Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 8

Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Kino e te Mamae Kia Tupu?

Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Kino e te Mamae Kia Tupu?

1. Akapeea te kino i akamata ai?

Kua roa te Atua i te akatika anga i te tangata kia tutara e kia akaari mai e kare e rauka ia ratou i te akatikatika i te au manamanata o te tangata

Akamata mai te kino i te enua nei to Satani pikikaa mua anga. E angera apa kore a Satani te akamataanga, inara, “kare aia i mou i te tuatua-mou.” (Ioane 8:44) Kua akatupu aia i te inangaro kia akamoriia aia tei tau anake ua ki te Atua. Kua pikikaa a Satani ki te vaine mua ko Eva, te akavare anga iaia kia akarongo kiaia, kare ki te Atua. Kua piri atu a Adamu kia Eva i te akarongo kore anga i te Atua. Kua tupu mai te mamae e te mate no ta Adamu i iki.​—E tatau ia Genese 3:1-6, 19.

Te akavare anga a Satani ia Eva kia akarongo kore ki te Atua, kua patoi aia i te turanga ngateitei o te Atua me kore tona taoonga Teitei Rava Atu. Kua piri atu te maata anga o te tangata kia Satani i te patoi i te Atua ei Tutara no ratou. No reira kua riro mai a Satani ei ‘ariki me kore ei tutara no teianei ao.’​—E tatau ia Ioane 14:30; 1 Ioane 5:19.

2. Kino ainei ta te Atua au mea i anga mai?

E apa kore te au angaanga ravarai a te Atua. Ka rauka i te au tangata e te au angera ta te Atua i anga mai i te akarongo kiaia ma te apa kore. (Deuteronomi 32:4, 5) Kua anga mai te Atua ia tatou kia rauka te tu rangatira kia iki i te rave i te mea meitaki e te mea kino. Kua oronga mai taua tu rangatira ra i te mataara kia akaari tatou i to tatou inangaro i te Atua.​—E tatau ia Iakobo 1:13-15; 1 Ioane 5:3.

3. Eaa ra te Atua i akatika ai i te mamae e tae ua mai ei ki teia tuatau?

No tetai tuatau poto, kua akatika a Iehova i tona turanga ngateitei kia patoiia mai. No teaa ra? Ei akaari anga e kare tetai tutaraanga a te tangata e puapingaia me kare te Atua. (Koheleta 7:29; 8:9) Muri ake i te 6,000 mataiti o te tuatua enua o te  tangata, te kiteaia mai nei te au akapapuanga. Kare i rauka i te au tangata tutara i te takore atu i te tamaki, te au angaanga kino, te au tu tau kore me kore te au maki.​—E tatau ia Ieremia 10:23; Roma 9:17.

Tei tuke, te puapingaia ra te au tangata tei ariki i ta te Atua tutaraanga, kare ra i ta te tangata. (Isaia 48:17, 18) Kare e roa atu, ka takore a Iehova i te au kavamani katoatoa a te tangata. Te aronga ua tei iki kia akaaereia e te Atua te ka noo i te enua nei.—Isaia 11:9.​—E tatau ia Daniela 2:44.

4. Eaa ta te tu akakoromaki o te Atua e akatika ra ia tatou kia rave?

Kua karanga a Satani e kare rava e tangata e tavini ia Iehova ma te inangaro tika tikai. Ka inangaro ainei koe i te akapapu e kare te reira e tika ana? Ka rauka ia koe! Te akatika ra te tu akakoromaki o te Atua ia tatou katoatoa kia akaari mai me te inangaro ra tatou kia akaaereia tatou e te Atua me kore e te tangata. Ka akaari tatou i ta tatou ikianga na roto i to tatou tu oraanga.​—E tatau ia Iobu 1:8-12; Maseli 27:11.

5. Akapeea tatou me iki i te Atua ei Tutara no tatou?

Akaari maira ta tatou au ikianga e te inangaro ra tatou i te Atua ei Tutara no tatou

Ka iki tatou i te Atua ei Tutara no tatou na te rave anga i te akamorianga mou kia tau ki te Tuatua a te Atua, te Pipiria. (Ioane 4:23) Ka rauka ia tatou i te kopae ia Satani ei tutara no tatou na te akaatea mai anga mei te au angaanga porotiki e te tamaki, mei ta Iesu rai i rave.​—E tatau ia Ioane 17:14.

Te taangaanga ra a Satani i tona mana ei akatupuanga i te au tu tau kore e te au peu kino. Me patoi tatou i taua au peu ra, ka aviri me kore ka kopae tetai au oa e tetai o te au kopu tangata ia tatou. (1 Petero 4:3, 4) No reira e ikianga ta tatou ka rave. Ka piri atu ainei tatou ki te aronga te inangaro ra i te Atua? Ka akarongo ainei tatou i tana au ture meitaki tikai e te aroa? Me rave tatou i te reira, te akapapu ra tatou e e pikikaa a Satani te tuatua anga e kare e tangata e akarongo ki te Atua me maata te au taomianga.​—E tatau ia 1 Korinetia 6:9, 10; 15:33.

Te akapapu maira to te Atua aroa no te au tangata e ka ope te kino e te mamae. Te au tangata e akaari maira e te irinaki ra ratou i teia, ka mataora ratou i te oraanga mutu kore i te enua nei.​—E tatau ia Ioane 3:16.