Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APENETIKI

Te Ra Akavaanga—Eaa te Reira?

Te Ra Akavaanga—Eaa te Reira?

EAA toou manako no te Ra Akavaanga? E manganui te manako ra ma te tataki tai, e pirioni ua atu tangata ka apainaia ki mua i te terono o te Atua. I reira, ka akavaia te au tangata tataki tai. Etai pae ka tutakiia ma te akameitaki anga o te rangi, e tetai pae ka akaapaia ma te tamamae anga mutu kore. Inara, e mea ke ta te Pipiria e manako atura no teia tuatau. Te akatutu ra te Tuatua a te Atua i te reira, kare ei tuatau matakuia, mari ra ei tuatau no te manakonakoanga e te akaouanga.

I roto ia Apokalupo 20:​11, 12, ka tatau tatou i ta te apotetoro ko Ioane akatutu anga i te Ra Akavaanga: “Kite atura oki au i tetai terono maata teatea, e tei noo ki rungao ra, peke ke atura te enua e te rangi i tona mata, kare atura o raua e vairanga i kitea. E kite atura oki au i tei mate ra, ko te tangata rikiriki e te aronga mamaata, i te tu anga ki mua i te Atua, e eeuia iora nga buka ra, e eeuia iora oki tetai buka ke, koia te buka ora ra: e akavaia iora taua aronga i mate ra i te au tuatua i tataia ki roto i taua nga buka ra, i ta ratou au angaanga.” Koai te Akava e akatutuia ra i konei?

Ko te Atua ko Iehova te Akava maata o te tangata nei. Inara, te oronga ra aia i te angaanga akava anga tikai ki tetai atu. Kia tau kia Angaanga 17:31, kua karanga te apotetoro ko Paulo no te Atua e  “kua akonoia e ia te ra e akava mai ei aia i to te ao katoa nei ma te tuatua-tika, na te tangata i akonoia e ia ra.” Teia Akava tei akonoia ko Iesu Karaiti tei akatuia maira. (Ioane 5:22) Inara, aea, te Ra Akavaanga e akamata ai? Eaa te roa i te reira?

Te akaari maira te puka a Apokalupo e te akamata ra te Ra Akavaanga i muri ake i te tamaki a Aramakito, me takoreia ta Satani akatereanga i te enua nei. * (Apokalupo 16:​14, 16; 19:​19–​20:3) I muri ake ia Aramakito, ka tapekaia a Satani e tana au temoni ki roto i tetai vaarua takere kore no tetai tauatini mataiti. I te reira tuatau, ka riro mai te 144,000 akatuangaia i te rangi ra ei au akava e ka tutara ‘ei ui ariki ma te Mesia ra e okotai tausani i te mataiti.’ (Apokalupo 14:​1-3; 20:​1-4; Roma 8:17) Kare te Ra Akavaanga i etai tupu anga akarapurapuia te akapou anga e 24 ora. Ka pou e tauatini mataiti te reira.

I te tuatau o te reira tauatini mataiti, na Iesu Karaiti e “akava i te ora ra, e i tei mate.” (2 Timoteo 4:1) “Te ora ra” ko te “aronga maata rava” te ka ora atu ia Aramakito. (Apokalupo 7:​9-17) Kua kite katoa te apotetoro ko Ioane i “tei mate ra . . . i te tu anga ki mua i te Atua” no te akavaanga. Mei ta Iesu i taputou ra, “ka rongo te aronga katoa i roto i te au menema akamaara anga i [to Karaiti] reo e ka aere mai ki vao” na roto i te tuakaouanga. (Ioane 5:​28, 29, NW; Angaanga 24:15) Inara akapeea te katoatoa me akavaia?

Kia tau ki te orama a te apotetoro ko Ioane, “e eeuia iora nga buka ra” e “e akavaia iora taua aronga i mate ra i te au tuatua i tataia ki roto i taua nga buka ra, i ta ratou au angaanga.” I roto i teia au puka ra e papaanga ainei teia no te au angaanga taito a te tangata nei? Kare, kare te akava anga e akaraia ki runga i ta te tangata ra i rave i mua ake ka mate ei ratou. Akapeea tatou te kite anga i te reira? Te karanga ra te Pipiria e: “Ko te tangata oki i mate ra, kua matara ïa aia i te kino nei.” (Roma 6:7) No reira ka akatuia mai taua aronga kia ora ma tetai akapapa anga ma. Te akatutu ra i reira te au puka i te au umuumu anga maata atu a te Atua. E noo ei e tuatau ua atu, ka anoanoia te aronga tei ora mai ia Aramakito e te aronga tei akatuia mai kia akarongo i te au akauenga a te Atua, kapiti mai tetai ua atu au umuumu anga ou penei ka  akakite mai te Atua i te tuatau o te tauatini mataiti. No reira, ka akavaia te au tangata na runga i ta ratou i rave i te tuatau o te Ra Akavaanga.

Ka riro te Ra Akavaanga ei oronga ki te pirioni ua atu tangata to ratou tuatau mua no te apii no runga i to te Atua anoano e te rave atu i te reira. Teia te aiteanga ka tupu tetai angaanga apiianga maata tikai. E tikai, “i te enua nei, te apii ra to te ao nei i te tuatua-tika i reira.” (Isaia 26:9) Inara, kare te katoa anga e puareinga ua i te rave i to te Atua anoano. Te karanga ra a Isaia 26:10 e: “Kia akaperepereia te tangata kino, kare aia e apii i te tuatua-tika: ei te enua tiratiratu ra aia e rave ei i te tuatua-tika kore, kare rai aia e akono i te tapunui o Iehova.” Ka tamate takiriia teia aronga kino i te tuatau o te Ra Akavaanga.​—Isaia 65:20.

Me tae ki te openga o te Ra Akavaanga ra, ka “ora” takiri mai te au tangata tei ora maira ei au tangata apa kore. (Apokalupo 20:5) No reira i taua tuatau o te Ra Akavaanga ka akaoki akaouia te au tangata ki tona turanga apa kore i mua ana. (1 Korinetia 15:​24-28) I reira e akamata mai ei te timata anga openga. Ka tukunaia mai a Satani ki vao i tona ngai tapeka anga e ka akatikaia i te tauta i te arataki ke i te tangata nei okotai taime openga. (Apokalupo 20:​3, 7-10) Te aronga tei patoi ra iaia ka rekareka i te akatupu anga katoa o ta te Pipiria taputou: “Ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.” (Salamo 37:29) Ae, ka riro te Ra Akavaanga ei akameitakianga ki te au tangata tiratiratu katoatoa!

^ para. 1 No runga ia Aramakito, e akara ine te Insight on the Scriptures, Voriumu 1, kapi 594-5, 1037-8, e te pene 20 o te Akamori i te Atua Mou Anake, neneiia nga mea roa ai e te Au Kite o Iehova.