Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 81

Irinaki i te Tauturu a te Atua

Irinaki i te Tauturu a te Atua

TAUATINI ua atu au tangata i aere i te tere mamao mei Babulonia ki Ierusalema. Inara i te tae atu anga ratou, kua ngaangaa takiri a Ierusalema. Kare e tangata e noo ana i reira. Ka inangaroia to Iseraela kia patu akaou i te au apinga ravarai.

Tetai apinga mua ta ratou i akatu ko te atarau. E ngai teia ka rauka ia ratou te oronga i te au atinga manu, me kore te au apinga aroa kia Iehova. Nga mea marama ua i muri mai kua akamata to Iseraela i te akatu i te iero. Tera ra kare te au enemi e noo ana i roto i te au enua i te pae mai e inangaro ana i to Iseraela kia akatu i te reira. No reira kua timata te enemi i te tamataku ia ratou kia akamutu ratou i te angaanga. Te openga, kua maani teia au enemi i te ariki ou o Peresia kia tuku i tetai ture i te akamutu i te angaanga patuanga.

Kua pou te au mataiti. Teianei kua pou e 17 mataiti mei to Iseraela oki mai anga mei Babulonia. Kua tono a Iehova i tona nga peroveta ko Hagai e Zekaria kia akakite ki te tangata kia akamata akaou i te patu anga. Irinaki tikai te tangata i roto i te tauturu a te Atua, e kua akarongo ratou ki te nga peroveta. Kua akamata ratou i te patu akaou, noatu e kua karanga te ture e eiaa ratou e rave i te reira.

I reira kua aere mai tetai tangata maata o Peresia ko Tatanai te ingoa i te ui ki to Iseraela e eaa to ratou tikaanga kia akatu i te iero. Kua akakite to Iseraela kiaia e ia ratou i Babulonia, kua tuatua mai te Ariki ko Kuro kia ratou e: ‘Aere i teianei ki Ierusalema e e akatu i te iero o Iehova, to kotou Atua.’

Kua tuku a Tatanai i te reta ki Babulonia e kua ui e me kua tuatua rai a Kuro, kua mate i teianei, i taua tuatua ra. Kare i roa kua tae mai tetai reta mei te ariki ou o Peresia. Kua akakite te reira e kua tuatua rai a Kuro i taua tuatua ra. E kua tata mai te ariki e: ‘E tuku i to Iseraela kia akatu i te iero o to ratou Atua. E te akaue atu nei au ia koe kia tauturu ia ratou.’ I roto i tetai a mataiti kua oti te iero, e kua rekareka tikai to Iseraela.

Kua pou te au mataiti e manganui. Vaitata rai i teianei e e 48 mataiti mei te oti anga te iero. Kua putaua te tangata i roto ia Ierusalema, e kare te oire e te iero o te Atua e akaraanga manea ana. I roto ia Babulonia, kua kite mai a Ezera e tangata Iseraela no runga i te ka anoanoia i te akamanea i te iero o te Atua. No reira kua kite koe e eaa tana i rave?

Kua aere a Ezera ki ko ia Aretekasaseta te ariki o Peresia, e kua oronga mai teia ariki meitaki i te au apinga aroa kia Ezera kia apai ki Ierusalema. Kua pati a Ezera ki to Iseraela i Babulonia kia tauturu iaia i te apai i teia au apinga aroa ki Ierusalema. Mei te 6,000 tangata i karanga e ka aere ratou. Maata tikai ta ratou ario e te auro e tetai atu au apinga oko maata ta ratou ka apai.

Manamanata a Ezera, no te mea e aronga kino tetai i runga i te mataara. Penei ka keia teia aronga kino i te ario e te auro, e ka tamate ia ratou. No reira a Ezera i akaputuputu mai ei i te tangata, mei taau rai e kite ra i roto i te tutu. E oti kua pure ratou kia Iehova kia paruru ia ratou e aere ra i to ratou tere mamao ki Ierusalema.

Kua paruru a Iehova ia ratou. E i muri ake i te a marama i te aere anga, kua tae ratou ki Ierusalema ma te ora. Kare ainei teia e akaari mai ana e ka rauka ia Iehova te paruru i te aronga tei irinaki ki roto iaia no te tauturu?