Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 61

Maaniia a Davida ei Ariki

Maaniia a Davida ei Ariki

KUA tauta akaou rai a Saula i te opu ia Davida. Kua apai aia e 3,000 o tona vaeau meitaki tikai e kua aere atu i te kimi iaia. I te kite anga a Davida i teia, kua tono aia i tetai aronga tutaka kia akara i te ngai i puakapa ai a Saula e tona au tangata i taua po ra. I reira kua ui a Davida ki te nga tangata e rua ona e: ‘Koai ia korua ka aru mai iaku ki ko i te puakapa o Saula?’

‘Ko au,’ i na Abisai ei. E tamaiti a Abisai na Zeruia te tuaine o Davida. Ia Saula e tona au tangata e moe ra, kua totoro muteki ua atu a Davida raua ko Abisai ki roto i te puakapa o Saula. Kua rave mai raua i te korare a Saula e tana vairanga vai, i te pae i te katu o Saula. Kare roa e tangata i kite ana me kore i akarongo ana ia raua no te mea kua varea pouroa ratou e te moe.

Akara ana ra ia Davida raua ko Abisai i teianei. Kua oki raua, e kua tae meitaki ki runga i te take o te maunga. Kua ava mai a Davida ki raro i te rangatira vaeau o Iseraela e: ‘Abenera, eaa koe i kore ei e paruru i toou pu, i te ariki? Akara ana! Teiea tana korare e tana vairanga vai?’

Kua ara mai a Saula. Kua akarongo i te reo o Davida, e kua ui atu e: ‘Ko koe tena e Davida?’ Te kite ra koe ia Saula raua ko Abenera i raro i ko?

‘Ae, e taku atu e te ariki,’ i pau atu ei a Davida kia Saula. E kua ui a Davida e: ‘Eaa koe i titau ei i te opu iaku? Eaa taku angaanga kino i rave? Teia taau korare, e te Ariki e. Tono mai ana i tetai tangata kia aere mai e tiki i te reira.’

‘Kua tarevake au,’ i akakite ei a Saula. ‘Kua rave au i te kino.’ I reira kua aere atu a Davida, e kua oki a Saula ki te kainga. Kua karanga ra a Davida kiaia uaorai e: ‘Te vai nei te ra ka mate au ia Saula. E ngari ake au i te oro ki te enua o te Philiseti.’ E ko tana te reira i rave. Kua rauka ia Davida i te akavare i to Philiseti e kia maani ia ratou kia irinaki e tei to ratou tua aia.

Tetai taime i muri mai kua aere atu to Philiseti i te tamaki i to Iseraela. I roto i te tamaki, kua mate a Saula raua ko Ionatana. Kua riro teia i te akamaromaroa tikai ia Davida e kua tata aia i tetai imene reka, tana i imene e: ‘Kua tangi tikai au ia koe e taku taeake e Ionatana. Kua akaperepere tikaiia koe e au!’

Muri ake i teia kua oki atu a Davida ki Iseraela ki te oire o Heberona. Kua tupu te tamaki i rotopu i te au tangata tei iki ia Iseboseta te tamaiti a Saula ei ariki, e tetai au tangata tei inangaro ia Davida ei ariki. I te openga ra kua re te au tangata o Davida. E 30 o Davida mataiti i maaniia ai aia ei ariki. Kua tutara aia i Heberona no te itu e te apa mataiti. Tetai o tana au tamariki tamaroa tei anau i reira, ko Amanona, Abasaloma e Adonia.

Kua tae te taime no Davida e tona au tangata i te aere atu ki Ierusalema kia rauka mai iaia taua oire manea ra. Na Ioaba, tetai tamaiti a Zeruia te tuaine o Davida i arataki i teia tamakianga. No reira kua tutaki a Davida ia Ioaba kia riro aia ei rangatira no tona nuku vaeau. Teianei kua akamata a Davida i te tutara i roto i te oire o Ierusalema.