Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 62

Manamanata i ko i te Are o Davida

Manamanata i ko i te Are o Davida

MURI ake i te akamata anga a Davida i te tutara i Ierusalema, kua oronga a Iehova kia autu tona nuku vaeau e maata te taime i runga i to ratou enemi. Kua taputou a Iehova i te oronga i te enua o Kanaana ki to Iseraela. E i teianei, ma te tauturu a Iehova, pouroa te au enua tei taputouia kia ratou kua riro mai no ratou i te openga.

E tutara meitaki a Davida. Inangaro aia ia Iehova. No reira, ko te mea mua tana i rave i te riro anga mai a Ierusalema iaia, ko te apai mai i te aruna koreromotu a Iehova ki reira. E kua inangaro aia i te akatu i tetai iero ei vairanga no te reira.

I te pakari anga mai a Davida, kua rave aia i tetai tarevake kino. Kua kite a Davida e e tarevake i te rave i te apinga a tetai ke. Inara i tetai aiai, iaia i runga i te tauu o tona are ariki, kua akara atu aia ki raro e kua kite i tetai vaine purotu. Ko Bateseba tona ingoa e ko Uria tana tane, tetai o tona au vaeau.

Inangaro maata tikai to Davida ia Bateseba e kua maani kia apaiia mai aia ki tona are ariki. Tei te tamaki oki tana tane. I na, kua moe a Davida kiaia e i muri mai kua kite mai aia e kua nui aia. Manamanata tikai a Davida e kua tono i te karere ki te rangatira o tona nuku vaeau ko Ioaba, kia tuku ia Uria ki mua tikai i te tamaki kia mate aia. Te mate anga a Uria, kua akaipoipo a Davida ia Bateseba.

Kua riri tikai a Iehova ia Davida. No reira kua tono aia i tona tavini ia Natana kia akakite kia Davida i tana au ara. Te kite ra koe ia Natana e tuatua ra kia Davida. Kua tataraara tikai a Davida i tana i rave, no reira kare a Iehova i tamate iaia. Inara kua karanga a Iehova e: ‘No tei rave koe i teia au angaanga kino, e maata te manamanata ka tupu i roto i toou are.’ E e maata tikai te manamanata o Davida!

Mea mua, kua mate te tamaiti a Bateseba. I reira kua maro tana tamaiti mua ko Amanona i tona tuaine ko Tamara kia moe atu kiaia. Kua riri maata tikai te tamaiti a Davida ko Abasaloma e kua tamate ia Amanona. Muri mai, e maata te aronga tei piri kia Abasaloma, e kua akariro aia iaia uaorai ei ariki. Te openga, kua autu a Davida i te tamaki atu ia Abasaloma, tei tamateia. Ae, e maata tikai te manamanata o Davida.

I roto i teia au mea pouroa i tupu, kua anau mai a Bateseba i tetai tamaiti ko Solomona te ingoa. I te ruaine anga a Davida e kua makiia, kua akariro a Adonia iaia uaorai ei ariki. No teia, kua tono a Davida i te taunga ko Zadoka kia riringi i te manongi ki runga i te katu o Solomona i te akaari e ko Solomona te ka riro mai ei ariki. Muri poto ua mai kua mate a Davida e 70 ona mataiti. Kua tutara aia e 40 mataiti, i teianei ra ko Solomona te ariki o Iseraela.