Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TUANGA 3

Akaoraanga mei Aiphiti ki te Ariki Mua o Iseraela

Akaoraanga mei Aiphiti ki te Ariki Mua o Iseraela

Kua arataki a Mose i to Iseraela mei te tuikaa i Aiphiti ki te Maunga i Sinai, te ngai i oronga ai te Atua i tana au ture kia ratou. Muri mai, kua tono a Mose e 12 tane kia tutaka i te enua o Kanaana. Tera ra e 10 ia ratou tei oki mai e tetai ripoti kino. Kua akakeu ratou i te iti tangata kia inangaro i te oki ki Aiphiti. No to ratou akarongo kore, kua akautunga te Atua i to Iseraela kia aaere na roto i te metepara no tetai 40 mataiti.

I te openga, kua ikiia a Iosua kia arataki i to Iseraela ki roto i te enua o Kanaana. Ei tauturu ia ratou kia rauka mai te enua, kua akatupu a Iehova i te au temeio. Kua tapu aia i te vai o te Kauvai Ioridana kia kore e tae, kua akapueuia te au patu o Ieriko, e kua akanoo ua i te ra ki taua ngai rai no te ra katoa. Muri ake i te ono mataiti, kua raveia te enua mei te iti tangata Kanaana.

Akamata mai mei ia Iosua, kua tutara te au akava ki rungao i to Iseraela no te 356 mataiti. Ka apii tatou no runga i te manganui anga ia ratou, tei kapiti mai ia Baraka, Gideona, Iepheta, Samasona e Samuela. Ka tatau katoa tatou no runga i te au vaine mei ia Rahaba, Debora, Iaela, Ruta, Naomi e Delila. Te katoatoa o te Tuanga TORU kua pou e 396 mataiti o te tuatua enua.

 

I ROTO I TEIA TUANGA

TUA 34

E Kai Ou Takiri

No runga mai i te rangi teia kai ou takiri ta te Atua i oronga mai.

TUA 35

Oronga a Iehova i Tana Ture

Eaa te nga ture tei maata atu i te Ture Ngauru?

TUA 36

Punua Puakatoro Auro

Eaa ra te tangata ka akamori ei i tetai tiki tei maaniia ki te au poe auro?

TUA 37

Puakapa Akamorianga

Tei roto i te pia meangiti i tetai ope te aruna koreromotu.

TUA 38

E 12 Tangata Tutaka

E tai ngauru aronga tutaka tei akakite i te nuti kino, e rua e apinga ke ta raua i tuatua. Koai ta te ngati Iseraela ka irinaki?

TUA 39

Puera Tiare te Rakau a Aarona

Akapeea tetai rakau te akatupu anga i te tiare e te ua i tera mai popongi?

TUA 40

Rutu a Mose i te Toka

Rauka mai ta Mose i akakoro, kare ra a Iehova i mareka ana.

TUA 41

Te Ovi Veo

Eaa ra te Atua i tuku mai i te au ovi poitini kia kakati i to Iseraela?

TUA 42

Tuatua Mai te Atini

Kite mata te atini i tetai apinga kare i kitea e Balaama.

TUA 43

Riro a Iosua ei Arataki

Maroiroi rai a Mose, inara eaa aia i tupauia ai e Iosua?

TUA 44

Uuna Rahaba i Nga Tangata Tutaka

Akapeea Rahaba te tauturu anga ia raua, e eaa tana i pati ia raua kia rave?

TUA 45

Tikoti i te Kauvai Ioridana

Tupu tetai temeio te takai anga te kau taunga ki roto i te kauvai.

TUA 46

Te Patu o Ieriko

Akapeea tetai taura te paruru anga i te patu kia kore e ngaa?

TUA 47

Te Keia i Iseraela

Ka rauka ainei e okotai tangata kino i te akatupu te tumatetenga ki te iti tangata katoa?

TUA 48

Tu Karape o to Gibeona

Akavare ratou ia Iosua e te ngati Iseraela kia papau i tetai koreromotu, e kua rave to Iseraela i ta ratou i taputou.

TUA 49

Noo Ua te Ra

Rave te Atua i tetai angaanga umere na Iosua kare i raveia i mua ana.

TUA 50

Nga Vaine Toa

Na Baraka i arataki i te nuku vaeau o Iseraela, inara eaa a Iaela i akameitakiia ai?

TUA 51

Ruta Raua ko Naomi

Akaruke a Ruta i tona ipukarea ei aru ia Naomi e kia tavini ia Iehova.

TUA 52

Gideona e Tona 300 Tangata

Iki te Atua i te au vaeau no teia nuku meangiti na te akara akapeea ratou me inu vai.

TUA 53

Te Taputou a Iepheta

Riro tana i taputou ei taui i tona oraanga, pera te oraanga o tana tamaine.

TUA 54

Te Tangata Ririnui Roa Atu

Akapeea a Delila te apii anga noea mai to Samasona ririnui?

TUA 55

Tamaiti Meangiti tei Tavini i te Atua

Taangaanga te Atua i te tamaiti ko Samuela ei akakite i tetai karere teiaa ki te Taunga Maata a Eli.