Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 11

Akapeea Tatou e Puapinga ai Mei te au Kaveinga Pipiria?

Akapeea Tatou e Puapinga ai Mei te au Kaveinga Pipiria?

1. Eaa ra tatou ka anoano ei i tetai aratakianga?

Akapeea te au kaveinga Pipiria te akakeu anga ia tatou kia matakite tikai?—SALAMO 36:9.

Maata atu te pakari o Tei Anga mai, i to tatou. Ei Metua aroa, te manako maira aia ia tatou. E kare katoa aia i akakoro ana kia akaaere tatou ia tatou uaorai. (Ieremia 10:23) Mei te au tamariki rai te anoano ra i te aratakianga a te au metua, te anoano ra tatou katoatoa i te aratakianga a te Atua. (Isaia 48:17, 18) Te oronga maira te au kaveinga Pipiria i te aratakianga, e apinga aroa ia no ko mai i te Atua.​—E tatau ia 2 Timoteo 3:16.

Te apii maira ta Iehova au ture e te au kaveinga i te arataa meitaki rava atu no te oraanga i teianei, e te akaari maira e akapeea e rauka ai ia tatou te tutaki mutu kore a te tuatau ki mua. I te mea e na te Atua i anga mai ia tatou, e mea tau kia akarongo meitaki tatou ki tana aratakianga.​—E tatau ia Salamo 19:7, 11; Apokalupo 4:11.

2. Eaa te au kaveinga Pipiria?

E au tuatua mou puapinga maata te au kaveinga Pipiria. Tetai tua ra, e taangaangaia ana tetai au ture kia tau ki tetai au turanga. (Deuteronomi 22:8) Kia taangaanga tatou i te manako tau kia marama eaa ta te au ture a te Pipiria e ta au tuatua mou e akakite maira i ta tatou ka rave. (Maseli 2:10-12) Ei akaraanga, te apii maira te Pipiria e e apinga aroa te ora no ko mai i te Atua. Ka tauturu mai taua kaveinga tau ra ia tatou i te ngai angaanga, i te kainga, e ia tatou e teretere aere ra. E ka tauturu katoa mai te reira ia tatou kia matakite.​—E tatau ia Angaanga 17:28.

3. Ko teea te nga kaveinga puapinga atu?

E rua nga kaveinga puapinga rava atu ta Iesu i tuatua ana. Te akakite maira te kaveinga mua i te akakoroanga tikai o te oraanga tangata—kia kite i te Atua, kia inangaro iaia, e kia tavini akarongo mou iaia. Kia akamanakoia teia kaveinga mua i roto i ta tatou au ikianga. (Maseli 3:6) Te aronga  e aru ra i teia kaveinga ka rauka mai tetai pirianga oa ki te Atua, te mataora mou, e te oraanga mutu kore.​—E tatau ia Mataio 22:36-38.

Ka tauturu mai te rua o te kaveinga ia tatou kia rauka tetai pirianga au ki tetai ke. (1 Korinetia 13:4-7) Te o maira te aru anga i te rua o teia kaveinga ki te aru anga i to te Atua tu no te akono anga i te au tangata.​—E tatau ia Mataio 7:12; 22:39, 40.

4. Akapeea tatou e puapinga ai mei te au kaveinga Pipiria?

Te apii ra te au kaveinga Pipiria i te au pamiri akapeea me taokotaiia e te aroa. (Ephesia 4:32; Kolosa 3:12, 14) Ka paruru katoa te Tuatua a te Atua i te au pamiri na te apii mai anga i tetai atu kaveinga tau—kia vai tinamou ua te akaipoipo.​—E tatau ia Genese 2:24.

Na te aru anga i te au apiianga a te Pipiria, ka rauka ia tatou i te paruru i to tatou au apinga pae kopapa e te pae manako. Ei akaraanga, e inangaro ana te au pu angaanga i te aronga te aru ra i te au kaveinga Pipiria no te tu tika e te angaanga maroiroi. (Maseli 10:4, 26; Ebera 13:18) Te apii katoa maira te Tuatua a te Atua ia tatou kia mareka ua i te au apinga te anoanoia ra e kia akaperepere atu i te pirianga oa ki te Atua i to te au apinga materia.​—E tatau ia Mataio 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Ka paruruia to tatou oraanga kopapa na te aru anga i te au kaveinga Pipiria. (Maseli 14:30; 22:24, 25) Ei akaraanga, te aru anga i ta te Atua ture kia kopae i te kona kava, ka paruruia tatou mei te au maki kino e te au tumatetenga. (Maseli 23:20) Te akatika ra a Iehova kia inu tatou i te kava, kia tau ua ra. (Salamo 104:15; 1 Korinetia 6:10) Ka puapingaia tatou mei te au kaveinga a te Atua na te apii mai anga kia matakite tatou i ta tatou e rave ra e e manako katoa ra. (Salamo 119:97-100) Inara, kare te au Kerititiano mou e akangateitei ua i te au turanga o te Atua kia puapinga ua ratou uaorai. Ka rave ratou i te reira ei akangateitei ia Iehova.​—E tatau ia Mataio 5:14-16.