Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 55

Tamaiti Meangiti tei Tavini i te Atua

Tamaiti Meangiti tei Tavini i te Atua

KARE ainei teia i te tamaiti manea? Ko Samuela tona ingoa. E ko te tangata tei runga tona rima i te katu o Samuela, ko Eli te taunga maata o Iseraela. Ko Elikana tera te papa o Samuela e tona mama ko Hana, tei apai mai ia Samuela kia Eli.

E a me kore e rima rai o Samuela mataiti. Tera ra ka noo aia i konei i te tapenakara o Iehova e Eli, ma tetai atu au taunga. Eaa ra a Elikana raua ko Hana ka oronga ai i tetai tamaiti meangiti roa mei ia Samuela kia tavini ia Iehova i ko i te tapenakara? Ka akara tatou.

Nga mea mataiti ua i mua ake i teia, kua taitaia tikai a Hana. Te tumu kare ana pepe i anau mai, e kua inangaro tikai aia i tetai. No reira i tetai ra ia Hana i ko i te tapenakara o Iehova, kua pure aia: ‘E Iehova e, auraka koe e akangaropoina iaku! Me oronga mai koe i tetai tamaiti naku, te taputou nei au e ka oronga atu au iaia kia tavini aia ia koe i tona oraanga katoa.’

Kua pau mai a Iehova i te pure a Hana, e i te au marama i muri mai kua anau mai aia ia Samuela. Akaperepere tikai a Hana i tana tamaiti meangiti, e kua akamata i te apii iaia no runga ia Iehova iaia e pepe ra rai. Kua akakite aia ki tana tane e: ‘Me maata roa mai a Samuela e me tangaroia tana kai u, ka apai au iaia ki ko i te tapenakara kia tavini ia Iehova.’

Ta tatou teia e kite nei ia Hana raua ko Elikana e rave ra i roto i te tutu. No te mea e kua apii meitakiia a Samuela e tona nga metua, kua rekareka ua aia i te tavini ia Iehova i konei i te puakapa o Iehova. I te au mataiti tataki tai e aere mai ana a Hana raua ko Elikana i te akamori i ko i teia puakapa puapinga, e i te akara i ta raua tamaiti meangiti. E i te mataiti tataki tai e apai mai ana a Hana i tetai pereue ou, nana rai i maani no Samuela.

I te au mataiti i aereia, kua tavini ua rai a Samuela i ko i te tapenakara o Iehova, e kua mareka roa a Iehova e te tangata katoa iaia. Tera ra kare a Hophini e Phinehaza, te nga tamariki tamaroa a Eli i te nga tamariki meitaki. E maata ta raua angaanga kino e rave ana, e e maani ana raua i etai ke kia akarongo kore katoa ia Iehova. Tika anga ka akaatea a Eli ia raua mei te angaanga taunga, inara kare aia i rave i te reira.

Kare a Samuela meangiti ua e akatika ana i tetai ua atu angaanga kino e raveia ra i ko i te tapenakara, kia tapu iaia mei te tavini anga ia Iehova. Inara no te iti ua i te tangata e inangaro tikai ra ia Iehova, kua roa te tuatau kare a Iehova i tuatua mai ana ki tetai tangata. Ko teia tei tupu i te maata mai anga a Samuela:

Kua varea a Samuela e te moe i roto i te tapenakara i akaara iaai aia e tetai reo. Kua pau aia e: ‘Teia au.’ Ina kua tu aia e kua oro ki ko ia Eli e kua karanga atu e: ‘Kua kapiki mai koe iaku, e teia au.’

Inara pau mai a Eli e: ‘Kare au i kapiki ana ia koe; e oki e moe.’ Kua oki a Samuela i te moe.

I reira kua kapiki akaou mai no te rua o te taime: ‘Samuela!’ Tu akaou a Samuela e kua oro ki ko ia Eli. ‘Kua kapiki mai koe iaku, e teia au,’ i nana ei. Pau mai a Eli e: ‘Kare au i kapiki ana ia koe, e taku tamaiti. Takoto akaou ki raro.’ Kua oki a Samuela ki ko i tona ngai.

‘Samuela!’ i kapiki ei te reo i te toru o te taime. No reira a Samuela i oro ei ki ko ia Eli. ‘Teia au, no te mea kua kapiki mai koe iaku i teia taime,’ i nana ei. Kite mai i reira a Eli i teianei e ko Iehova te kapiki maira. No reira aia i akakite ei kia Samuela e: ‘Aere e takoto akaou ki raro, e me kapiki akaou mai aia, e karanga atu koe e: “Tuatua ua mai koe, e Iehova, te akarongo atu nei oki toou tavini.”’

Teia ta Samuela i tuatua atu i te kapiki akaou mai anga a Iehova. Kua akakite a Iehova kia Samuela e ka akautunga aia ia Eli e tana nga tamariki tamaroa. Muri mai kua mate a Hophini e Phinehaza i roto i te tamaki ki te Philiseti, e i te akarongo anga a Eli i tei tupu kua topa aia ki raro, kua ati tona kaki e kua mate katoa. Kua tupu atura te tuatua a Iehova.

Kua maata mai a Samuela, e kua riro mai koia te akava openga o Iseraela. I tona ruaine anga, kua pati te tangata kiaia e: ‘E iki i tetai ariki kia tutara ki rungao ia matou.’ Kare a Samuela i inangaro ana i te rave i teia, no te mea ko Iehova to ratou ariki. Inara kua akakite a Iehova kiaia kia akarongo ki te tangata.