Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APENETIKI

Te Ingoa Tu Atua—Tona Taangaanga Angaia e Tona Aiteanga

Te Ingoa Tu Atua—Tona Taangaanga Angaia e Tona Aiteanga

I ROTO i taau Pipiria, akapeea a Salamo 83:18 i te uri angaia? Te tatau ra te New World Translation of the Holy Scriptures i teia irava: “Kia kite te au tangata ia koe, koia te ingoa ko Iehova, ko koe anake Tei Teitei Rava ki rungao i te au enua katoatoa.” Te oronga maira tetai atu au urianga Pipiria i te akakiteanga aiteite mei teia. Inara, e manganui te au urianga te akaruke ra i te ingoa Iehova ki vao, te tupauanga i te reira ki taua au taoonga mei te “Atu” me kore “Mutu Kore.” Eaa te ka tau kia taangaangaia i roto i teia irava? Ko te taoonga me ko te ingoa Iehova?

To te Atua ingoa i te au reta Epera

Te tuatua ra teia irava no runga i tetai ingoa. I roto i te reo Epera mua tei tataia te maata anga o te Pipiria, te vai ra tetai ingoa umere tikai i konei. Kua tataia te reira יהוה (YHWH) i roto i te au reta Epera. I roto i te reo Kuki Airani, te tata anga matauia o te reira ingoa ko “Iehova.” Tei roto ainei te reira ingoa i te okotai anake irava Pipiria? Kare. Te vai ra te reira i roto i te tataanga mua o te Tuatua Tapu Epera e vaitata i te 7,000 taime!

Mei teaa te puapinga te ingoa o te Atua? Ka akamanako ana i te pure akaraanga ta Iesu Karaiti i oronga mai. Te na ko ra: “E to matou Metua i te au rangi ra, kia akatapuia toou ingoa.” (Mataio 6:9, NW) I muri mai, kua pure a Iesu ki te Atua: “E taku Metua, e akakakā i toou ingoa.” I te pau anga, kua tuatua mai te Atua mei te rangi mai, te na ko anga e: “Kua akakakā au, e ka akakakā akaou atu rai au.” (Ioane 12:28) Ma te taka meitaki, e puapinga maata tikai te ingoa o te Atua. No teaa ra, i reira, etai aronga uri reo i akaruke ei i teia ingoa ki vao i ta ratou au urianga o te Pipiria e kua tupau i te reira ki te au taoonga?

Te akara anga e rua tumu maata. Te mea mua, e manganui te karanga ra e kare te ingoa e tau kia taangaangaia no te mea te tuatua anga mua o te reira kare e kitea i teia tuatau. Kua tataia te reo Epera taito ma te kore e au reta maro. No reira, kare okotai i teia tuatau i papu tikai e akapeea te au tangata o te au tuatau Pipiria i te tuatua anga YHWH. Inara, ka tau ainei teia kia arai ia tatou mei te taangaanga anga i te ingoa o te Atua? I te au tuatau Pipiria, penei  kua taikuia ana te ingoa Iesu ko Yeshua me kore penei ko Yehoshua​—kare okotai i papu tikai. Inara, te taangaanga ra te au tangata i teianei ao te au tu ke ke o te ingoa Iesu, te tuatuaanga i te reira na te mataara tei matauia i to ratou reo. Kare ratou e tapupu ana i te taangaanga i te ingoa i te mea kare ratou i kite i tona tuatua akatangi anga o te anere mataiti mua. Ma te aiteite, me ka teretere atu koe ki tetai enua ke, papu ka kite koe e e tuke rai te tangi anga o toou uaorai ingoa i roto i tetai reo ke. No reira, te papu kore i te tuatuaanga i te ingoa o te Atua kare ia i te tumu kia kore e taangaanga i te reira.

Te rua o te tumu i te maata anga o te taime e orongaia ra no te kiritianga i te ingoa o te Atua mei roto i te Pipiria ka o mai tetai peu taito a te ngati Iuda. E manganui ia ratou te irinaki ra e auraka rava te ingoa o te Atua e tuatuaia. Te akara anga kua akatumuia teia irinaki anga ki runga i te taangaanga tarevake anga i tetai ture Pipiria te akakite ra: “Auraka koe e akaiki puapinga kore ua i te ingoa o to Atua ra ko Iehova; kare oki a Iehova e akatika iaia i tei akaiki puapinga kore ua i tona ra ingoa.”​—Exodo 20:7.

Te arai ra teia ture i te taangaanga puapinga kore ua anga i te ingoa o te Atua. Inara te arai ra ainei te reira i te taangaanga ngateitei anga i tona ingoa? Kare rava. Te aronga tata o te Pipiria Epera (te “Koreromotu Taito”) e au tangata tiratiratu katoatoa tei noo na te Ture ta te Atua i oronga ki te au ngati Iseraela taito. Inara, kua taangaanga maata ratou i te ingoa o te Atua. Ei akatau anga, kua kapiti mai ratou i te reira ki roto i te au taramo e manganui tei imene maataia e te au urupu o te aronga akamori. Kua ikuiku katoa te Atua ko Iehova i tona aronga akamori kia kapiki i tona ingoa, e kua akarongo te aronga tiratiratu. (Ioela 2:32; Angaanga 2:21) No reira, te au Kerititiano i teia tuatau kare e tapupu i te taangaanga i te ingoa o te Atua ma te ngateitei, mei ta Iesu tikai i rave.​—Ioane 17:26.

I te tupauanga i te ingoa o te Atua ki te au taoonga, te rave ra te aronga uri Pipiria i tetai tarevake maata. Te akariro ra ratou i te Atua ei mea kite mamaoia e te peretana kore, inara te raurau ra te Pipiria i te au tangata kia tatanu i te “pirianga vaitata kia Iehova.” (Salamo 25:14, NW) Ka akamanako ana i tetai oa piri vaitata noou. Mei teaa tikai toou vaitata me kare rava koe i kite i te ingoa o toou oa? Ma te aiteite, me kopae te au tangata i te kite i te ingoa o te Atua, ko Iehova, akapeea e rauka ai ia ratou i te piri vaitata tikai ki te Atua? Pera katoa, me kare te tangata e taangaanga i te ingoa o te Atua, te ngere katoa ra ratou i te kite i tona aiteanga umere. Eaa te aite anga o te ingoa tu Atua?

 Kua akataka te Atua uaorai i te aiteanga o tona ingoa ki tona tavini tiratiratu ko Mose. I te ui anga a Mose i te ingoa o te Atua, kua pau mai a Iehova: “Te vai nei au, ko au rai e vai nei.” (Exodo 3:14) Te taiku ra te urianga a Rotherham i taua au tuatua e: “Ka Riro Mai Au i taku uaorai i mareka ra.” No reira ka rauka ia Iehova kia riro mai i tana uaorai i anoano e rauka ai i te akatupu i tana au akakoro anga.

I te mea e ka rauka ia koe kia riro mai i taau uaorai e inangaro ra kia riro mai. Eaa taau ka rave no toou au oa? Me rokoia tetai ia ratou e te maki kino, ka rauka ia koe i te riro mai ei taote karape e te oronga atu i tetai rapakau anga. Me mamae tetai i te ngere anga i te pae o te puapinga, ka rauka ia koe kia riro mai ei tangata akapuapinga anga e ka tauturu atu iaia. Te tika, ra, kua kotingaia taau ka rauka i te riro mai. Pouroa tatou katoatoa. Ia koe e apii maira i te Pipiria, ka umere koe i te kite e akapeea a Iehova i te riro anga mai i tana uaorai i anoano e rauka ai i te akatupu i tana au taputou. E te mareka ra aia i te taangaanga i tona mana ririnui no te aronga te inangaro ra iaia. (2 Paraleipomeno 16:9) Teia au tu manea o to Iehova tu kare te reira e kiteaia e te aronga tei kore i kite i tona ingoa.

Te taka meitaki ra e no roto te ingoa o Iehova i te Pipiria. Te kiteanga i te aiteanga e te taangaanga pu ua anga i te reira i roto i ta tatou akamori anga e au tauturu ririnui teia i te akavaitataanga ki to tatou Metua i te rangi ko Iehova. *

^ para. 3 No te akakite anga maata atu no runga i te ingoa o te Atua, e tona aiteanga, e te au tumu e tau ei kia taangaangaia ki roto i te akamori anga, e akara i te poroutia The Divine Name That Will Endure Forever, neneiia e te Au Kite o Iehova.