Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 52

Gideona e Tona 300 Tangata

Gideona e Tona 300 Tangata

TE KITE ra koe e eaa te tupu ra i konei? E au tangata tamaki pouroa teia no Iseraela. Te au tangata e piko ra ki raro te inu vai ra. Ko te Akava ko Gideona te tu ra vaitata kia ratou. Te akara ra aia e akapeea ratou me inu i te vai.

Akara meitaki i te nga mataara tuke e inu ra te au tangata i te vai. Te piko ra te mata o tetai pae ki raro i te vai. Tetai tangata ra te kapu ra i te vai ki tona rima, kia rauka iaia te akara i te au mea e tupu ra takapini iaia. E puapinga teia, no te mea kua akakite a Iehova kia Gideona kia iki ua i te au tangata e matakite ra, ia ratou e inu vai ra. Te toenga, kua karanga te Atua e kia tono ia ratou ki te kainga. Ka akara ana tatou e eaa te tumu.

Kua o akaou to Iseraela ki roto i te manamanata. Ko te tumu no te mea kare ratou i akarongo ia Iehova. Ririnui atu te iti tangata Midiana ia ratou e te tamamae ra ia ratou. No reira to Iseraela i kapiki ei kia Iehova no te tauturu, e kua akarongo mai a Iehova ia ratou.

Kua akakite a Iehova kia Gideona kia akaputuputu i tetai nuku vaeau, e kua uipa mai a Gideona e 32,000 tangata tamaki. Inara e 135,000 vaeau te ka tamaki mai i to Iseraela. Noatu ra, kua akakite a Iehova kia Gideona e: ‘E maata roa toou au tangata.’ Eaa a Iehova i akapera ei?

No te mea me autu a Iseraela i te tamaki, penei ka manako ratou e no ratou uaorai i autu ei. Penei ka manako ratou e kare ratou e anoano i te tauturu a Iehova kia autu. No reira a Iehova i karanga ai kia Gideona e: ‘Akakite ki te au tangata pouroa e mataku ra kia oki ki te kainga.’ I te akakite anga a Gideona, e 22,000 o tona au tangata tamaki tei oki ki te kainga. Kua toe mai e 10,000 rai au tangata kia tamaki atu i taua 135,000 vaeau.

Akarongo ana ra! Karanga a Iehova e: ‘E maata roa toou au tangata.’ No reira kua akakite aia kia Gideona kia tono i te tangata kia inu i te vai i ko i teia kauvai, e kia tono ki te kainga i te au tangata pouroa e piko ra to ratou mata ki raro i te inu vai. ‘Ka akaautu au ia koe e te au tangata e 300 tei matakite, ia ratou e inu vai ra,’ i taputou ei a Iehova.

Kua tae te tuatau tamaki. Kua tuku a Gideona i te au tangata e 300 ki roto i te au pupu e toru. Kua oronga aia e tai pu ki te tangata tataki tai, e tetai kapu e mori to roto. I te turuaipo, kua takapini ratou pouroa i te puakapa o te au vaeau enemi. I reira, i te taime okotai, kua pu i ta ratou au pu e kua akangaangaa i ta ratou kapu, e kua ava e: ‘Ko te koke a Iehova e ta Gideona!’ I te ara anga mai te au vaeau enemi, kua oripu ua e kua mataku. Kua akamata pouroa ratou i te oro, e kua autu to Iseraela i te tamaki.