Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APIIANGA 4

Akapeea Koe me Apii no Runga i te Atua

Akapeea Koe me Apii no Runga i te Atua

Ka rauka ia koe te apii no runga ia Iehova na te tatauanga i te Pipiria. Kua roa ake nei kua iki te Atua i tetai au tangata kia tata i tona au manako. Kua tapaia te reira au tataanga e ko te Pipiria. I teia tuatau ka apii tatou no runga i te Atua na te tatauanga i te Pipiria. No te mea kua ki te Pipiria i te tuatua a Iehova, me kare akakite anga, kua tapa katoaia te reira e ko te Tuatua a te Atua. Ka rauka ia tatou i te irinaki i ta te Pipiria e tuatua ra no te mea kare a Iehova e pikikaa ana. “Te kore e tika i te Atua kia pikikaa ra.” (Ebera 6:18) Kua ki te Tuatua a te Atua i te tuatua mou.—Ioane 17:17.

Ko te Pipiria tetai o te au apinga aroa akaperepere a te Atua kia tatou. Te aite ra te reira mei tetai reta mei ko mai i tetai metua tane aroa ki tana tamariki. Te akakite maira te reira kia tatou no runga i te taputou a te Atua no te taui i te enua ki roto i tetai ngai meitaki rava i te nooia—te parataito. Te akakite maira te reira kia tatou i tana i rave i te tuatau i topa, eaa tana e rave nei, e eaa tana ka rave a te tuatau ki mua no tana tamariki tiratiratu. Te tauturu katoa maira te reira ia tatou kia akatikatika i to tatou au manamanata e kia kimi i te tu mataora.—2 Timoteo 3:16, 17.

 E au oa te Au Kite o Iehova no te Atua; ka tauturu ratou ia koe kia marama e eaa ta te Pipiria e apii maira. E akakite ua atu kia ratou e te inangaro ra koe i te apii i te Pipiria. Kare ratou e anoano ana e kia tutakiia teia. (Mataio 10:8) Pera katoa, ka rauka ia koe te aere atu ki te au uipaanga Kerititiano. Te raveia ra teia i te au ngai akamorianga tei kapikiia e ko te au Are Uipaanga Patireia. Me aere koe ki te au uipaanga Kerititiano, ka tere viviki toou kite i te Atua.

Ka rauka ia koe i te apii no runga i te Atua na roto i te au mea tana i maani. Ei akaraanga, te karanga ra te Pipiria: “Kua anga iora te Atua i te rangi e te enua.” (Genese 1:1) I te anga anga a Iehova i “te rangi,” kua maani aia i te ra. Ina eaa ta te reira e akakite maira kia tatou no runga i te Atua? Te akakite maira te reira kia tatou e e mana maata to Iehova. Ka rauka anake iaia i te maani i tetai apinga ririnui mei te ra rai. Te akakite katoa maira te reira kia tatou e e pakari a Iehova, i te mea e kua umuumuia te kite pakari kia maani i te ra, te oronga maira i te vera e te marama e kare rava e mate.

Te akaari maira ta Iehova au mea i anga e te inangaro ra aia ia tatou. Ka akamanako ana i te au tu ua rakau tuke tuke te vaira i te enua nei. Ka rauka ua ia Iehova te oronga mai e tai ua tu ua rakau na tatou—me kore kare takiri. Mari ra, kua oronga mai a Iehova kia tatou i te au tu ua rakau tuke tuke e manganui ma te au tutu, te maata, te au kara, e te tongi anga tukeke. Te akaari mai nei teia e e Atua a Iehova kare e te inangaro ua maira pera katoa te oronga ua ra e te manako ua ra e te takinga meitaki.—Salamo 104:24.