Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 9

Maani a Noa i Tetai Araka

Maani a Noa i Tetai Araka

E TORU a Noa tamariki raua ko tana vaine. To ratou ingoa ko Sema, Hama e Iapheta. E kua noo vaine pouroa ratou. No reira e varu tangata i roto i te pamiri o Noa.

Teianei ra, inangaro te Atua ia Noa kia rave i tetai angaanga umere. Kua akakite aia kiaia kia maani i tetai araka maata. Maatamaata tikai teia araka mei te pai rai, a tetai pia maata roangarere ua me akaraia atu. ‘E maani e toru taua te teitei,’ i tuatua ai te Atua, ‘e tuku i tetai au pia ki roto.’ Te au pia no Noa e tona pamiri, no te au manu, e te kai te ka inangaroia na ratou pouroa.

Akakite katoa te Atua kia Noa, kia maani meitaki i te araka kia kore e o ia e te vai. Kua tuatua te Atua e: ‘Ka tuku mai au i tetai vaipuke maata ei takore i teia ao katoa. Te aronga kare i roto i te araka ka mate ratou.’

Kua akarongo a Noa e tana tamariki ia Iehova e kua akamata i te maani i te araka. Inara kua kata ua te tangata. Kua rave ua atu rai ratou i te kino. Kare rava e tangata i irinaki ana ia Noa i tona akakite anga kia ratou i ta te Atua ka rave.

Kua roa te tuatau i te maani anga i te araka no te mea e maatamaata tikai te reira. Muri ake ra i te au mataiti e manganui, kua oti te reira. Teianei kua akakite te Atua kia Noa kia tari mai i te au manu ki roto i te araka. Karanga atu te Atua e kia apai mai tataki rua i tetai au tu manu, te ua e te toa. Kareka tetai atu au tu manu, kua akakite te Atua kia Noa kia tari mai tataki itu. Kua akakite katoa te Atua kia Noa kia tari mai i te au tu manu peau tuketuke. Kua rave a Noa i ta te Atua tikai i tuatua mai.

Muri mai, kua aere katoa atu a Noa e tona pamiri ki roto i te araka. I reira kua topiri te Atua i te ngutupa. I roto i te araka, kua tiaki a Noa e tona pamiri. Akamanako ua ana e tei roto koe i te araka e ratou, e tiaki ua ra. Ka tupu tikai ainei tetai vaipuke mei tei tuatuaia e te Atua?