Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 33

Na Raro i te Tai Muramura

Na Raro i te Tai Muramura

AKARA ana i teia e tupu nei! Ko Mose tera e akatika atura i tana rakau ki runga ake i te Tai Muramura. Tei ora mai i ko iaia i tetai tua, ko te ngati Iseraela. Ko Pharao ra e tona au vaeau pouroa teia e maremo atura i roto i te tai. Ka akara ana tatou e i akapeea teia i tupu ei.

Mei ta tatou i apii mai, kua akaue a Pharao i te ngati Iseraela kia akaruke ia Aiphiti i muri ake i te apai mai anga te Atua i te mate 10 ki runga i to Aiphiti. Mei te 600,000 tangata Iseraela i akaruke, pera katoa te au vaine e te au tamariki e manganui. Tetai katoa, e pupu tangata maata ke atu tei riro mai ei aronga irinaki ia Iehova, tei aru i te ngati Iseraela. Kua tari ratou pouroa i ta ratou au mamoe, puakanio e te puakatoro.

Mua ake i to ratou akaruke anga, kua pati te ngati Iseraela ki to Aiphiti i te au kakau e te au apinga maaniia ki te auro e te ario. Kua mataku maata tikai to Aiphiti no te mate openga tei tupu kia ratou. No reira, kua oronga ratou i te au apinga ravarai ta te ngati Iseraela i pati.

Muri ake i tetai au ra, kua tae atu te ngati Iseraela ki ko i te Tai Muramura. Kua akangaroi ratou i reira. I taua taime ra, kua akamata a Pharao e tona au tangata i te tataraara no tei tuku ratou i te ngati Iseraela kia aere. ‘Kua tuku tatou i to tatou au tuikaa kia aere!’ i na ratou ei.

Kua taui akaou a Pharao i tona manako. Kua akapapa viviki aia i tona kariota tamaki e tona nuku vaeau. I reira, kua arumaki atu aia i te ngati Iseraela ma tona au kariota memeitaki e 600, pera te au kariota pouroa o Aiphiti.

Te kite atu anga te ngati Iseraela ia Pharao e tona nuku vaeau e arumaki maira ia ratou, kua maata atu to ratou mataku. Kare oki e mataara i te oro. Tei tetai tua te Tai Muramura ia ratou, e te aere maira to Aiphiti na tetai tua. Inara kua tuku a Iehova i tetai tumu rangi ki rotopu i tona iti tangata e to Aiphiti. Kia kore oki to Aiphiti e kite atu i te ngati Iseraela e kia tamaki atu ia ratou.

Kua akaue i reira a Iehova ia Mose kia akatika i tana rakau ki runga ake i te Tai Muramura. I tona rave anga i te reira, kua akatupu a Iehova i tetai matangi ririnui mei te tua itinga kia pupui mai. Kua atea te tai, e kua mou ua atu te tai o nga tua e rua.

Kua akamata i reira te ngati Iseraela i te aere na runga i te one maro i rotopu i te tai. Kua pou rai te au ora i te au mirioni ua atu tangata e ta ratou au manu pouroa i te aere meitaki ua anga ki tetai tua, na rotopu i te tai. Te openga kua kite akaou atu to Aiphiti i te ngati Iseraela. Te tangaro atura ta ratou tuikaa! I reira kua arumaki viviki atu ratou ki roto i te tai.

I te pera anga ratou, kua maani te Atua kia pururu mai te uira o to ratou au kariota. Kua mataku rava akera to Aiphiti e kua kapiki mai e: ‘Te tamaki mai nei a Iehova ia tatou no te ngati Iseraela. Ka oro tatou mei konei!’ Inara kua tureiti.

Ko te taime teia i akakite ei a Iehova kia Mose kia akatika i tana rakau ki runga ake i te Tai Muramura, mei taau rai e kite ra i roto i te tutu. I te pera anga a Mose, kua oki akaou mai te tai o nga tua e rua ki runga i to Aiphiti e to ratou au kariota. I aru oki taua nuku vaeau katoa ra i te ngati Iseraela ki roto i te tai. E kare okotai o to Aiphiti i ora mai ana!

Mataora tikai te iti tangata pouroa o te Atua no tei akaoraia! Kua imene te au tane i tetai imene akameitaki kia Iehova, i te na ko anga e: ‘Kua re a Iehova i tetai autu anga ngateitei. Kua uriia e ia te au oroenua e to ratou aronga akaoro ki roto i te tai.’ Kua akatangi a Miriama te tuaine o Mose i tana apinga akatangi, e kua aru te au vaine pouroa iaia e ta ratou apinga akatangi. Ia ratou e ura ra ma te rekareka, kua imene ratou i taua imene ra e imeneia ra e te au tane e: ‘Kua re a Iehova i tetai autu anga ngateitei. Kua uriia e ia te au oroenua e to ratou aronga akaoro ki roto i te tai.’