Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 69

Tauturu te Tamaine i Tetai Tangata Maata

Tauturu te Tamaine i Tetai Tangata Maata

KUA kite koe e eaa ta teia tamaine meangiti e tuatua ra? Te akakite ra aia ki teia vaine no runga i te peroveta a Iehova ko Elisaia, e te au angaanga meitaki ta Iehova e tauturu ana iaia i te rave. Kare teia vaine i kite no runga ia Iehova no te mea kare aia i te Iseraela. Ka akara tatou i reira i te tumu i noo ei teia tamaine ki roto i te kainga o teia vaine.

E vaine ngati Arama teia. Ko Naamana tana tane, e rangatira no te nuku vaeau o Arama. Kua opuia teia manga tamaine Iseraela e to Arama, e kua apaiia mai ei tavini no te vaine a Naamana.

E maki kino to Naamana e repera. Ka pururu te kiko o te tangata tei tu i teia maki kino. No reira ko teia ta te tamaine e akakite ra ki te vaine a Naamana: ‘Naringa ua ake toku pu i aere ki ko i te peroveta a Iehova i Iseraela. Ka akaora aia i tona maki repera.’ Muri mai kua akakiteia teia ki te tane a teia vaine.

Inangaro tikai a Naamana kia meitaki tona maki; no reira aia i aere ei ki Iseraela. Tona tae anga ki reira, kua aere atu aia ki ko i te are o Elisaia. Kua tono mai a Elisaia i tona tavini kia akakite kia Naamana kia aere ki roto i te Kauvai o Ioridana e pai e itu taime. Riri tikai a Naamana, e kua karanga atu e: ‘E meitaki roa atu te au kauvai i ko i tona kainga i tetai ua atu kauvai i Iseraela!’ Muri ake i tona tuatua anga i teia, kua aere a Naamana.

Inara kua akakite atu tetai o tona au tavini kiaia e: ‘E taku pu, me akakite mai a Elisaia kia rave koe i tetai apinga ngata, ka rave koe i te reira. Kore ei koe i reira e aere e pai ia koe, mei tana i tuatua mai?’ Kua akarongo a Naamana i tona tavini e kua aere atu i te pai iaia uaorai i roto i te Kauvai Ioridana e itu taime. I te pera anga aia, kua ma e kua meitaki tona kopapa!

Rekareka tikai a Naamana. Oki mai aia ki ko ia Elisaia e kua akakite e: ‘I teianei papu iaku e ko te Atua i Iseraela te Atua mou anake ua i roto i te ao katoa nei. No reira, e rave atu koe i teia apinga aroa mei iaku.’ Inara pau mai a Elisaia e: ‘Kare, kare au e rave i te reira.’ Kua kite a Elisaia e e tarevake kia apai aia i tetai apinga aroa, no te mea na Iehova i akaora i te maki o Naamana. Inara kua inangaro te tavini o Elisaia ko Gehazi i te apinga aroa nana.

No reira ko teia ta Gehazi i rave. Muri ake i te aere anga a Naamana, kua arumaki atu a Gehazi iaia. ‘Kua tono mai a Elisaia iaku kia akakite atu kia koe e ka inangaro aia i taau apinga aroa no tetai au oa tei tae mai,’ i karanga ai a Gehazi. E pikikaa ra oki teia. Inara kare a Naamana i kite e e pikikaa teia; no reira kua oronga aia i te au apinga kia Gehazi.

Te oki atu anga a Gehazi ki te kainga, kua kite a Elisaia i tana i rave. Na Iehova i akakite kiaia. No reira aia i karanga ai e: ‘No tei rave koe i teia angaanga kino, ka iri mai te maki repera o Naamana ki runga ia koe.’ E kua tupu te reira i taua taime tikai!

Eaa ta tatou ka tamou mai mei teia au mea pouroa? Te mea mua, kia aite tatou mei te tamaine meangiti i te tuatua no runga ia Iehova. E meitaki maata te ka tupu. Te rua, eiaa tatou e ngakau parau mei ia Naamana rai i te akamataanga, inara kia akarongo tatou i te au tavini o te Atua. Te toru, eiaa tatou e pikikaa mei ta Gehazi i rave. E maata ua atu ta tatou ka mou mai me tatau i te Pipiria, me kare ainei?