Oraanga Mataora e Tuatau Ua Atu!—Uriurianga Apii Pipiria

Akapapaia teia puka no te apii i te Pipiria e ei tuanga no ta matou porokaramu apii Pipiria kare e tutaki.

Akakoromaki mai, kare a tataanga mei teia rai.

You May Also Like

AU UIANGA A TE TANGATA

Eaa te Uriurianga Apii Pipiria Tei Orongaia e te Au Kite o Iehova?

Na roto i te uriurianga apii kare e tutaki tei orongaia e te Au Kite o Iehova, ka rauka ia koe i te taangaanga i tetai ua atu urianga o te Pipiria. E pati atu i toou ngutuare tangata me kore tetai au oa kia kapiti mai kia koe.