Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 7

Eaa te Patireia o te Atua?

Eaa te Patireia o te Atua?

1. Eaa te Patireia o te Atua?

Eaa a Iesu ka tau ei ei Ariki?—MAREKO 1:40-42.

E kavamani te Patireia o te Atua i runga i te rangi. Ka mono te reira i te au kavamani ravarai e ka akatupu te reira i te anoano o te Atua i te rangi e i te enua nei. Meitaki tikai te au nuti no runga i te Patireia o te Atua. Kare e roa atu ka akamerengo te Patireia o te Atua i te au anoano o te tangata no tetai kavamani meitaki. Ka taokotai mai te reira i te au tangata e noo ra i te enua nei.​—E tatau ia Daniela 2:44; Mataio 6:9, 10; 24:14.

E tutara ana tetai ariki i roto i te patireia. Kua iki a Iehova i tana Tamaiti ko Iesu Karaiti ei Ariki no Tona Patireia.​—E tatau ia Apokalupo 11:15.

Akara i te vitio Eaa te Patireia o te Atua?

2. Eaa ra a Iesu i tau ei ei Ariki?

Ko te Tamaiti a te Atua te ka tau ei Ariki no te mea e tu takinga meitaki tona e e maroiroi aia i te rave i te mea tika. (Mataio 11:28-30) E e mana ririnui katoa tona i te tauturu i te au tangata no te mea ka tutara aia i rungao i te enua mei te rangi mai. Muri ake i tona akatuakaouia anga, kua oki atu aia ki te rangi e kua noo i te rima katau o Iehova. (Ebera 10:12, 13) I te openga, kua oronga te Atua i te mana kiaia kia tutara.​—E tatau ia Daniela 7:13, 14.

3. Koai ma te ka tutara kapiti kia Iesu?

Ko tetai pupu tei kapikiia e ko “te aronga tapu” te ka tutara kapiti kia Iesu i runga i te rangi. (Daniela 7:27) Ko te au apotetoro akarongo mou a Iesu te aronga tapu mua tei ikiia. Te iki nei rai a Iehova i te au tane e te au vaine akarongo mou ei aronga tapu. Mei ia Iesu rai ka akatuakaouia mai ratou ei kopapa vaerua.​—E tatau ia Ioane 14:1-3; 1 Korinetia 15:42-44.

 Eia tangata ka aere ki runga i te rangi? Kua kapiki a Iesu ia ratou e ko te “anana iti.” (Luka 12:32) Ka taeria to ratou numero ki te 144,000. Ka tutara kapiti ratou kia Iesu i rungao i te enua.​—E tatau ia Apokalupo 14:1.

4. Eaa tei tupu mai te akamataanga a Iesu i te tutara?

Kua tutara te Patireia o te Atua i te mataiti 1914. * Te mea mua ta Iesu i rave ei Ariki, te pei mai anga ia Satani e tana au temoni ki te enua nei. Kua riri tikai a Satani e kua akatupu i te au manamanata i te ao katoa. (Apokalupo 12:7-10, 12) Mei te reira taime mai, kua kino roa atu te au manamanata o te tangata. Ko te au tamaki, te onge, te maki mate e te ngaruerue enua e tuanga katoatoa te reira no te “akairo,” e kare e roa atu ana ka akaaere te Patireia i te au mea i te enua nei.​—E tatau ia Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Eaa ta te Patireia o te Atua ka akatupu?

Na roto i te angaanga tutuanga i te ao katoa, i taokotai mai ei te Patireia o te Atua i te urupu maata mei te au pa enua ravarai. Mirioni ua atu au tangata akaaka e turuturu ra ia Iesu. Ka paruru te Patireia o te Atua ia ratou me takore te reira i te akatereanga kino i te enua nei. No reira, kia apii te au tangata ravarai e inangaro ra kia puapingaia mei te Patireia o te Atua i te akarongo kia Iesu.​—E tatau ia Apokalupo 7:9, 14, 16, 17.

I te tuatau o te 1,000 mataiti, ka akatupu te Patireia i ta te Atua akakoroanga mua no te au tangata. Ka riro mai te enua ei parataito i te ao katoa. I te openga, ka oronga atu a Iesu i te Patireia ki tona Metua. (1 Korinetia 15:24-26) Kua kite ainei koe i tetai tangata te inangaro ra koe i te akakite atu i te Patireia o te Atua?​—E tatau ia Salamo 37:10, 11, 29.

 

^ para. 6 No tetai atu au manako ta te totou Pipiria i totou mai no te mataiti 1914, akara i te kapi 217-220 o te puka Eaa ta te Pipiria ka Apii Mai ia Tatou?