Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 10

Akapeea Koe e Kite ei i te Akamorianga Mou?

Akapeea Koe e Kite ei i te Akamorianga Mou?

1. Okotai ua ainei akonoanga mou?

“Kia matakite ra i te peroveta pikikaa.”—MATAIO 7:15.

Kua apii a Iesu okotai ua rai akonoanga ki tana au pipi, ko te akonoanga mou. Mei tetai mataara rai te reira te arataki atura ki te ora mutu kore. Kua akakite a Iesu e: “E tokoia ua ake tei kite atu i te reira” mataara. (Mataio 7:14) Ka ariki ua te Atua i te akamorianga tei akatumuia ki runga i tana Tuatua mou. Te taokotaiia nei te aronga akamori mou ravarai ki roto i te akarongo okotai.​—E tatau ia Ioane 4:23, 24; 14:6; Ephesia 4:4, 5.

2. Eaa ta Iesu i akakite mai no runga i te au Kerititiano pikikaa?

“Te karanga nei ratou e kua kite i te Atua; kareka i ta ratou angaanga te uuna nei ratou iaia.”—TITO 1:16.

Kua akamatakite mai a Iesu e ka takino te au peroveta pikikaa i te Akonoanga Kerititiano. Me akara koe na vao, mei te aronga akamorianga mou rai ratou. Te karanga ra ta ratou au akonoanga e e Kerititiano ratou. Inara, ka kite atu koe i taua au tu tangata ra. Akapeea ra? Ko te akamorianga mou anake ua te ka akatupu mai i te au Kerititiano mou e ka kite atu koe i to ratou au tu e ta ratou au angaanga.​—E tatau ia Mataio 7:13-23.

3. Akapeea koe e kite ei i te aronga akamori mou?

Akamanako ana e rima au akairo taka meitaki:

  • E akangateitei ana te aronga akamori mou i te Pipiria ei Tuatua na te Atua. E tauta ana ratou i te aru i ta te reira au kaveinga. No reira e tuke rai te akonoanga mou mei te akonoanga te aru ra i te au manako tangata. (Mataio 15:7-9) E aru rotai ana te aronga akamori mou i ta ratou e apii ra.​—E tatau ia Ioane 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   E akangateitei ana te au pipi mou a Iesu i te ingoa o te Atua, ko Iehova. Kua akangateitei a Iesu i te ingoa o te Atua na te akakitekite aere anga i te reira. Kua tauturu aia i te au tangata kia kite i te Atua e kua apii aia ia ratou kia pure e kia akatapuia te ingoa o te Atua. (Mataio 6:9) Ko teea akonoanga te akakitekite ra i te ingoa o te Atua i toou ngai e noo ra koe?​—E tatau ia Ioane 17:26; Roma 10:13, 14.

  • E tutu ana te au Kerititiano mou i te Patireia o te Atua. Kua tono te Atua ia Iesu kia tutu aere i te tuatua meitaki o te Patireia. Ko te Patireia o te Atua te manakonakoanga anake ua o te au tangata. Kua tuatua ua rai a Iesu i te reira e mate ua atu ei aia. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Kua tuatua aia e ka tutu aere tana au pipi i te reira. Me tuatua mai tetai tangata i te Patireia o te Atua kia koe, no roto mai aia i teea akonoanga?​—E tatau ia Mataio 24:14.

  • Kare te au pipi a Iesu e piri ana ki roto i teia ao kino. Ka kite koe ia ratou no te mea kare ratou e piri ana ki roto i te au angaanga porotiki me kore te au manamanata o te au tangata. (Ioane 17:16; 18:36) Kare katoa ratou e rave ana i te au peu e te au tu kino o teianei ao.​—E tatau ia Iakobo 4:4.

  • E aroa takake to te au Kerititiano mou no tetai e tetai. Kua apii ratou i te Tuatua a te Atua i te akangateitei i te au iti tangata ravarai. Noatu e turuturu pakari ana te au akonoanga pikikaa i te au tamaki o te pa enua, kare te aronga akamori mou e rave ana i te reira. (Mika 4:1-3) Mari ra, e taangaanga karapii kore ana te au Kerititiano mou i to ratou taime e ta ratou au apinga i te tauturu e te akamaroiroi i tetai ke.​—E tatau ia Ioane 13:34, 35; 1 Ioane 4:20.

4. Ka rauka ainei ia koe i te akataka i te akonoanga mou?

Ko teea akonoanga te akatumu ra i ta ratou au apiianga ravarai ki runga i te Tuatua a te Atua, te akangateitei ra i te ingoa o te Atua, e te akakitekite ra i te Patireia o te Atua ei manakonakoanga anake ua no te au tangata? Ko teea pupu tangata te akaari ra i te aroa e te patoi ra i te tamaki? Eaa toou manako?​—E tatau ia 1 Ioane 3:10-12.