Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APENETIKI

Te Tika no Runga i te Metua, te Tamaiti, e te Vaerua Tapu

Te Tika no Runga i te Metua, te Tamaiti, e te Vaerua Tapu

TE KARANGA ra te au tangata tei irinaki i te apiianga Toru Tai e e toru peretana i roto i te Atua​—te Metua, te Tamaiti, e te Vaerua Tapu. Te karangaia ra teia au peretana takitai e toru e te aiteite ra ki tetai, te mana ngateitei, e kare e akamataanga. Kia tau ki te apiianga Toru Tai, i reira, te Metua ko te Atua ia, te Tamaiti ko te Atua ia, e te Vaerua Tapu ko te Atua ia, inara okotai anake rai Atua.

 Te akatika ra te manganui tei irinaki i te Toru Tai e kare e rauka ia ratou i te akataka i teia apiianga. Noatu rai, penei te manako ra ratou e te apiiia ra te reira i roto i te Pipiria. E mea tau kia kite e kare rava te tuatua “Toru Tai” i roto i te Pipiria. Inara te vai ra ainei te manako o tetai Toru Tai i roto i reira? Ei pau i teia uianga, ka akara ana tatou i tetai irava e taiku maataia ana e te aronga turuturu ei turu i te Toru Tai.

“TE TUATUA RA KO TE ATUA IA”

Te akakite ra a Ioane 1:1 e: “I te akamataanga te Tuatua, e i vai ana te Tuatua ma te Atua, e ko te Tuatua ra ko te Atua ia.” (King James Version) I muri mai i roto i taua pene rai, te akaari maira te apotetoro ko Ioane i “te Tuatua” e ko Iesu ia. (Ioane 1:14) Inara, mei te mea te kapikiia ra te Tuatua e ko te Atua, te taopenga ra etai pae i te Tamaiti e te Metua ei tuanga o taua Atua rai.

Ka akamanako ana i teia tuanga o te Pipiria kua tata muaia i te reo Ereni. I muri mai, kua tata te aronga uri reo i te tataanga Ereni ki roto i tetai atu au reo. Inara kare tetai aronga uri Pipiria, i taangaanga ana i “te Tuatua ra ko te Atua ia.” Eaa te tumu? Te akatumu anga i to ratou kite ki runga i te Ereni i tataia ai te Pipiria, kua taopenga taua aronga uri reo i te reira aerenga tuatua “te Tuatua ra ko te Atua ia” e tuke te uri anga. Akapeea? Teia tetai au akaraanga ua: “Te Logo [Tuatua] e tu-atua ia.” (A New Translation of the Bible) “Te Tuatua e atua ia.” (The New Testament in an Improved Version) “Tei te Atua te Tuatua e kua aiteite ki tona tu.” (The Translator’s New Testament) Kia tau ki teia au urianga, kare te Tuatua e ko te Atua uaorai. * Mari ra, no tona turanga teitei i roto i ta Iehova au mea ora, kua taikuia te Tuatua “e atua.” I konei te tuatua “atua” te aiteanga “tei mana ra.”

E KIMI KIA MAATA ATU TE AU TIKA

Kare te maata anga o te tangata i kite i te reo Ereni o te Pipiria. No reira akapeea koe te kite anga eaa tikai te aiteanga i ta te apotetoro ko Ioane i tuatua? Ka akamanako ana i teia akaraanga: Ka akataka tetai puapii i tetai tumu manako ki tana tamariki apii. I muri mai, kua tukeke ta te tamariki apii marama anga i te akataka anga. Akapeea te tamariki apii i te akatikatika anga i te reira?  Ka rauka ia ratou i te uiui ki te puapii no tetai au akakite anga maata atu. Kare e ekoko anga, na te apiianga i te au tika maata atu e tauturu ia ratou kia marama meitaki atu i te tumu manako. Ma te aiteite rai, na te marama anga i te aiteanga o Ioane 1:1, ka rauka ia koe i te akara ki roto i te Evangeria a Ioane no te akakiteanga maata atu no runga i te turanga o Iesu. Na te apiianga i te au tika maata atu no runga i teia tumu manako ka tauturu ia koe kia kitea te tuku anga tika openga.

Ei akaraanga, ka akara ana i ta Ioane i tata maata atu i roto i te pene 1, irava 18: “Kare ua e tangata i kite i te Atua [Mana Katoatoa].” Inara, kua kite mata ana te tangata ia Iesu, te Tamaiti, no te mea te karanga ra a Ioane e: “Kua akariroia te Tuatua [ko Iesu] ei kiko, e kua noo i rotopu ia tatou, e kua kite tatou i tona kaka.” (Ioane 1:14KJ) Akapeea, i reira, te Tamaiti te riro anga mai ei tuanga o te Atua Mana Katoatoa? Te akakite katoa ra a Ioane i te Tuatua ‘e i vai ana ma te Atua.’ Inara akapeea tetai tangata i te vai anga ma te reira tangata e i taua taime ra koia rai te reira tangata? Pera katoa, mei tei tataia i roto ia Ioane 17:3, te akataka meitaki ra a Iesu i te tuke i rotopu iaia uaorai e tona Metua i te rangi. Te kapiki ra aia i tona Metua e “e Atua mou ra.” E i te openga o tana evangeria, kua taopenga a Ioane i te au mea na te karanga anga e: “Ko teia ra tei tataia, kia akarongo kotou e, ko Iesu te Mesia, te Tamaiti a te Atua.” (Ioane 20:31) Kia kite e kua kapikiia a Iesu, kare ko te Atua, mari ra ko te Tamaiti a te Atua. Na teia akakite anga maata atu tei orongaia i roto i te Evangeria a Ioane e akaari atu e akapeea a Ioane 1:1 kia maramaia. Ko Iesu, te Tuatua, “e atua” ia i te tu e turanga teitei tona inara kare i aiteite ki te Atua Mana Katoatoa.

E AKAPAPU I TE AU TIKA

Ka akamanako akaou ana i te akaraanga o te puapii e te tamariki apii. Ka akamanako ana i etai pae e te ekoko ra rai, noatu i muri ake i te akarongoanga i te akataka anga maata atu a te puapii. Eaa ta ratou ka rave? Ka rauka ia ratou i te aere atu ki tetai akaou puapii no te akakite anga maata atu no runga i taua tumu manako rai. Me akapapu mai te rua o te puapii i te akataka anga a te mea mua, ka riro te au ekoko anga a te maata anga o te tamariki apii kia akaotiia. Ma te aiteite, me kare koe i papu eaa ta te tata Pipiria ko Ioane e tuatua tikai maira no runga i te pirianga i rotopu ia Iesu e te Atua Mana Katoatoa, ka rauka ia koe i te uri ki tetai akaou tata Pipiria no  te akakite anga maata atu. Ei akaraanga, ka akara ana i tei tataia e Mareko. No runga i te openga o teia akatereanga o te au mea nei, te taiku ra aia ia Iesu i te karanga anga e: “Kareka te reira rā e te reira ora, kare rava tetai e kite, kare oki te au angela o te rangi, kare katoa oki te Tamaiti, ko te Metua anake ra.” (Mareko 13:32) Akapeea teia au tuatua i te akapapu anga e kare a Iesu ko te Atua Mana Katoatoa?

Te karanga ra a Iesu e maata atu ta te Metua i kite i ta te Tamaiti. Inara, naringa a Iesu e tuanga o te Atua Mana Katoatoa, ka kite aia i taua au tika ra mei tona Metua ra. No reira, kare te Tamaiti e te Metua e aiteite ana. Inara, ka karanga etai pae e: ‘E rua o Iesu nga tu. I konei te tuatua ra aia ei tangata.’ Inara noatu e e tika ia, akapeea i reira te vaerua tapu? Me e tuanga ia no taua Atua ei Metua, eaa i reira a Iesu i kore ei i karanga e kua kite te reira i ta te Metua i kite ra?

Ia koe e rave tamou ra i taau au apii Pipiria, e maata atu taau au irava Pipiria ka matau meitaki no runga i teia tumu manako. Te akapapu maira ratou i te tuatua mou no runga i te Metua, te Tamaiti, e te vaerua tapu.​—Salamo 90:2; Angaanga 7:55; Kolosa 1:15.

^ para. 3 No tetai uriuri anga no te au ture o te karama Ereni tei tau kia Ioane 1:1, e akara i te kapi 26-9 o te pororutia Should You Believe in the Trinity? neneiia e te Au Kite o Iehova.