Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE TAI NGAURU MA VARU

Te Papetito Anga e Toou Pirianga ki te Atua

Te Papetito Anga e Toou Pirianga ki te Atua
  • Akapeea te papetito anga Kerititiano me raveia?

  • Eaa te au takainga te anoanoia ra koe kia rave e tau ei no te papetito anga?

  • Akapeea tetai tangata i te rave anga i tetai akatapuanga ki te Atua?

  • Eaa te tumu takake kia papetitoia?

1. No teaa ra tetai tangata mana o Etiopia i pati ei kia papetitoia?

“I NA e vai teia, eaa au nei e kore ei e bapetizoia?” Kua uiia te reira uianga e tetai tangata mana o Etiopia i te anere mataiti mua. Kua akapapu atu tetai Kerititiano ko Philipa tona ingoa kiaia e ko Iesu te Mesia taputouia. No tei akakeuia tona  ngakau, mei tana i apii mei te au Tuatua Tapu, kua aere te tangata Etiopia ma te rave atu. Kua akaari aia e kua inangaro aia i te papetitoia!​—Angaanga 8:​26-36.

2. No teaa ra koe ka manako pakari ei no runga i te papetito anga?

2 Me kua apii meitaki koe i te au pene o teia puka i mua ake nei ma tetai o te Au Kite o Iehova, penei kua papa koe i te ui e, ‘Eaa au nei e kore ei e bapetizoia?’ E tae mai ki teianei kua apii koe i te taputou a te Pipiria o te oraanga mutu kore i roto i te Parataito. (Luka 23:43; Apokalupo 21:​3, 4) Kua apii katoa koe no runga i te turanga tikai o tei mate e te manakonakoanga o te tuakaouanga. (Koheleta 9:5; Ioane 5:​28, 29) Penei kua piri ana koe ki te Au Kite o Iehova i ta ratou au uipaanga putuputuanga e kua kite uaorai koe e akapeea ratou i te taangaanga anga i te akonoanga mou. (Ioane 13:35) Tei puapinga rava atu, papu e kua akamata koe i te akatupu i tetai pirianga uaorai ki te Atua ko Iehova.

3. (a) Eaa te akauenga ta Iesu i oronga ki tana au pipi? (e) Akapeea te papetito anga vai i te rave angaia?

3 Akapeea koe i te akaari anga e te inangaro ra koe i te tavini i te Atua? Kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “Ka aere . . . e akariro i to te pa enua katoa ei pipi; ka bapetizo atu ei ia ratou.” (Mataio 28:19) Kua akanoo a Iesu uaorai i te akaraanga na te papetito angaia ki roto i te vai. Kare aia i pipiia ana ki te vai, e kare tetai vai i riringi uaia ki runga i tona upoko. (Mataio 3:16) Te tuatua “bapetizo” no ko mai i tetai tuatua Ereni te aiteanga “akatomo.” Tera te aiteanga te papetito anga Kerititiano ko te akatomo takiri anga, me kore te taruku anga, ki roto i te vai.

4. Eaa ta te papetito anga vai e akaari maira?

4 Te papetito anga vai e umuumu anga ia no te katoatoa tei inangaro kia rauka tetai pirianga ki te Atua ko Iehova. Na te papetito anga i te ngai tangata e akaari i toou anoano no te tavini i te Atua. Te akaari maira te reira e te rekareka ra koe i te rave i to Iehova anoano. (Salamo 40:​7, 8) Inara, e tau ei no te papetito anga ka tau koe kia rave i te au takainga papu.

 TE ANOANOIA RA TE KITE E TE AKARONGO

5. (a) Eaa te takainga mua e tau ei no te papetito anga? (e) No teaa ra te au uipaanga Kerititiano i puapinga ai?

5 Kua akamata takere koe i te rave i te takainga mua. Akapeea? Na te apiianga i te kite i te Atua ko Iehova e Iesu Karaiti, penei na roto i tetai apii anga tamou o te Pipiria. (Ioane 17:3) Inara e maata atu te anoanoia ra no te apii. Ka inangaro te au Kerititiano kia ‘akakiia i te kite [“tikai,” NW] i to te Atua anoano.’ (Kolosa 1:9) Te aereanga ki te au uipaanga putuputuanga a te Au Kite o Iehova e aka tauturuia i teia tu. E mea puapinga kia aere ki taua au uipaanga. (Ebera 10:​24, 25) Na te aere putuputu anga ki te uipaanga e tauturu ia koe kia maata atu toou kite i te Atua.

Te rauka anga te kite tikai i te Tuatua a te Atua e takainga puapingaia e tau ei no te papetito anga

6. Eaa te maata o te kite Pipiria kia rauka ia koe e tau ei no te papetito anga?

6 E tikai, kare koe e anoanoia kia kite i te au mea ravarai i roto i te Pipiria e tau ei no te papetito anga. Kua rauka i te tangata mana o Etiopia etai kite, inara kua anoano aia i te tauturu kia marama i tetai au tuanga o te au Tuatua Tapu. (Angaanga 8:​30, 31) Mei tera katoa, e maata rai taau ka anoanoia kia apii. Te tika, kare rava koe e akamutu i te apii no runga i te Atua. (Koheleta 3:11) Inara, i mua ake ka papetitoia ai koe, te anoanoia ra koe kia kite e kia ariki i te au apiianga tumu o te Pipiria. (Ebera 5:12) Ka kapiti mai i taua au apiianga ra te tuatua mou no runga i te turanga o tei mate ra e te puapinga o te ingoa o te Atua e tona Patireia.

7. Eaa ta te apiianga i te Pipiria ka akatupu kia koe?

7 Inara, kare te kite anake e rava ua, no te mea “kare ra e akarongo ra kare rava [te Atua] e mareka.” (Ebera 11:6) Te akakite maira te Pipiria kia tatou no etai au tangata i te oire taito o Korinetia tei rongo i te tuatua Kerititiano, “kua akarongo, e bapetizoia iora” ratou. (Angaanga 18:8) Mei te reira tu rai, ka riro tetai apii o te Pipiria i te akaki ia koe ki te akarongo e ko te Tuatua akauruia te reira a te Atua. Ka riro te apii Pipiria ei tauturu ia koe kia rauka te akarongo ki roto i te au  taputou a te Atua e ki roto i te mana akaora o te atinga o Iesu.​—Iosua 23:14; Angaanga 4:12; 2 Timoteo 3:​16, 17.

ORONGAANGA I TE TUATUA MOU PIPIRIA KI TETAI ATU

8. Eaa te ka akakeu ia koe kia oronga i taau i apii ra ki tetai atu?

8 I te akarongo e tupu maira i roto i toou ngakau, ka ngata ia koe i te tapu i taau i apii ra kia koe uaorai. (Ieremia 20:9) Ka akakeu pakariia koe kia tuatua ki tetai atu no runga i te Atua e tana au akakoro anga.​—2 Korinetia 4:13.

Ka tau te akarongo ei akakeu ia koe kia oronga atu i taau i irinaki ki tetai atu

9, 10. (a) Penei koai taau ka akamata i te oronga i te tuatua mou Pipiria? (e) Eaa taau ka rave me ka inangaro koe i te piri ki roto i te angaanga tutu aere akaaereia a te Au Kite o Iehova?

9 Penei ka akamata koe i te oronga i te tuatua mou Pipiria ki tetai atu na te tuatuaanga ma te manako tau no runga i te reira ki toou kopu tangata, te au oa, te au tangata tupu, e te au oa i te ngai angaanga. Kare e roa, ka inangaro koe i te piri ki roto i te angaanga tutu aere akaaereia a te Au Kite o Iehova. I te reira taime, e tuatua ua atu i te au mea ki te Kite e apii ra i te Pipiria kia koe. Me te akara anga e kua tau koe no te angaanga tutu aere i te ngai tangata, ka raveia te au akanoonoo anga noou e toou puapii kia aravei e rua aronga pakari o te putuputuanga.

10 Na roto i teia e rauka ai ia koe i te kite meitaki atu i etai aronga pakari Kerititiano, te tiaki ra i te anana a te Atua. (Angaanga 20:28; 1 Petero 5:​2, 3) Me kite teia aronga pakari e te marama ra koe e te irinaki ra i te au apiianga tumu o te Pipiria, e te noo ra kia rotai ki te au kaveinga a te Atua, e te inangaro tikai ra kia riro mai ei Au Kite o Iehova, ka akakite atu ratou kia koe e te tau ra koe kia piri ki roto i te angaanga tutu aere i te ngai tangata ei papuritia kare i papetitoia o te tuatua meitaki.

11. Eaa te au taui anga penei ka rave etai pae i mua ake ka tau ei no te angaanga orometua i te ngai tangata?

11 I tetai tua, penei ka anoanoia koe kia rave i te au taui anga i toou oraanga e te au tu e tau ei no te angaanga orometua i te ngai tangata. Penei ka kapiti mai teia i te akamutuanga i etai  au angaanga tei uunaia mei tetai atu. No reira, i mua ake ka pati ei koe kia riro mai ei papuritia kare i papetitoia, te anoanoia ra koe kia akamutu i te au ara pakari, mei te ainga tau kore, te kona kava, e te takino anga apinga akakona.​—1 Korinetia 6:​9, 10; Galatia 5:​19-21.

TE TATARAARA ANGA E TE TAUI ANGA

12. No teaa ra i anoanoia ai te tataraara anga?

12 Kia raveia etai atu au takainga i mua ake ka tau ei no te papetito anga. Kua karanga te apotetoro ko Petero e: “E tataraara . . . e e ariu mai, kia taparaia ta kotou ara.” (Angaanga 3:19) Te tataraara anga koia ko te mii anga ma te ngakau tae no taau i rave ra. Te taka meitaki ra te tataraara anga me te noo ra tetai tangata i tetai oraanga tau kore, inara e apinga anoano katoaia te reira noatu e te noo ra tetai tangata i tetai oraanga ma e te tau rai. No teaa ra? No te mea e aronga ara te au tangata katoatoa e te anoano ra i te akakore anga ara a te Atua. (Roma 3:23; 5:12) I mua ake i te apiianga i te Pipiria, kare koe i kite eaa to te Atua anoano. No reira akapeea koe i te noo anga kia rotai tikai ki tona anoano? No reira, te anoanoia ra te tataraara anga.

13. Eaa te taui anga?

13 Tei aru mai i te tataraara anga ko te taui anga, me kore ‘te ariuanga mai.’ Kia maata atu taau ka rave i te mii ua anga. Te anoanoia ra koe kia kopae i toou tu oraanga i mua ana e kia tuku papu e ka rave koe i tei tau mei teianei e aere ua atu. Te tataraara anga e te taui anga e nga takainga ia kia rave koe i mua ake ka papetitoia ai.

RAVEANGA I TETAI AKATAPUANGA NAAU UAORAI

14. Eaa te takainga puapinga kia rave koe i mua ake ka papetitoia ai?

14 Te vai ra tetai akaou takainga puapinga kia raveia i mua ake ka papetitoia ai. Kia akatapu koe ia koe uaorai ki te Atua ko Iehova.

Kua rave ainei koe i tetai akatapuanga naau uaorai ki te Atua na roto i te pure?

15, 16. Eaa te aiteanga o te akatapuanga ia koe uaorai ki te Atua, e eaa te akakeu ra i tetai tangata kia rave i teia?

15 Me akatapu koe ia koe uaorai ki te Atua ko Iehova na roto  i te pure akatenga, te taputou ra koe i te oronga kiaia taau akamori anga anake ra e tuatau ua atu. (Deuteronomi 6:15) No teaa ra, tetai tangata ka inangaro ei i te rave i te reira? Penei kua akamata tetai tangata i te akainangaro i tetai vaine. Ko te maata atu o tana apii anga iaia e te kite i tona au tu memeitaki, ko te maata atu o tana kite anga iaia uaorai i te piri vaitata anga atu kiaia. Kare e roa, e mea natura ua i te pati kia akaipoipo iaia. E tika, ko te aiteanga o te akaipoipoanga e ka raveia te au apainga maata atu. Inara na te aroa e akakeu iaia kia rave i te reira takainga puapinga.

16 Me kite mai koe e te inangaro ra ia Iehova, ka akakeuia koe kia tavini iaia ma te kore e tapupu i tetai ua atu mea me kore te akanooanga i tetai ua atu au kotinga ki runga i te akamorianga iaia. Ko tetai ua atu tei inangaro i te aru i te Tamaiti a te Atua, ko Iesu Karaiti, ka anoanoia kia “akaruke aia iaia uaorai.” (Mareko 8:34) Ka akaruke tatou ia tatou uaorai na te akapapu anga e kare to tatou au anoano e te au akakoro anga e tu atu i te ngai o to tatou akarongo pu tikai ki te Atua. No reira, i mua ake ka papetitoia ai koe, kia vai te raveanga i te anoano o te Atua ko Iehova ei akakoroanga puapinga tikai i te oraanga.​—1 Petero 4:2.

AUTUANGA I TE MATAKU O TE TOPA ANGA

17. No teaa ra etai pae i tapupu ei mei te raveanga i tetai akatapuanga ki te Atua?

17 Te tapupu ra etai pae mei te raveanga i tetai akatapuanga kia Iehova no te mea te mataku ra ratou i te raveanga i taua takainga pakari ra. Penei te mataku ra ratou i te apa anga i te Atua ei Kerititiano akatapuia. Te mataku anga e ka topa ratou ma te akamareka kore atu ia Iehova, te manako ra ratou e meitaki atu kia kore e rave i tetai akatapuanga kiaia.

18. Eaa te ka akakeu ia koe kia rave i tetai akatapuanga kia Iehova?

18 Ia koe e apii ra i te inangaro ia Iehova, ka akakeuia koe kia rave i tetai akatapuanga kiaia e te rave i taau ka rauka tikai i te rave atu. (Koheleta 5:4) I muri ake i te raveanga i tetai akatapuanga, papu e ka inangaro koe i te ‘aaere i te Atu i te  au mea katoa e mareka mai ei ra.’ (Kolosa 1:10) No toou inangaro i te Atua, kare koe e manako e e ngata roa i te rave i tona anoano. Kare e ekoko anga ka akatika koe ki ta te apotetoro ko Ioane, tei tata e: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”​—1 Ioane 5:3.

19. No teaa ra kare koe e anoanoia kia mataku i te raveanga i tetai akatapuanga ki te Atua?

19 Kare koe e anoanoia kia apa kore no te rave i tetai akatapuanga ki te Atua. Kua kite a Iehova i toou au kotinga e kare rava aia e tapapa maata mai i te ka rauka ia koe i te rave. (Salamo 103:14) Te inangaro ra aia kia autu koe e ka turu e te tauturu mai ia koe. (Isaia 41:10) Ka papu ia koe e me irinaki  koe ia Iehova ma toou ngakau katoa nana “e akakite kia koe i toou ra au arataa.”​—Maseli 3:​5, 6.

AKATUTUANGA I TOOU AKATAPUANGA NA TE PAPETITO ANGA

20. No teaa ra te akatapuanga kia Iehova ka kore ei e vai ua ei mea muna?

20 Na te manakonakoanga i te au mea ta tatou i uriuri ake nei penei ka tauturu ia koe kia rave i tetai akatapuanga naau uaorai kia Iehova na roto i te pure. Pouroa te aronga te inangaro tikai ra i te Atua kia ‘aaki [katoa] i te tuatua e kia  rauka atu te ora.’ (Roma 10:10) Akapeea koe i te raveanga i te reira?

Te aiteanga o te papetito anga ko te mate anga i to tatou tu oraanga i mua ana e te ora anga mai no te rave i to te Atua anoano

21, 22. Akapeea koe i te rave anga i te ‘aaki anga’ i toou akarongo?

21 E akakite atu ki te akaaere akatere o taau putuputuanga e ka inangaro koe i te papetitoia. E nana e akanoo i etai aronga pakari kia uiui atu i tetai au uianga kia koe no runga i te au apiianga tumu o te Pipiria. Me ka akatika teia aronga pakari e ka tau koe, ka akakite atu ratou kia koe e ka rauka kia papetitoia koe i te tuatau ka va mai. * Tei matauia e orongaia ana tetai tuatua ako no runga i te aiteanga o te papetito anga i taua au atianga. I reira ka pati te vaa tuatua i te aronga katoatoa ka papetitoia kia pau e rua nga uianga ngoie ei ravenga okotai i te tuatua vaa ua anga ma te ‘aaki anga’ i to ratou akarongo.

22 Ko te papetito anga uaorai te akataka ra ia koe i te ngai tangata ei tangata tei rave i tetai akatapuanga ki te Atua e kua riro mai i teianei ei Au Kite o Iehova. Ka taruku pu uaia te aronga papetito ki roto i te vai no te akaari ki te tangata e kua rave ratou i tetai akatapuanga kia Iehova.

TE AITEANGA O TOOU PAPETITO ANGA

23. Eaa te aiteanga kia papetitoia ‘i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te vaerua tapu’?

23 Kua karanga a Iesu e ka papetitoia tana au pipi ‘i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te vaerua tapu.’ (Mataio 28:19) Teia te aiteanga e te kite ra te tangata i papetitoia te mana taoonga o te Atua ko Iehova e to Iesu Karaiti. (Salamo 83:18; Mataio 28:18) Te kite katoa ra aia i te akakoro anga e te angaanga o te vaerua tapu, me kore te mana ririnui o te Atua.​—Galatia 5:​22, 23; 2 Petero 1:21.

24, 25. (a) Eaa ta te papetito anga e akatutu maira? (e) Eaa te uianga te anoanoia ra kia pauia?

24 Inara, kare te papetito anga i tetai mea topata ua anga. E  akatutu anga puapinga tikai te reira. Te akatomoanga ki roto i te vai te akatutu ra e kua mate koe i toou kaveinga oraanga i mua ana. Te akatu angaia mai mei roto i te vai te akaari maira e kua ora mai koe i teianei no te rave i te anoano o te Atua. E akamaara, katoa rai, e kua rave koe i tetai akatapuanga ki te Atua ko Iehova uaorai, kare ki tetai ngai angaanga, ki tetai akakoro anga, ki tetai atu au tangata, me kore ki tetai akaaerenga. Toou akatapuanga e te papetito anga e akamataanga ia o tetai pirianga vaitata tikai ki te Atua​—tetai pirianga vaitata tikai kiaia.​—Salamo 25:14.

25 Kare te papetito anga i te akapapu anga no te ora. Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “E rave akaoti ua i to kotou uaorai ora ma te mataku e te rutetetete.” (Philipi 2:12) E akamata ua anga te papetito anga. Te uianga ra, Akapeea koe i te vai ua anga ki roto i te inangaro i te Atua? Na ta tatou pene openga e oronga atu i te pau anga.

^ para. 21 E tu matauia te papetito anga i te au akaputuputuanga e te au uruoaanga mataiti tei raveia e te Au Kite o Iehova.