Me Mate Tetai Taau e Akaperepere Ra

Kua takake ainei tetai taau e akaperepere ra? Anoano ainei koe te tauturu kia akakoromaki i toou mamae ngakau?

Tuatua Akamata

Ka akapumaana teia poroutia i te aronga e mii nei mei roto i te au Tuatua Tapu.

“Kare ia i te Tika!”

I te au rā ravarai, e tupu ana te tumatetenga manako koreia ki te au ngutuare takapini i teia ao.

E Mea Matauia Ainei kia Manako na Teia Tu?

Me mate toou akaperepere, e tarevake ainei kia akaari i toou mamae ngakau?

Akapeea e Raukai Iaku i te Noo ma Toku Mamae Ngakau?

Ka tāpu ainei koe i toou mamae ngakau me ka tuku ua i te reira?

Akapeea e Raukai i Etai Ke i te Tauturu?

Me kite te au oa i tetai apinga ka anoano tikaiia, ka rauka ia ratou te akapumaana i te aronga e mii nei.

Tetai Manakonako Anga Papu no Tei Mate Ra

Ko te manako e kare rava e rauka akaou kia tuatua atu, kia katakata kapiti, me kare kia mou i taau i akaperepere ra ka riro ia ei mea ngata roa i te akakoromaki. Inara, te mou maira te Pipiria i tetai manakonako anga tuke roa.