Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APIIANGA 7

E Akamatakiteanga mei te Tuatau i Topa

E Akamatakiteanga mei te Tuatau i Topa

Kare a Iehova e akatika i te au tangata kino kia akapueu i te Parataito. Ko tona au oa anake te ka noo ki reira. Eaa te ka tupu ki te au tangata kino? E kiteai te pau anga, ka akara ana i te tua tika tikai o Noa. Kua ora ana a Noa i te au tauatini mataiti i mua ana. E tangata meitaki aia tei tauta pakari i te rave i to Iehova anoano. Inara kua rave atu tetai au tangata i te enua i te au mea kino. No reira kua akakite a Iehova kia Noa e ka apai mai Aia i tetai vaipuke ei takore pouroa i te au tangata kino. Kua akakite aia kia Noa kia patu i tetai araka kia kore aia e tona pamiri e mate me tae mai te Vaipuke.—Genese 6:9-18.

Kua patu a Noa e tona pamiri i tetai araka. Kua akamatakite a Noa ki te tangata e te aere maira te Vaipuke, inara kare ratou i akarongo ana kiaia. Kua rave ua atu ratou i te au mea kino. I te oti anga te araka, kua apai atu a Noa i te au animara ki roto i te araka, e kua aere katoa atu aia e tona pamiri ki roto. E oti kua akatupu a Iehova i tetai uriia maata. Kua topa te ua e 40 ra e e 40 po. Kua akapuke te vai i te enua katoatoa.—Genese 7:7-12.

 Kua ngere te au tangata kino i to ratou au oraanga, inara kua akaoraia a Noa e tona pamiri. Kua apai meitaki mai a Iehova ia ratou na roto i te Vaipuke ki roto i tetai enua ma kare e kino. (Genese 7:22, 23) Te tuatua ra te Pipiria e ka tae akaou mai te tuatau ka takore a Iehova i te aronga tei patoi i te rave i tei tika. Kare te aronga meitaki e takoreia. Ka ora atu ratou e tuatau ua atu i runga i te enua Parataito.—2 Petero 2:5, 6, 9.

I teia tuatau e manganui te tangata te rave ra i te au mea kino. Kua ki te ao i te manamanata. Kua tono akaou a Iehova i tona Au Kite kia akamatakite i te tangata, inara kare te maata anga e inangaro ana i te akarongo ki ta Iehova au tuatua. Kare ratou e inangaro i te taui i to ratou au tu. Kare ratou e inangaro i te ariki i ta te Atua e tuatua ra no runga i tei tika e te tarevake. Eaa te ka tupu ki teia au tangata? Ka taui ainei ratou a tetai ra? E manganui te ka kore rava e taui. Te aere maira te tuatau ka takoreia te aronga kino e kare rava e ora akaou.—Salamo 92:7.

Kare te enua e takoreia; ka akariroia ei parataito. Ko te aronga te ka riro mai ei oa no te Atua ka ora e tuatau ua atu i roto i te Parataito i te enua nei.—Salamo 37:29.