Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 14

Eaa ra te Atua i Akanoo ei i Tetai Akaaerenga?

Eaa ra te Atua i Akanoo ei i Tetai Akaaerenga?

1. Eaa ra te Atua i iki ei i te ngati Iseraela ei iti tangata nona?

Kua iki te Atua i te uanga a te pateriareka ko Aberahama ei iti tangata nona e kua oronga i tetai au ture kia ratou. Kua kapiki aia i teia iti tangata e ko “Iseraela” e ko ratou tei aru i te akamorianga mou e tei akono i tana tuatua. (Salamo 147:19, 20) No reira ka akameitakiia te au tangata ravarai o te pa enua na roto ia Iseraela.​—E tatau ia Genese 22:18.

Kua iki katoa te Atua i te ngati Iseraela ei au kite nona. Te akapapu maira to ratou papaanga taito e akapeea te au tangata e puapinga ai me akarongo ratou ki te au ture a te Atua. (Deuteronomi 4:6) No reira, na roto i te apii anga no runga i te ngati Iseraela, ka kite mai tetai ke i te Atua mou.​—E tatau ia Isaia 43:10, 12.

2. Eaa ra te au Kerititiano mou i akanooia ai?

Aere ua rai, kua ngere to Iseraela i ta te Atua akaperepereanga, e kua mono a Iehova i taua iti tangata ra ki te putuputuanga Kerititiano. (Mataio 21:43; 23:37, 38) Te mono nei te au Kerititiano mou i te ngati Iseraela ei au kite no Iehova.​—E tatau ia Angaanga 15:14, 17.

Kua akaaere a Iesu i tana au pipi kia tutu aere e kia akariro i to te pa enua katoa ei pipi. (Mataio 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Te vaitata nei teia angaanga ki te openga o teia akatereanga. Ka tai nei taime i roto i te tuatua enua i taokotai mai ei a Iehova i te au mirioni tangata mei te pa enua katoa ki te akamorianga mou. (Apokalupo 7:9, 10) Kua akanooia te au Kerititiano mou kia akamaroiroi e kia tauturu i tetai e tetai. Aiteite ua ta ratou porokaramu no te apii Pipiria i ko i ta ratou au uipaanga i te ao katoa.​—E tatau ia Ebera 10:24, 25.

 3. Akapeea te akaaerenga o te Au Kite o Iehova i teia tuatau te akamataanga?

I te au mataiti o te 1870, kua kite akaouia mai e tetai pupu meangiti o te aronga apii Pipiria te au tuatua mou Pipiria kua roa te tuatau te ngaro anga. Kua kite ratou e kua akaaere ana a Iesu i te putuputuanga Kerititiano kia tutu aere, no reira kua rave ratou i tetai kamupeini tutuanga i te Patireia i te ao katoa. I te mataiti 1931 kua ariki ratou i te ingoa, te Au Kite o Iehova.​—E tatau ia Angaanga 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Akapeea te Au Kite o Iehova te akaaereia anga?

I te anere mataiti mua, kua puapingaia te au putuputuanga Kerititiano i te au enua e manganui mei te aratakianga a tetai pupu akaaere tei ariki e, ko Iesu te Upoko o te putuputuanga. (Angaanga 16:4, 5) Te puapinga katoaia ra te Au Kite o Iehova i te ao katoa i teia tuatau mei te Pupu Akaaere o te aronga pakari tukatau. Na te reira e akaaere ana i te au opati manga o te Au Kite o Iehova e rave ra i te urianga, neneianga, e te tua anga i te au puka apii Pipiria i roto i tetai au 600 reo. No reira ka rauka i te Pupu Akaaere i te oronga i te akamaroiroianga e te aratakianga Tuatua Tapu no tetai au 100,000 putuputuanga i te ao katoa. I roto i te putuputuanga tataki tai, te tavini ra te au tane tukatau ei aronga pakari me kore ei au akaaere. E akono ana teia au taeake i te anana a te Atua ma te aroa takinga meitaki.​—E tatau ia 1 Petero 5:2, 3.

Kua akaaereia te Au Kite o Iehova kia tutu aere i te tuatua meitaki e kia akariro i te tangata ei pipi. Mei te au apotetoro rai, e tutu aere ana matou mei tera are ki tera are. (Angaanga 20:20) E apii katoa ana matou i te Pipiria ki te aronga te inangaro tikai ra i te tuatua mou. Inara kare matou te Au Kite o Iehova i te akaaerenga ua, e pamiri matou e e Metua aroa to matou. E au taeake e e au tuaine matou te manako ra i tetai e tetai. (2 Tesalonia 1:3) I te mea e kua akaaereia te iti tangata o Iehova kia akamareka i te Atua e kia tauturu i tetai ke, ko ratou te pamiri mataora rava atu i te enua nei.​—E tatau ia Salamo 33:12; Angaanga 20:35.