Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 3

Ravenga no te au Manamanata

Ravenga no te au Manamanata

‘Ko te aroa rai, kia maata tikai ïa ia kotou uaorai: ka ngaro oki te apa e manganui i te aroa.’—1 Petero 4:8

Me akamata to korua oraanga akaipoipo, tukeke te manamanata ka tupu. Penei kare e aiteite to korua manako, to korua tu, e ta korua peu no te mea e tuke te oraanga i utuutuia mai ei korua. Penei na tetai ke me kore na tetai mea kare i manakoia ana i akatupu i te manamanata.

Tetai taime ka timataia rai koe kia kopae i te tikaanga tikai o toou turanga, inara te ako maira te Pipiria ia tatou kia aere kia akaau i to tatou manamanata. (Mataio 5:23, 24) Ka kite koe i te ravenga meitaki rava atu no toou au manamanata me taangaanga koe i te au kaveinga Pipiria.

 1 URIURI NO RUNGA I TE MANAMANATA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E tuatau to te tuatua.” (Koheleta 3:1, 7) Akataka i tetai taime kia tuatua no runga i te manamanata. Akakite ki toou tokorua e eaa toou manako no runga i taua mea ra. E akakite ua rai i te “tuatua mou” ki toou tokorua. (Ephesia 4:25) Noatu me ka tupu te riri, tauta kia kore e karo. Na te tuatua maru e akaanga ke i te riri kia kore e tupu te pekapeka.—Maseli 15:4; 26:20.

Noatu me kare koe e akatika, kia maru e kia akaari i te tu takinga meitaki e te akangateitei no toou tokorua. (Kolosa 4:6) Tauta i te akakore atu i te manamanata eiaa e akamou riri.—Ephesia 4:26.

TAAU KA RAVE:

  • Akataka i tetai taime tau no te uriuri i te manamanata

  • Me noou te taime i te akarongo, akakoromaki eiaa e tamanamanata atu. Ka rauka rai tetai taime noou kia tuatua

 2 AKARONGO, TAUTA KIA MĀRAMA KOE

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: ‘Ei aroa mou to kotou ia kotou uaorai, i te aroa taeake i te akangateitei anga tetai i tetai’ na te akaari anga i te akaraanga meitaki. (Roma 12:10) Toou tu me akarongo, e mea puapinga tikai te reira. Tauta kia mārama koe i te aerenga manako o toou tokorua ma te “aroa taeake ra, ei ngakau maru.” (1 Petero 3:8; Iakobo 1:19) Eiaa e akavare pikikaa ua e te akarongo ra koe. Akamutu i taau e rave ra e oti akarongo meitaki ki toou tokorua me kore e pati me ka tika kia tuatua korua a tetai taime ke. Me te manako ra koe e e oa piri mou toou tokorua noou e kare aia i te enemi, kare ïa koe e riri vave ua iaia.—Koheleta 7:9.

TAAU KA RAVE:

  • Akarongo meitaki kia kite koe na mua i tona manako noatu toou mareka kore i taau e akarongo ra

  • Akarongo kia mārama meitaki i tana e tuatua maira. Akara i tona tu e te tangi anga o tona reo

3 AKAPAPU KIA RAVE RAI KOE

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E puapinga anake rai tei te au angaanga katoa ra: tei te tuatua vaa ua ra te putaua.” (Maseli 14:23) Kare e rava ua kia akatika korua no runga i tetai ravenga meitaki. Ka anoanoia korua kia akapapu e kia raveia rai te reira mei ta korua i akatika. Penei ka o mai te angaanga e te tauta pakari, inara ka paunaia to korua taime. (Maseli 10:4) Me angaanga kapiti korua, e tutaki meitaki ta korua ka rauka no ta korua angaanga maroiroi.—Koheleta 4:9.

TAAU KA RAVE:

  • Akapapu e eaa te au ravenga tau ta korua ka rave no to korua manamanata

  • Akamanako meitaki mei tera taime ki tera taime e te peea ra to korua turanga