Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 13

Eaa te ka Tupu ki te Au Akonoanga?

Eaa te ka Tupu ki te Au Akonoanga?

1. E meitaki ainei te au akonoanga ravarai?

E au tangata ngakau tae tetai i roto i te au akonoanga ravarai. E mea meitaki tikai e te kite maira te Atua i taua au tangata ra e te manako maira aia ia ratou. Mea tangi ra, kua taangaangaia te au akonoanga kia rave i te au mea kino. (2 Korinetia 4:3, 4; 11:13-15) Kua akakite mai tetai au nuti ripoti e kua o katoa atu tetai au akonoanga ki te tamateanga i te au tangata, akapou takiri anga i tetai iti tangata, tamaki, e te takinokino anga i te tamariki. E mea mii tikai teia ki te aronga irinaki ngakau tae i te Atua!​—E tatau ia Mataio 24:3-5, 11, 12.

Inara te akakaka ra te akonoanga tika i te Atua, e te akamareka kore ra te akonoanga pikikaa iaia. Te apii ra te reira i te au manako kare i roto i te Pipiria, kapiti mai te au apiianga pikikaa no runga i te Atua e tei mate. Inara te inangaro ra a Iehova kia kite te au tangata i te tikaanga no runga iaia.​—E tatau ia Koheleta 9:5, 10; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Eaa te ka tupu ki te au akonoanga?

E mea mataora ra, kare te Atua e mareka ana i te au akonoanga tei karanga e te inangaro ra ratou iaia, inara te inangaro tikai ra ratou i to Satani ao. (Iakobo 4:4) Te taiku ra te Tuatua a te Atua i te au akonoanga katoatoa e ko “Babulonia maata.” Ko Babulonia te oire taito i akamata mai ei te akonoanga pikikaa i muri ake i te Vaipuke i to Noa tuatau. Kare e roa atu, ka takore te Atua i te au akonoanga te akavare ra e te takinokino ra i te tangata.​—E tatau ia Apokalupo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Inara, kare e ngaropoina ia Iehova te au tangata ngakau tae i roto i te au akonoanga pikikaa i te ao katoa. Te taokotai nei aia i taua au tangata ra na te apiianga i te tuatua mou kia ratou.​—E tatau ia Mika 4:2, 5.

 3. Eaa ta te au tangata ngakau tae ka rave?

Taokotai nei te akonoanga tika i te tangata

Te manako maira a Iehova i te au tangata te inangaro ra i te mea tika e te mea meitaki. Kua raurau atu aia ia ratou kia akaruke i te akonoanga pikikaa. Te rave puareinga ra te au tangata e inangaro ra i te Atua i te au tauianga kia akamareka iaia.​—E tatau ia Apokalupo 18:4.

I te anere mataiti mua, te akarongo anga te au tangata ngakau tae i te tuatua meitaki mei te au apotetoro, kua ariu rekareka mai ratou. Kua apii ratou i tetai tu oraanga ou mei ia Iehova, tetai oraanga mataora atu, e tetai akakoroanga e te manakonakoanga. Kua riro ratou ei akaraanga meitaki no tatou i teia tuatau no te mea kua akarongo ratou i te tuatua meitaki na te tuku anga ia Iehova na mua i roto i to ratou oraanga.​—E tatau ia 1 Tesalonia 1:8, 9; 2:13.

Te ariki nei a Iehova i te aronga tei akaruke i te akonoanga pikikaa ki roto i tona pamiri ei aronga akamori mou. Me ariki koe i ta Iehova patianga pumaana, ka rauka ia koe tetai pirianga oa kiaia, tetai pamiri ou e te aroa o te au taeake akamori o Iehova, e te ora mutu kore.​—E tatau ia Mareko 10:29, 30; 2 Korinetia 6:17, 18.

4. Akapeea te Atua me oronga mai i te mataora ki te au enua ravarai?

E nuti meitaki tikai te akavaanga ka tupu ki te akonoanga pikikaa. Ka takoreia te takinokino anga i te ao katoa. Kare rava te akonoanga pikikaa e akavare e e akatakake akaou i te tangata. Ka taokotaiia te katoatoa e ora ra kia akamori i te Atua mou anake.​—E tatau ia Apokalupo 18:20, 21; 21:3, 4.