Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 5

Eaa to te Atua Akakoroanga no te Enua Nei?

Eaa to te Atua Akakoroanga no te Enua Nei?

1. Eaa ra te Atua i anga ai i te enua nei?

Kua oronga mai a Iehova i te enua no te au tangata ravarai. To tatou kainga te reira. No reira kare te nga tokorua mua ko Adamu raua ko Eva i angaia kia akaki i te rangi ki te tangata—kua anga ke ana te Atua i te au angera kia noo ki runga i te rangi. (Iobu 38:4, 7) Inara, kua tuku te Atua i te tangata mua ki roto i tetai parataito manea tikai tei kapikiia e ko te kainga i Edene. (Genese 2:15-17) Kua oronga a Iehova kiaia e tana uanga te manakonakoanga no tetai oraanga mataora i te enua nei e tuatau ua atu.​—E tatau ia Salamo 37:29; 115:16.

I te akamataanga, ko te kainga i Edene anake ua te parataito. Kua anoanoia te nga tokorua mua kia akaki i te enua ki ta raua uanga. Aere ua rai, ka akono raua i te enua katoa e ka akariro i te reira ei parataito. (Genese 1:28) Kare rava te enua e takoreia. Ka riro ua rai te reira ei kainga no te au tangata.​—E tatau ia Salamo 104:5.

2. Eaa ra te enua kare i riro ei ei parataito i teianei?

Kare a Adamu raua ko Eva i akarongo ana ki te Atua e kua tuku atu a Iehova ia raua ki vao i taua kainga ra. Kua ngaro te parataito, e kare i rauka i tetai tangata i te akaoki akaou mai i te reira. Kua karanga te Pipiria e: “Kua orongaia te enua ki te rima o te aronga kino.”—Iobu 9:24.​—E tatau ia Genese 3:23, 24.

Kua ngaropoina ainei ia Iehova tana akakoroanga mua no te au tangata? Kare! Koia te mana katoatoa. Ka akatupu rai aia i tana i akakoro. (Isaia 45:18) Ka akaoki akaou mai aia i te au tangata mei te tu rai tana i akakoro ana i mua ana.​—E tatau ia Salamo 37:11, 34.

3. Akapeea te Parataito e akaoki akaouia mai ei?

Ka akaoki akaouia mai te Parataito ki te enua nei ia Iesu e tutara ra ei Ariki no te Atua. I roto i te tamaki i Aramakito, na Iesu e arataki i te au angera a te Atua e ka takore atu ratou i te  aronga katoatoa tei patoi i te Atua. E oti ka tapeka a Iesu ia Satani no tetai 1,000 mataiti. Ka akaoraia te iti tangata o te Atua mei te takoreanga no te mea na Iesu e arataki e e paruru ia ratou. Ka mataora ratou i tetai oraanga mutu kore i roto i te Parataito i te enua nei.​—E tatau ia Apokalupo 20:1-3; 21:3, 4.

4. Aea te mamae e ope ei?

Aea te Atua e takore ei i te kino i te enua nei? Kua oronga mai a Iesu i te “akairo” e aea e vaitata mai ei te openga. Te takino nei te au turanga o teia tuatau i te oraanga o te au tangata e te akaari maira e te noo nei tatou i “te openga o teianei ao.”​—E tatau ia Mataio 24:3, 7-14, 21, 22.

I te tuatau e tutara ra a Iesu e 1,000 mataiti i te rangi i runga ake i te enua, ka takore aia i te mamae. (Isaia 9:5, 6; 11:9) Iaia e tutara ra ei Ariki, ka rave a Iesu i tana angaanga ei Taunga Maata e ka takore aia i te au ara a te aronga e inangaro ra i te Atua. No reira, na roto ia Iesu, ka takore atu te Atua i te maki, te ruaine, e te mate.​—E tatau ia Isaia 25:8; 33:24.

5. Koai ma te ka noo i roto i te Parataito a te tuatau ki mua?

I ko i te Are Uipaanga Patireia, ka aravei koe i te aronga tei inangaro i te Atua e tei inangaro i te kite akapeea me akamareka iaia

Ka noo te aronga tei akarongo ki te Atua ki roto i te Parataito. (1 Ioane 2:17) Kua tono a Iesu i tana au pipi kia kimi i te aronga akaaka e kia apii ia ratou akapeea ratou e arikiia mai ei e te Atua. I teia tuatau, te akapapa nei a Iehova i te au mirioni tangata kia ora atu ki roto i te enua Parataito no te tuatau ki mua. (Zephania 2:3) I ko i te au Are Uipaanga Patireia o te Au Kite o Iehova, te apii ra te au tangata e akapeea me riro mai ei au tane e ei au metua tane meitaki atu, e ei au vaine e ei au metua vaine meitaki atu. Te akamori kapiti ra te au metua e te tamariki e te apii ra akapeea me puapingaia mei te tuatua meitaki.​—E tatau ia Mika 4:1-4.