Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 74

E Tangata Mataku Kore

E Tangata Mataku Kore

AKARA ana i te au tangata e aviri ra i teia tangata mapu. Kua kite koe e koai aia? Ko Ieremia teia. E peroveta puapinga tikai aia na te Atua.

Muri ua ake i te takore anga te Ariki ko Iosia i te au itoro mei roto i te enua, kua akakite a Iehova kia Ieremia kia riro mai ei peroveta Nona. Inara, manako a Ieremia e e tamariki roa aia kia riro ei peroveta. Karanga ra a Iehova e Nana e tauturu iaia.

Kua akakite a Ieremia ki to Iseraela kia akamutu i te rave i te au angaanga kino. ‘E au atua pikikaa te akamoriia ana e te au tangata o te pa enua,’ i karanga ai aia. Inara e maata te au Iseraela tei inangaro i te akamori i te au itoro, eiaa i te Atua mou ia Iehova. I te akakite anga a Ieremia ki te tangata e ka akautunga te Atua ia ratou no to ratou au tu kino, kua kata ratou iaia.

Kua pou te au mataiti. Kua mate a Iosia, e e toru marama i muri mai kua riro mai tana tamaiti ko Iehoiakima ei ariki. Kua akakite a Ieremia ki te tangata e: ‘Ka takoreia a Ierusalema me kare kotou e taui i to kotou au mataara kino.’ Kua opuia a Ieremia e te au taunga e kua ava atu e: ‘Ka tau koe kia tamateia no te tuatua i teia au apinga.’ I reira kua akakite ratou ki te ui ariki o Iseraela e: ‘Ka tau a Ieremia kia tamateia no te mea te tuatua akakino nei aia i to tatou oire.’

Eaa i reira ta Ieremia ka rave i teianei? Kare aia i mataku! Kua akakite aia kia ratou pouroa e: ‘Na Iehova i tono mai iaku kia tuatua atu i teia au apinga kia kotou. Me kare kotou e taui i to kotou mataara kino, ka takore a Iehova ia Ierusalema. Kia papu meitaki ra i teia: Me ta kotou iaku, te tamate ra kotou i tetai tangata kare i rave ana i te tarevake.’

Kua akatika te ui ariki ia Ieremia kia ora, inara kare to Iseraela i taui i to ratou mataara kino. Muri mai kua aere mai te ariki o Babulonia ko Nebukaneza, e kua tamaki mai ia Ierusalema. Te openga kua akariro a Nebukaneza i to Iseraela ei au tavini nona. Tauatini ua atu tana i apai ki Babulonia. E akamanako ua ana ra e mei teaa te tu me apaiia koe e tetai iti tangata ke mei toou enua ki tetai enua ke takiri!