Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

APII 02

Oronga Mai te Pipiria i te Manakonakoanga Meitaki

Oronga Mai te Pipiria i te Manakonakoanga Meitaki

Te akakoromaki nei te tangata i te oraanga maromaroa, te taitaia, e te mamae. Kua tupu ainei teia kia koe? Penei te akakoromaki ra koe i te maki kino me kore kua takake tetai taau i akaperepere. Penei ka ui koe, ‘Ka meitaki ainei te oraanga?’ Te oronga maira te Pipiria i te pauanga meitaki.

1. Eaa te manakonakoanga meitaki a te Pipiria no tatou?

Te akakite maira te Pipiria te tumu i tupu ei te manamanata i teianei ao e ka takoreia te reira. Ka riro te au taputou Pipiria ei ‘oronga atu i te tuatau ki mua ta kotou i manakonako ra.’ (E tatau ia Ieremia 29:​11, 12.) Ka tauturu teia au taputou kia akakoromaki tatou i te manamanata e ka mataora tatou i teianei e tuatau ua atu.

2. Eaa te oraanga ta te Pipiria e akakite maira no te tuatau ki mua?

Te akataka maira te Pipiria “e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa.” (E tatau ia Apokalupo 21:4.) Te au manamanata te akatupu nei i te mamae i teia tuatau​—mei te putaua, te tika kore, te maki e te mate​—ka kore ïa. Taputou te Pipiria ka mataora te tangata i Parataito i te enua nei e tuatau ua atu.

3. Akapeea koe e papu ei e ka tupu te taputou a te Pipiria?

E maata te tangata te tapapa atu nei i te oraanga meitaki inara kare i papu ia ratou me ka tupu te reira. E tuke ta te Pipiria e taputou maira. Ka irinaki tatou i te reira na “te kimi anga i te tuatua i tataia ra.” (Angaanga 17:11) Ia koe e apii ra i te Pipiria, e akara me ka irinaki koe i te reira.

KIMI OONU

Akara matatio i te oraanga ta te Pipiria i taputou mai no te tuatau ki mua. Akara akapeea te manakonakoanga o te Pipiria te tauturu anga i te tangata i teia tuatau.

4. Te oronga maira te Pipiria i te manakonakoanga no te oraanga mutu kore

Akara i teia au taputou Pipiria. Ko teea taau e reka ra? Eaa te tumu?

E tatau i te au irava i te pae i teia au taputou, e oti e akamanako i teia au uianga:

  • I toou manako ka puapingaia ainei koe mei teia au irava? Ka puapingaia ainei toou ngutuare tangata e te au oa?

Akamanako ana i te oraanga i reira

KARE TE TANGATA E . . .

KA KITE TE KATOATOA I TE . . .

  • kite i te mamae, te tu pakarikari, e te mate.​—Isaia 25:8.

5. Ka riro te au taputou Pipiria ei akamaroiroianga

E maata te tangata te taitaia ra e te riri ra no te au manamanata e tupu nei. Tauta tetai pae kia taui e kia meitaki te turanga. Akara akapeea te taputou Pipiria te tauturu anga i te tangata i teianei. Akatangi i te VITIO, e oti uriuri i teia au uianga.

  • I roto i te vitio, eaa te tu tika kore ta Rafika i kite?

  • Noatu kare te tu tika kore tana i kite ana i meitaki mai, akapeea te Pipiria te tauturu anga iaia?

Ka riro te taputou Pipiria no te tuatau ki mua ei tauturu ia tatou kia akakoromaki i te tu apikepike e te manamanata. E tatau ia Maseli 17:22 e Roma 12:12, e oti uriuri i teia au uianga:

  • I toou manako ka riro te manakonakoanga o te Pipiria ei akamaroiroi ia koe i teianei? Eaa ra?

KARANGA TE TANGATA: “E moemoea ua te au taputou a te Pipiria no te tuatau ki mua.”

  • Eaa ra i puapinga ai kia akara matatio tatou i te tika?

APIIANGA

Oronga mai te Pipiria i te manakonakoanga kia akakoromaki tatou i te manamanata na te taputou anga mai i tetai oraanga mataora.

Uriurianga

  • Eaa te tangata ka anoano ei i te manakonakoanga?

  • Eaa ta te Pipiria e karanga ra no te tuatau ki mua?

  • Akapeea te manakonakoanga no te tuatau ki mua me tauturu ia koe i teianei?

Akakoroanga

KIMI KIMI

Apii maata atu no runga i te manakonakoanga pumaana.

“Manakonakoanga​—Ka Rauka Ainei?” (E Ara!, Aperira 22, 2004)

Apii akapeea te manakonakoanga no te tuatau ki mua me tauturu i te aronga maki kino.

“Me tu Koe i te Maki Kare e Rapakauanga​—Ka Tauturu Ainei te Pipiria?” (Web atikara)

Me akara koe i teia vitio imene, akamanako i toou ngutuare mataora i Parataito.

Manako Ana (3:37)

Tatau akapeea te oraanga o tetai tangata te taui anga i te apiianga i te Pipiria.

“Kare Au e Manako Akaou e ka Anoanoia Au Kia Taui i Teianei Ao” (Punanga Tiaki atikara)