Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 8

Au Tuputupua i te Enua Nei

Au Tuputupua i te Enua Nei

ME AERE mai tetai tangata roangarere ki ko ia koe mei te tauu rai o toou are, eaa taau ka manako? E tangata tuputupua teia! I tetai tuatau, e au tuputupua tikai tetai i runga nei i te enua. Te akakite maira te Pipiria e e au angera to ratou au papa no te rangi mai. Akapeea ake te reira i tupu ei?

Akamaara ana e, kare te angera kino ko Satani i akamutu ana i te akatupu manamanata. Kua timata katoa aia i te maani i te au angera a te Atua kia kino. Te tuatau i aereia, kua akarongo tetai papaki o te au angera ia Satani. Kua akamutu ratou i te angaanga ta te Atua i oronga kia rave ratou i te rangi. Kua aere mai ratou ki te enua nei, e kua maani ia ratou kia riro ei tangata. Kite koe e no teaa?

Karanga te Pipiria e, no te mea kua kite mai teia au tamariki a te Atua i te au vaine manea i te enua nei e kua inangaro i te noo kia ratou. No reira kua aere mai ratou ki te enua nei e kua akaipoipo i teia au vaine. Karanga te Pipiria e kua tarevake teia, no te mea kua maani te Atua i te au angera kia noo ki te rangi.

I te anau pepe anga teia au angera e ta ratou vaine, tuke ake rai teia au pepe. Te akamataanga penei kare ratou i akara anga tuke roa ana. Te tupu anga mai ra kua mamaata ua atu ratou, kua ririnui roa atu, e kua riro mai ei au tuputupua.

Kino tikai teia au tuputupua. No te mea e mamaata ratou e te ririnui, takinokino ratou i te tangata. Kua maro ratou i te au tangata ravarai kia kino mei ia ratou rai.

Kua mate a Enoka, inara te vaira tetai tangata meitaki i runga i te enua. Ko Noa tona ingoa. E rave ua ana aia i ta te Atua e inangaro maira iaia kia rave.

Tetai ra kua akakite te Atua kia Noa e kua vaitata te taime Nona i te takore i te aronga kino pouroa. Ka akaora ra te Atua ia Noa e tona pamiri, pera te au manu e manganui. Ka akara tatou e i akapeea te Atua i te rave anga i teia.