Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

APII 03

Ka Irinaki Ainei Koe i te Pipiria?

Ka Irinaki Ainei Koe i te Pipiria?

E maata te au taputou e te ako anga meitaki a te Pipiria. Penei te manako ra koe eaa ta te Pipiria e apii maira, penei te ekoko katoa ra koe i te reira. Ka irinaki ainei koe i te au taputou e te ako anga i roto i teia puka taito? Ka irinaki ainei koe i ta te Pipiria e karanga ra no te oraanga mataora i teianei e te tuatau ki mua? E maata tei irinaki. Te pati nei matou ia koe kia pera katoa.

1. E puka tika ainei te Pipiria me e mea maani ua?

E tataanga “tiratiratu ïa, e te tuatua-mou” te Pipiria. (Koheleta 12:10) No runga te reira i te oraanga o te tangata i te au rā. (E tatau ia Luka 1:3; 3:1, 2.) E maata te aronga tata tuatua enua e te aronga keri apinga taito tei akapapu i te au ra puapinga, te iti tangata, te au ngai, e te au tupuanga i roto i te Pipiria.

2. Eaa tatou ka karanga ai kare te Pipiria i te puka taito?

E tika ta te Pipiria e karanga ra no te tuatau ki mua. Ei akaraanga, te akakite ra te reira no te kite taieni. E maata te au manako kare i irinakiia i te taime i tataia ai te reira. Inara, karanga te kite taieni o teia tuatau e tika ta te Pipiria. “Ka mou rai te reira e tuatau ua atu.”​—Salamo 111:8.

3. Eaa tatou ka irinaki ei i ta te Pipiria e karanga ra no te tuatau ki mua?

E au totou * ta te Pipiria no “te au tuatau taito mairai i te au mea e kare i tupu.” (Isaia 46:10) Kua akakite te reira i te au tuatua enua i mua ake ka tupu ei te reira. Kua akakite katoa te reira i te turanga o teianei ao i teia tuatau. I teia apii, ka akara matatio tatou i tetai o te au totou Pipiria. E mea umere tikai te reira!

KIMI OONU

Akara akapeea te kite taieni o teia tuatau i rotai ei ki te Pipiria, e oti akara i tetai au totou Pipiria.

4. Rotai te kite taieni ki te Pipiria

I te tuatau taito, irinaki te tangata e te noo nei te enua ki runga i te kore. Akatangi i te VITIO.

Akara i tei tataia i te puka a Iobu e 3,500 mataiti i topa. E tatau ia Iobu 26:7, e oti uriuri i teia uianga:

 • Eaa tatou ka poitirere ei e te vaira te enua “ki runga i te kore”?

I te mataiti 1800 i māramaia ai te aerenga vai o te enua. Inara, teia ta te Pipiria i akakite e tauatini ua atu mataiti i topa. E tatau ia Iobu 36:​27, 28, e oti uriuri i teia au uianga:

 • Eaa te aerenga vai o te enua i riro ei ei mea umere?

 • Te akamatutu ainei teia irava i toou irinaki i te Pipiria?

5. Totou te Pipiria i te au tupuanga puapinga

E tatau ia Isaia 44:​27–​45:2, e oti uriuri i teia uianga:

 • Eaa ta te Pipiria i totou e 200 mataiti i mua ake ka takoreia ai a Babulonia?

Akapapu maira te tuatua enua e kua takore te Ariki ko Kuro o Peresia, e tona vaeau i te oire o Babulonia i te 539 M.T.N. * Kua akataʼe ratou i te kauvai tei paruru i te oire ki te ngai ke. I te tomo anga i te oire na roto i te ngutupa tei akatueraia, kua opu ratou i te oire. I teia rā, e 2,500 mataiti i muri mai, te vai pueu ua ra a Babulonia. Akara i ta te Pipiria i totou.

E tatau ia Isaia 13:​19, 20, e oti uriuri i teia uianga:

 • Akapeea tei tupu kia Babulonia te akapapu anga i teia totou?

Te ngai pueu o Babulonia i Iraq

6. Totou te Pipiria i te au mea te kite nei tatou i teia tuatau

Karanga te Pipiria e ko te “tuatau openga” teia. (2 Timoteo 3:1) Akara i ta te Pipiria i totou no te tuatau openga.

E tatau ia Mataio 24:6, 7, e oti uriuri i teia uianga:

 • Eaa ta te Pipiria e karanga ra e ka tupu i te tuatau openga?

E tatau ia 2 Timoteo 3:​1-5, e oti uriuri i teia au uianga:

 • Eaa te tu o te tangata i te tuatau openga ta te Pipiria e akakite ra?

 • Eaa te au tu taau e kite nei?

KARANGA TE TANGATA: “E au tua maani ua e te taito te Pipiria.”

 • I toou manako, eaa te akapapu anga ka irinakiia te Pipiria?

APIIANGA

Akakite mai te tuatua enua, te kite taieni, e te au totou e ka irinakiia te Pipiria.

Uriurianga

 • E puka tika ainei te Pipiria me e mea maani ua?

 • Eaa te au irava te rotai ra te kite taieni ki te Pipiria?

 • I toou manako te akakite ra ainei te Pipiria no te tuatau ki mua? Eaa ra, e eaa ka kore ei?

Akakoroanga

KIMI KIMI

E au tarevake ainei to roto i te Pipiria no te kite taieni?

“Rotai Ainei te Kite Taieni ki te Pipiria?” (Web atikara)

Eaa te au akakite anga tika no te “tuatau openga”?

“6 Au Totou Pipiria te Kite ra Koe e Tupu Ra” (Te Punanga Tiaki, Tiurai 1, 2011)

Apii akapeea te au totou Pipiria no te Patireia Ereni i tupu ei.

Akaketaketaia e te “Tuatua Tika a te au Peroveta” (5:22)

Akara akapeea te au totou Pipiria te taui anga i te manako o tetai tangata no te Pipiria.

“Iaku, Kare e Atua” (Te Punanga Tiaki Nu. 5 2017)

^ No ko mai i te Atua te au totou no te tuatau ki mua.

^ Aiteanga o te M.T.N. “Mua Ake i te Tuatau Noa,” e te T.N. te aiteanga “Tuatau Noa.”