Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

APII 01

Akapeea te Pipiria me Tauturu ia Koe?

Akapeea te Pipiria me Tauturu ia Koe?

E ui ana tatou i te au uianga no te oraanga, te mamae, te mate, e te tuatau ki mua. Ka manata rai tatou i te oraanga i te au rā, te ngai angaanga, e kia mataora te ngutuare. Maata te tangata tei kite mai e kua tauturu te Pipiria i to ratou oraanga e kua rauka te ako anga tau no te oraanga. I toou manako ka tauturu ainei te Pipiria ia tatou?

1. Eaa te au uianga ta te Pipiria ka pau?

Te pau ra te Pipiria i teia au uianga puapinga: Akapeea te ora te akamata anga? Eaa te akakoroanga o te oraanga? Eaa te tangata i mamae ei? Eaa te ka tupu me mate tetai tangata? Me inangaro te tangata i te ‘au, eaa i maata ai te tamaki? Eaa te ka tupu ki te enua a te tuatau ki mua? Akamaroiroi mai te Pipiria kia kimi tatou i te au pauanga, e mirioni ua atu kua kitea te au pauanga pumaana.

2. Akapeea te Pipiria me tauturu kia rekareka tatou i te oraanga i te au rā?

Na te Pipiria te ako anga meitaki. Ei akaraanga, ka apii te reira kia mataora te ngutuare tangata. Ka ako mai te reira akapeea me akakoromaki i te taitaia e kia mataora i te angaanga. Ka apii te Pipiria ia koe no teia au tumu manako e ka uriuri kapiti tatou i te reira. E ka āriki koe i “te au tuatua tapu katoa i tataia ra [i roto i te Pipiria] . . . e mea meitaki” te reira.​—2 Timoteo 3:16.

Kare teia puka e mono i te Pipiria. Ka akamaroiroi teia ia koe kia akara matatio i te Pipiria. Te akamaroiroi nei matou ia koe kia tatau i te au irava tei taikuia i roto i teia au apii e te akaaite i te reira ki taau e apii ra.

KIMI OONU

Akara akapeea te Pipiria te tauturu anga i te tangata, akapeea koe e mataora ai i te tatau i te reira e ka rauka te tauturu kia mārama i te reira.

3. Ka arataki te Pipiria ia tatou

Aite te Pipiria mei tetai mori marama. Ka tauturu te Pipiria ia tatou kia rave i te au iki anga meitaki e kia kite eaa te ka tupu a te tuatau ki mua.

E tatau ia Salamo 119:​105, e oti uriuri i teia au uianga:

 • Eaa te manako o te tata salamo no te Pipiria?

 • Eaa toou manako i te Pipiria?

4. Ka pau te Pipiria i teia au uianga

Kite mai tetai vaine e kua pau te Pipiria i tana au uianga i akamanako ana no tetai tuatau roa. Akatangi i te VITIO, e oti uriuri i teia au uianga.

 • I roto i te vitio, eaa te au uianga a te vaine?

 • Akapeea tana apii Pipiria te tauturu anga iaia?

Akamaroiroi te Pipiria ia tatou kia ui i te au uianga. E tatau ia Mataio 7:7, e oti uriuri i teia:

 • Eaa taau uianga ka pau te Pipiria?

5. Ka reka koe i te tatau i te Pipiria

Te reka ra te tangata i te tatau i te Pipiria e kua puapingaia ratou. Akatangi i te VITIO, e oti uriuri i teia au uianga.

 • I roto i te vitio, eaa te manako o te au mapu no te tatau?

 • Eaa ratou i reka ai te tatau i te Pipiria?

Karanga te Pipiria e ka akapumaanaia tatou ma te manakonakoanga meitaki. E tatau ia Roma 15:4, e oti uriuri i teia uianga:

 • Mareka ainei koe i te taputou pumaana a te Pipiria ma te manakonakoanga meitaki?

6. Ka tauturu tetai pae ia tatou kia mārama i te Pipiria

I te pae i te tatau Pipiria naau uaorai, e mea meitaki me uriuri koe i te reira ki tetai. E tatau ia Angaanga 8:​26-31, e oti uriuri i teia uianga:

Anoano tauturu te tangata Etiopia kia mārama i te au Tuatua Tapu. E maata te tangata te reka ra i te uriuri i te Pipiria ki tetai ke

KARANGA TE TANGATA: “Kaimoumou taime te apii i te Pipiria.”

 • Eaa toou manako? No teaa ra?

APIIANGA

Te oronga maira te Pipiria i te ako anga no te oraanga, te pau ra i te au uianga puapinga, e te akapumaana ra i te tangata ma te manakonakoanga meitaki.

Uriurianga

 • Eaa te ako anga meitaki i roto i te Pipiria?

 • Eaa tetai au uianga ka pau te Pipiria?

 • Eaa taau ka inangaro i te apii mei te Pipiria?

Akakoroanga

KIMI KIMI

Akamanako i te ako anga meitaki a te Pipiria no teia tuatau.

“Au Apiianga Pipiria​—Puapinga e Tuatau ua Atu” (Te Punanga Tiaki Nu. 1 2018)

Akara akapeea te Pipiria te tauturu anga i tetai tangata taitaia mei tona tamariki anga.

Akapeea Toku Oraanga Ou e te Mataora te Akamataanga (2:53)

Akara matatio i te ako anga tau a te Pipiria no te oraanga ngutuare.

“E 12 Tauturu Kia Puapingaia te Ngutuare” (E Ara! Nu. 2 2018)

Apii akapeea te Pipiria te akamārama anga i te tarevake e koai te tutara ra i teia ao.

Eaa te Tumu ka Apii ei i te Pipiria?​—Tuanga Roa (3:14)