te vavai i te reira. Aru mai, kua oronga te au pipi i te varaoa e te ika ki te au tangata pouroa. E 5,000 tane, e e maata ua atu te au tauatini vaine e te tamariki. Kua kai ratou pouroa e kua ki te kopu. E i te koi anga te au pipi i tei toe mai, kua ki e 12 kete!

Kua karanga i reira a Iesu ki tana au pipi kia aere ki roto i te pai no te aere atu ki tetai tua i te Tai o Galilea. I taua po ra kua tupu tetai uriia maata, e kua tauriuri te pai mei tetai tua ki tetai tua. Mataku maata tikai te au pipi. I reira, i te turuaipo kua kite atu ratou i tetai tangata e aere maira na runga i te tai. Kua aue ratou ma te mataku, no te mea kare ratou i kite i ta ratou e akara atura.

‘Auraka e mataku,’ i karanga ai a Iesu. ‘Ko au teia!’ Kare rai ratou i irinaki i te reira. No reira a Petero i karanga ai e: ‘Me ko koe tikai tena e te Atu, e akakite mai kia aere atu au na runga i te tai.’ Pau mai a Iesu e: ‘Aere mai ra!’ E kua aere a Petero na runga i te tai! I reira kua mataku aia e kua akamata i te tomo ki raro, inara kua akaora a Iesu iaia.

Muri mai, kua angai akaou a Iesu e tauatini ua atu tangata. Teia taime kua angai aia ia ratou ki te potonga varaoa e itu e te nga mea ika rikiriki ua. E e maata akaou te kai na te katoatoa. Kare ainei i te mea mataora te tu e akono ra a Iesu i te tangata? Me tutara aia ei ariki no te Atua kare roa tatou e manamanata no runga i tetai ua atu apinga!