Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 4

Koai a Iesu Karaiti?

Koai a Iesu Karaiti?

1. Akapeea to Iesu oraanga te akamata anga?

Eaa te au tu tei akariro ia Iesu ei tangata oaoa?—MATAIO 11:29; MAREKO 10:13-16.

Kare a Iesu i aite ki tetai atu tangata, i noo ana aia ei angera i runga i te rangi i mua ake ka anauia mai ei aia ki te enua nei. (Ioane 8:23) Ko Iesu te mea mua ta te Atua i anga mai, e kua tauturu aia i te anga mai i te au mea katoatoa. Koia anake ua tei anga tikaia mai e Iehova, i kapikiia ai aia e ko te Tamaiti “anau tai” a te Atua. (Ioane 1:14) E Vaa Tuatua a Iesu no te Atua, no reira aia i kapiki katoaia ai e ko “te Logo.”​—E tatau ia Maseli 8:22, 23, 30; Kolosa 1:15, 16.

2. Eaa a Iesu i aere mai ei ki te enua nei?

Kua tono mai te Atua i tana Tamaiti ki te enua nei na te tuku anga i tona oraanga ki roto i te vairanga tamariki o te paretenia ngati Iuda, ko Maria. No reira kare to Iesu metua tane i te tangata. (Luka 1:30-35) Kua aere mai a Iesu ki te enua nei (1) kia apii i te tuatua mou no runga i te Atua, (2) kia akanoo i tetai akaraanga no tatou e akapeea me rave i to te Atua anoano noatu ka aro atu tatou i te au akaaoanga, e te (3) kia oronga i tona oraanga apa kore ei “oko.”​—E tatau ia Mataio 20:28.

3. Eaa tatou i anoano ei i tetai oko?

Ko te oko, e tutaki tei orongaia ei akamatara mai i tetai tangata mei te mate. (Exodo 21:29, 30) Kare te mate e te ruaine anga ei tuanga no ta te Atua akakoroanga mua no te tangata. Akapeea tatou i kite ei i te reira? Kua akakite te Atua ki te tangata mua ko Adamu e, me rave aia i ta te Pipiria i kapiki e ko te “ara,” ka mate aia. No reira, naringa a Adamu kare i ara, kare rava aia e mate. (Genese 2:16, 17; 5:5) Kia tau ki ta te Pipiria, kua “o” mai te mate ki te au tangata na roto ia Adamu. E kua iri te ara a Adamu ki runga i tana uanga katoatoa ei utunga no te mate. No  reira ka anoano tatou i tetai oko ei akamatara mai ia tatou mei te tuikaanga o te mate ta Adamu i tuku mai ki runga ia tatou.​—E tatau ia Roma 5:12; 6:23.

Koai te ka tutaki i te oko ei akamatara mai ia tatou mei te mate? Me mate tatou, kua tutaki tatou i ta tatou uaorai ara. Kare rava e rauka i tetai tangata apa i te tutaki i te ara a tetai ke.​—E tatau ia Salamo 49:7-9.

4. Eaa a Iesu i mate ei?

Kare aia i aite kia tatou, e tangata apa kore a Iesu. No reira kare aia e anoanoia kia mate no tana au ara—kare aia i rave ana i tetai ara. Inara, kua mate a Iesu no te ara a tetai ke. Kua oronga mai te Atua i tana Tamaiti kia mate no tatou ei akaari i Tona aroa maata no te tangata. Kua akaari katoa a Iesu i te aroa no tatou na te akarongo anga ki tona Metua e te oronga anga i tona ora no ta tatou ara.​—E tatau ia Ioane 3:16; Roma 5:18, 19.

Akara i te vitio Eaa a Iesu i Mate Ei?

5. Eaa ta Iesu e rave ra i teianei?

Iaia i te enua nei, kua rapakau a Iesu i te maki, kua akatu mai i tei mate, e kua akaora i te tangata mei roto i te kino. Kua akaari mai aia i tana ka rave a te tuatau ki mua no te au tangata akarongo. (Mataio 15:30, 31; Ioane 5:28) Muri ake i to Iesu mate anga, kua akaora mai te Atua iaia ei angera. (1 Petero 3:18) E kua noo a Iesu i te rima katau o te Atua e tae ua atu ki te tuatau ka oronga ai a Iehova i te mana kiaia kia tutara ei Ariki ki rungao i te enua katoa. (Ebera 10:12, 13) Teianei te tutara ra a Iesu ei Ariki i te rangi, e te akakitekite nei tana au pipi i te enua nei i te tuatua meitaki i te ao katoa.​—E tatau ia Daniela 7:13, 14; Mataio 24:14.

Kare e roa atu, ka taangaanga a Iesu i tona mana ei Ariki i te takore atu i te mamae e te aronga e akatupu ra i te reira. Te aronga katoatoa tei irinaki ia Iesu e tei akarongo kiaia, ka mataora ratou i te noo i roto i te enua parataito.​—E tatau ia Salamo 37:9-11.