Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 2

Kia Vai Tiratiratu ki Tetai e Tetai

Kia Vai Tiratiratu ki Tetai e Tetai

“Ta te Atua i topiri ra, auraka te tangata e akataka ke atu.”—Mareko 10:9

Te umuumu maira a Iehova ia tatou kia vai “tiratiratu” ua. (Salamo 18:25) E mea puapinga tikai teia i roto i toou akaipoipo no te mea me kare e tu tiratiratu, kare rai e tu irinaki. Ka anoanoia te tu irinaki, i reira e matutu ei te inangaro.

Teia tuatau te riro nei te au taomianga ei takino i te tu tiratiratu i roto i te oraanga akaipoipo. E rua nga apinga ka anoanoia koe kia rave ei paruru i toou akaipoipo.

 1 NA MUA TOOU AKAIPOPO

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “Kia timata oki kotou i te au mea e maata ua atu te meitaki.” (Philipi 1:10) Ko toou akaipoipo tetai apinga puapinga roa atu i roto i toou oraanga. E mea tau rai e ko te reira te mea mua.

Inangaro a Iehova ia koe kia tuku i toou tokorua na mua e kia noo korua “ma te rekareka.” (Koheleta 9:9) Taka meitaki ua Tana tuatua e auraka koe kia kopae i toou tokorua mari ra kia kimi ua rai koe i te au mataara e mataora ai korua. (1 Korinetia 10:24) Akaari ki toou tokorua e ka inangaro koe iaia i roto i toou oraanga.

TAAU KA RAVE:

  • Kia akapou ua rai koe i tetai tuatau e toou tokorua i te akatinamou i toou manako ki runga i tona au anoano

  • Kia akamanako ua rai e ko “taua,” kare ko “au”

 2 PARURU I TOOU NGAKAU

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “Ko tei akara ua atu i te vaine ei akatupu i te inangaro, kua akaturi takere ïa aia i taua vaine ra i tona uaorai ngakau.” (Mataio 5:28) Me ka manako ua rai tetai tangata i te au mea tau kore, kare ïa aia e tiratiratu ana ki tona tokorua.

Te akakite maira a Iehova e ka anoanoia koe kia tapapa “i to ngakau” koia oki, kia paruru i te reira. (Maseli 4:23; Ieremia 17:9) E rauka ai te rave i teia, ka anoanoia koe kia matakite e eaa ta to mata e akara ra. (Mataio 5:29, 30) Aru i te akaraanga a te tangata tiratiratu ko Iobu, kua papau aia i tetai koreromotu ki tona mata e auraka kia akara atu i tetai vaine ke ma te akainangaro. (Iobu 31:1) E akapapu meitaki e eiaa roa e akarakara i te au peu viivii o te ainga. E kia kopae i tetai ua atu pirianga ki tetai ke kare i te tokorua noou.

TAAU KA RAVE:

  • Akapapu meitaki kia kite etai ke e ko toou tokorua anake ua taau e inangaro ra

  • Akamanako i toou tokorua, e akakore viviki i tetai ua atu pirianga oa kare toou tokorua e mareka ana