Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 23

Au Moemoea a Pharao

Au Moemoea a Pharao

E RUA mataiti i topa, tei roto rai a Iosepha i te areauri. Kare te akaaere uaina i akamaara mai ana iaia. I tetai po ra, e rua a Pharao moemoea puapinga tikai, e kua inangaro aia i te kite i te aiteanga o te reira. Te kite ra koe iaia e moe ra i konei? I tera mai popongi, kua kapiki a Pharao i tona aronga kite pakari, e kua akakite kia ratou i te au apinga i roto i tana moemoea. Inara kare i rauka ia ratou te akakite i te aiteanga o tana au moemoea.

I teianei, kua maara i te tangata akaaere uaina a Iosepha. Karanga atu aia kia Pharao e: ‘Iaku i roto i te areauri e tangata tetai i reira ka kite i te aiteanga o te moemoea.’ Kua akaue a Pharao kia tikiia atu a Iosepha i te reira taime tikai.

Kua akakite a Pharao i tana moemoea kia Iosepha: ‘Kua kite au e itu puakatoro matu, e te manea. I reira kua kite au e itu puakatoro ikoke tikai e te iviivi. E kua kai te au puakatoro ikoke i te au mea matu.’

‘I roto i te rua o taku moemoea, kua kite au e itu kaui titona para e te memeitaki i runga i te atava okotai. I reira kua kite au e itu kaui titona rikiriki e te maro. E kua akamata te kaui titona rikiriki i te kai i te kaui titona memeitaki e itu.’

Kua akakite a Iosepha kia Pharao e: ‘Aiteite ua te aiteanga o te moemoea e rua. Ko te au puakatoro matu e te au kaui titona memeitaki e itu, te aiteanga e itu ia mataiti, e te au puakatoro ikoke e itu pera te kaui titona rikiriki e itu, e au mataiti e itu akaou mai te reira. E itu mataiti, ka maata te kai i Aiphiti. E oti e itu mataiti, kare e maata te kai e tupu.’

Kua akakite i reira a Iosepha kia Pharao: ‘E iki i tetai tangata kite pakari e e tuku iaia ei akaaere i te koi anga i te kai i te au mataiti memeitaki e itu. Kare i reira te tangata e mate i te pongi i te au mataiti kino e itu ka aru mai, me kare e maata te kai e tupu.’

Kua mareka a Pharao i te reira manako. E kua iki aia ia Iosepha kia koi i te kai, e kia akaputu i te reira. Raro mai ia Pharao, kua riro ko Iosepha te tangata puapinga roa atu i Aiphiti.

E varu mataiti i muri mai, i te tuatau e onge ra, kua kite a Iosepha i tetai au tangata e aere maira. Kua kite koe e koai ratou? Ko tona au tuakana e 10! Kua tono to ratou papa ko Iakoba ia ratou kia aere ki Aiphiti no te mea kua pou ta ratou kai i te kainga i Kanaana. Kua kite a Iosepha e ko tona au tuakana teia, tera ra kare ratou i kite e koai aia. Kua kite koe i te tumu? No te mea kua pakari mai a Iosepha e e tuke rai tona kakau e aao ra.

Kua maara ia Iosepha e, i tona tamariki anga kua moemoea aia i tona au tuakana e aere maira e tupou kiaia. Te maara ra koe i te tatau anga i tera? Kua kite i reira a Iosepha e na te Atua aia i tono ki Aiphiti, e no tetai tumu meitaki. Eaa i toou manako ta Iosepha i rave? Ka akara tatou.