Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 15

Eaa ra Koe ka Apii ua Atu Ei?

Eaa ra Koe ka Apii ua Atu Ei?

1. Akapeea ra koe e puapinga ai me apii ua atu koe i te Pipiria?

Kare ekoko e kua akaketaketaia toou inangaro no Iehova na te akara akaou anga i teia au apiianga puapinga o te Pipiria. Te anoanoia ra kia akaketaketa ua atu koe i teia inangaro. (1 Petero 2:2) Ka rauka toou manakonakoanga no te ora mutu kore me akavaitata atu koe ki te Atua na te apiianga i tana Tuatua.​—E tatau ia Ioane 17:3; Iuda 21.

E maata maira toou kite i te Atua, ka ketaketa atu toou akarongo. Ka riro te akarongo ei tauturu ia koe kia akamareka i te Atua. (Ebera 11:1, 6) Ka akakeu te reira ia koe kia tataraara e kia rave i te au tauianga puapinga i roto i toou oraanga.​—E tatau ia Angaanga 3:19.

2. Akapeea tetai ke e puapinga ai mei taau i kite mai no runga i te Atua?

Ka o atu koe ki roto i tetai pirianga puapinga kia Iehova

Tei matauia, ka inangaro koe i te akakite ki tetai ke i taau i apii mai—e mataora ana tatou katoatoa i te akakitekite aere i te nuti meitaki. Ia koe e apii ua atu ra i te Pipiria, ka kite mai koe i te taangaanga i te Pipiria ei akamarama anga i toou irinaki no Iehova e te tuatua meitaki.​—E tatau ia Roma 10:13-15.

Maataanga o te au tangata ka akakite ratou i te nuti meitaki na mua ki te au oa, me kore ki te kopu tangata. Kia tau ra te tuatua anga. Eiaa e karanga kia ratou e te tarevake ra ta ratou akonoanga, e akakite ra i ta te Atua au taputou kia ratou. Kia maara katoa e ka mareka mai te au tangata i toou tu maru, kare ra i taau i tuatua ana.​—E tatau ia 2 Timoteo 2:24, 25.

3. Eaa te pirianga ki te Atua taau ka mataora?

Ka riro te apiianga i te Tuatua a te Atua i te tauturu ia koe kia tupu i te pae vaerua. I te openga iora, ka o atu koe ki roto i tetai pirianga puapinga tikai kia Iehova. Ka riro koe ei mema no tona pamiri.​—E tatau ia 2 Korinetia 6:18.

 4. Akapeea koe e tere ua ai ki mua?

Ka tere koe ki mua i te pae vaerua na te apii ua atu anga i te Tuatua a te Atua. (Ebera 5:13, 14) E pati ki tetai o te Au Kite o Iehova kia apii korua i te Pipiria, na te apii anga i te puka Eaa ta te Pipiria ka Apii Mai ia Tatou? Te maata atu taau ka kite mai mei te Tuatua a te Atua, ka puapinga maata atu toou oraanga.​—E tatau ia Salamo 1:1-3; 73:27, 28.

No ko mai ia Iehova, te Atua mataora, te nuti meitaki. Ka rauka ia koe i te akavaitata atu kiaia na te akavaitata anga ki tona iti tangata. (Ebera 10:24, 25) Na roto i taau tauta anga i te akamareka ia Iehova, te iki ra koe i te ora tika tikai—te ora mutu kore. Te akavaitata anga ki te Atua, ko te mea meitaki rava atuia noou.​—E tatau ia 1 Timoteo 1:11; 6:19.