Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TUANGA 6

Anauanga o Iesu ki Tona Matenga

Anauanga o Iesu ki Tona Matenga

Kua tonoia te angera ko Gaberiela ki tetai mapu vaine meitaki ko Maria te ingoa. Kua akakite aia kiaia e ka anau aia i tetai tamaiti te ka tutara ei ariki e tuatau ua atu. Kua anauia te tamaiti ko Iesu ki roto i te are o te manu te ngai i aravei atu ei te au tiaki mamoe iaia. Muri mai, kua arataki tetai etu i tetai au tangata mei te Itinga ki te tamaiti meangiti. Kua apii tatou e naai i maani ia ratou kia kite i te etu, e i akapeea a Iesu i te akaoraia anga mei te au tauta anga kia tamateia aia.

Aru mai, kua kite mai tatou ia Iesu, e 12 ona mataiti e tuatua ra ki te au puapii i roto i te iero. E tai ngauru ma varu mataiti i muri mai kua papetitoia a Iesu, e kua akamata aia i reira i tana angaanga tutu anga i te Patireia e te apii anga ta te Atua i tono mai iaia ki te enua nei kia rave. Ei tauturu iaia i te rave i teia angaanga, kua iki a Iesu e 12 tangata e kua akariro ia ratou ei au apotetoro nana.

Kua rave katoa a Iesu i te au temeio e manganui. Kua angai aia e tauatini ua atu tangata ki te nga mea ika rikiriki ua e tetai nga mea potonga varaoa. Kua akaora aia i te maki e kua akatu akaou i tei mate. Te openga, kua apii mai tatou no runga i te au apinga e manganui tei tupu kia Iesu i te ra openga o tona oraanga, e i akapeea aia i te tamateia anga. Kua tutu aere a Iesu mei te toru e te apa mataiti, no reira kua pou tetai tuatau e 34 mataiti e tere atu i te TUANGA 6.

 

I ROTO I TEIA TUANGA

TUA 84

Aravei Tetai Angera ia Maria

Apai mai aia i te karere a te Atua: Ka anau pepe a Maria te ka riro ei ariki e tuatau ua atu.

TUA 85

Anau a Iesu Roto i te Are Manu

Eaa ra tetai ariki maata ka anauia ai roto te are manu?

TUA 86

Arataki te Etu i te Au Tangata

Naai i arataki i te toru tangata pakari kia Iesu? Penei ka poitirere koe i te pauanga.

TUA 87

Tamaiti ko Iesu i Roto i te Iero

Umere te au orometua pakari iaia i ko i te iero. No teaa ra?

TUA 88

Papetito a Ioane ia Iesu

Papetito a Ioane i te aronga ara, inara kare a Iesu ara. Eaa ra a Ioane i papetito ei iaia?

TUA 89

Tama a Iesu i te Iero

Akaari a Iesu i tetai tu aroa tei akatupu i te riri.

TUA 90

Ma Tetai Vaine i ko i te Ruavai

Akapeea te vai ta Iesu ka oronga kiaia te akakore takiri anga i te kaki vai?

TUA 91

Apii a Iesu i Runga i te Maunga

Apii i te pakari maata roto tana Akoanga i te Maunga.

TUA 92

Akaora a Iesu i Tei Mate

Ma te mana o te Atua, karanga a Iesu i tetai nga tuatua ua e kua ora akaou te tamaine a Iairo.

TUA 93

Maata ta Iesu Tangata i Angai

Na te angai anga i te urupu maata na roto i tetai temeio, eaa ta Iesu i akapapu?

TUA 94

Aroa Aia i te Tamariki Rikiriki

Apii a Iesu i tana au apotetoro kia aru i te tu e te akaraanga o te tamariki rikiriki.

TUA 95

Mataara ta Iesu i Apii

Te parapore a Iesu no te tangata Samaria, e akaraanga no te mataara maata tana i apii.

TUA 96

Rapakau a Iesu i te Maki

Eaa ta Iesu i rave na roto i tana au temeio?

TUA 97

Aere Mai a Iesu ei Ariki

Aravei te urupu tangata iaia, kare ra te katoatoa e mareka ana.

TUA 98

Runga i te Maunga i Oliveta

Akakite a Iesu ki tana au apotetoro eaa te ka tupu i teia tuatau nei.

TUA 99

Roto i Tetai Pia i Runga

Eaa ra a Iesu i karanga ai ki tana au pipi e akamaara i teia kaikai anga puapinga i te au mataiti ravarai?

TUA 100

Iesu i Roto i te Aua

Eaa ra a Iuda i ongi ei ia Iesu?

TUA 101

Tamateia a Iesu

Iaia i runga i te rakau tamamae, papau aia i tetai tapoutou no te parataito.