Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 2

Koai ra te Atua?

Koai ra te Atua?

1. Eaa ra tatou ka akamori ei i te Atua?

Ko te Atua mou Tei Anga mai i te au mea katoatoa. Kare ona akamataanga e kare ona openga. (Salamo 90:2) Nana i oronga mai i te tuatua meitaki i roto i te Pipiria. (1 Timoteo 1:11) I te mea e na te Atua i oronga mai i te ora no tatou, ka anoanoia tatou kia akamori iaia anake ua.​—E tatau ia Apokalupo 4:11.

2. Mei teaa ra te tu o te Atua?

Kare rava tetai tangata i kite ana i te Atua no te mea e Vaerua aia, te aiteanga e teitei atu aia i te au mea ora i te enua nei. (Ioane 1:18; 4:24) Inara, ka kite tatou i to te Atua tu mei te au mea tana i anga mai. Ei akaraanga, te akakite maira te au ua rakau e te au tiare tukeke i tona tu aroa e te pakari. E te akakite maira te tu maatamaata o te ao katoa i tona mana.​—E tatau ia Roma 1:20.

Ka kite maata katoa atu tatou i to te Atua tu na te tatau anga i te Pipiria. Ei akaraanga, te akakite maira te reira i ta te Atua e mareka ra e tana kare e mareka ana, tana akono anga i te tangata, e tana ka rave i roto i te au turanga tukeke.​—E tatau ia Salamo 103:7-10.

3. E ingoa ainei to te Atua?

Kua tuatua a Iesu e: “E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa.” (Mataio 6:9) Noatu e maata to te Atua au taoonga, e tai rai ona ingoa. Tukeke me tuatuaia tona ingoa i roto i te au reo tataki tai. I roto i te reo Rarotonga e tuatuaia ana te reira e ko “Iehova.”​—E tatau ia Salamo 83:18.

Kua kiritiia te ingoa o te Atua mei roto mai i te au Pipiria e manganui e kua monoia te reira ki te ingoa Atu me kore Atua. Inara, i te tuatau i tataia ai te Pipiria, kua taikuia mai e 7,000 taime te ingoa o te Atua. Kua akakite a Iesu i to te Atua ingoa i tona apii anga i te au tangata no runga i te Atua.​—E tatau ia Ioane 17:26.

Akara i te vitio E Ingoa Ainei to te Atua?

 4. Te manako maira ainei a Iehova ia tatou?

Mei teia metua aroa rai, te rave ra te Atua i te mea meitaki no tatou no te tuatau roa

Ko te aiteanga ainei i mamae ei te au tangata e manganui e kare te Atua ko Iehova e manako maira ia tatou? Te karanga ra tetai pae e te tamamae ra aia ia tatou no te mea te timata maira aia ia tatou, kare ra te reira e tika ana. ​—E tatau ia Iakobo 1:13.

Kua oronga mai te Atua i te tu rangatira ki te au tangata. Kare ainei tatou e ariki rekareka ana i te tu rangatira kia tavini i te Atua? (Iosua 24:15) Inara e manganui tei iki i te rave i te au mea kino ki tetai ke, no reira i maata atu ei te mamae. Me kite mai a Iehova i te tu tau kore, ka tamamae te reira iaia.​—E tatau ia Genese 6:5, 6.

E Atua a Iehova te manako maira ia tatou. Inangaro aia kia mataora tatou i te oraanga. Kare e roa atu ka akakore aia i te mamae e te aronga e akatupu ra i te reira. E tumuanga meitaki tetai i akatika ei aia i te mamae no tetai tuatau poto ua. I roto i te Apiianga 8, ka apii tatou eaa taua tumu ra.​—E tatau ia 2 Petero 2:9; 3:7, 13.

5. Akapeea tatou me akavaitata atu ki te Atua?

Te pati maira a Iehova ia tatou kia akavaitata atu kiaia na te tuatua anga kiaia na roto i te pure. Te manako maira aia ia tatou tataki tai. (Salamo 65:2; 145:18) Kua papa aia i te akakore i ta tatou ara. Kua kite aia i ta tatou tautaanga kia akamareka iaia, noatu ka ara tatou i tetai au taime. Noatu e aronga apa ua tatou, ka rauka ia tatou tetai pirianga vaitata ki te Atua.​—E tatau ia Salamo 103:12-14; Iakobo 4:8.

I te mea e kua oronga mai a Iehova i te ora no tatou, ka anoanoia kia maata atu to tatou inangaro iaia i tetai ke. (Mareko 12:30) Ia koe e akaari ra i toou inangaro no te Atua na te apii maata anga no runga iaia e te rave anga i tana e pati maira, ka akapiri vaitata atu koe kiaia.​—E tatau ia 1 Timoteo 2:4; 1 Ioane 5:3.