Nuti Meitaki no ko i te Atua!

Eaa ra te nuti meitaki no ko i te Atua? Eaa ra tatou ka irinaki ei i te reira? Pau mai teia poroutia i te au uianga Pipiria tei matauia.

Te Puapinga o Teia Poroutia

Ka tauturu teia poroutia ia koe kia mataora i te apii mei roto mai i te Tuatua a te Atua. Akara e akapeea koe me taangaanga i taau Pipiria kia kimi i te au irava.

APII 1

Eaa ra te Nuti Meitaki?

Apii e eaa te nuti no ko i te Atua, eaa ra i rapurapuia ai, eaa taau ka rave.

APII 2

Koai ra te Atua?

E ingoa ainei to te Atua e te manako maira ainei aia ia tatou?

APII 3

No ko Mai Tikai Ainei te Nuti Meitaki i te Atua?

Akapeea ra tatou i papu ei e te tika ra te Pipiria?

APII 4

Koai a Iesu Karaiti?

Apii i te tumu i mate ei a Iesu, eaa te oko, e eaa ta Iesu e rave ra i teianei.

APII 5

Eaa to te Atua Akakoroanga no te Enua Nei?

Te akamarama maira te Pipiria e eaa ra te Atua i anga ai i te enua, aea te mamae e ope ei, eaa te ka tupu ki te enua nei a te tuatau ki mua e koai ma te ka noo ki reira.

APII 6

Eaa te Manakonakoanga no Tei Mate?

Eaa te turanga o tei mate? Ka kite akaou ainei tatou i to tatou aronga akaperepere tei mate?

APII 7

Eaa te Patireia o te Atua?

Koai te Ariki o te Patireia o te Atua, e eaa ta te Patireia ka akatupu?

APII 8

Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Kino e te Mamae Kia Tupu?

Akapeea te kino i akamata ai, e eaa ra te Atua i akatika ua ai i te mamae? Ka ope ainei te mamae?

APII 9

Akapeea Toou Pamiri e Mataora Ai?

Inangaro a Iehova, te Atua mataora i te au pamiri kia mataora. Apii i te akoanga meitaki a te Pipiria no te tane, te vaine, te metua, e te tamariki.

APII 10

Akapeea Koe e Kite ei i te Akamorianga Mou?

Okotai ua ainei akonoanga mou? Akamanako ana e rima akairo tei akataka i te akamorianga mou.

APII 11

Akapeea Tatou e Puapinga ai Mei te au Kaveinga Pipiria?

Akamarama mai a Iesu eaa ra tatou ka anoano ei i te aratakianga e ko teea te nga kaveinga Pipiria puapinga atu.

APII 12

Akapeea Koe me Akavaitata Atu ki te Atua?

Apii e me te akarongo maira te Atua i te au pure ravarai, akapeea tatou me pure, e eaa atu ta tatou ka rave kia akavaitata atu ki te Atua.

APII 13

Eaa te ka Tupu ki te Au Akonoanga?

Ka taokotai ainei te tangata ravarai i te akamori anga i te Atua mou?

APII 14

Eaa ra te Atua i Akanoo ei i Tetai Akaaerenga?

Akakite te Pipiria e akapeea te au Kerititiano mou te akaaereia anga e no teaa ra.

APII 15

Eaa ra Koe ka Apii ua Atu Ei?

Akapeea tetai ke e puapinga ai mei taau i kite no runga i te Atua e tana Tuatua? Eaa te pirianga ki te Atua taau ka mataora?