Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 8

Me Tupu te Tumatetenga

Me Tupu te Tumatetenga

‘To tatou oki mate mea ngiti poto māmā i teianei, te akatupu nei ïa i te kakā mutu kore no tatou.’—2 Korinetia 4:17

Noatu te tauta ra koe kia mataora toou oraanga akaipoipo e te ngutuare tangata, inara e tupu ana tetai au mea manako koreia te ka riro ei akangata i toou turanga mataora. (Koheleta 9:11) Ka oronga mai te Atua i te tauturu me rokoia tatou e te manamanata. Me akono koe i te au kaveinga Pipiria ka aru mai, ka rauka ia koe e toou ngutuare tangata i te akakoromaki i te au turanga kino roa atu.

 1 IRINAKI KI RUNGA IA IEHOVA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E uri i to kotou tumatetenga katoa ki runga iaia; koia oki te tiaki mai ia kotou.” (1 Petero 5:7) E akamaara ua rai e kare na te Atua i akatupu i toou tumatetenga. (Iakobo 1:13) Ia koe e akavaitata atura kiaia, ka tauturu aia ia koe kia tau ki taau e anoano ra. (Isaia 41:10) ‘E riringi i toou ngakau ki mua iaia.’—Salamo 62:8.

Me tatau e me apii koe i te Pipiria i te au rā, ka pumaana katoa koe. Ka kite koe i reira e mei teaa te tu me ‘akapumaana mai a Iehova ia tatou i to tatou au mate katoa.’ (2 Korinetia 1:3, 4; Roma 15:4) Kua taputou mai aia e ka oronga mai aia i “te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata.”—Philipi 4:6, 7, 13.

TAAU KA RAVE:

  • Pure kia Iehova no te tauturu kia noo marie ua e kia akamanako meitaki

  • Akamanako meitaki i te au mea pouroa taau ka inangaro e kia iki i te mataara tau i te aru

2 AKONO IA KOE E TOOU NGUTUARE TANGATA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “Te rauka ra i te ngakau o te tangata akono ra te kite; e te kimi ra te taringa o te tangata pakari i te kite.” (Maseli 18:15) E kimi kia kite i te tika. Akara e eaa te anoanoia ra no toou ngutuare tangata. Tuatua atu kia ratou. Akarongo i to ratou manako.—Maseli 20:5.

Akapeea me mate tetai tei akaperepereia? Auraka e mataku i te akaari i toou mamae ngakau. E akamaara e kua ‘aue katoa rai a Iesu.’ (Ioane 11:35; Koheleta 3:4) Mea puapinga katoa kia rava te moe e te akangaroi. (Koheleta 4:6) Ka tauturu teia ia koe kia akakoromaki i tetai ua atu turanga taitaia.

TAAU KA RAVE:

  • I mua ake ka tupu ei tetai tumatetenga, kia tuatua putuputu ua rai ki toou ngutuare tangata. Me tupu ake te manamanata, ka mama ua ia ratou i te tuatua mai kia koe

  • Tuatua atu ki etai ke tei na roto ana i taua turanga ra

 3 KIMI I TE TAUTURU TE KA ANOANOIA NOOU

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E aroa mairai te taunga i te au tuatau katoa ra, i anau maira te taeake no te tuatau e tumatetengaʼi ra.” (Maseli 17:17) Ka inangaro toou au oa i te tauturu ia koe inara penei kare ratou i kite e eaa ta ratou ka rave. Eiaa e emiemi i te akakite kia ratou e eaa taau ka anoano. (Maseli 12:25) E pati katoa i te tauturu a te aronga kua mārama i te Pipiria. Ka riro te ako ta ratou ka oronga mai mei roto i te Pipiria ei tauturu ia koe.—Iakobo 5:14.

Ka rauka ia koe te tauturu tei anoanoia noou me kapiti putuputu koe ki te au tangata akarongo mou tikai i roto i te Atua e tei irinaki i roto i tana au taputou. Ka kite katoa koe i te pumaana maata me tauturu koe i etai ke tei anoanoia te akamaroiroianga. Akakite kia ratou i toou akarongo i roto ia Iehova e tana au taputou. Kia maroiroi rai i te tauturu i te aronga e anoanoia ra te akapumaana, auraka e akatakake ia koe mei te aronga e inangaro maira e te manako maira ia koe.—Maseli 18:1; 1 Korinetia 15:58.

TAAU KA RAVE:

  • Tuatua atu ki tetai oa piri mou, āriki i tana tauturu

  • Akakite taka meitaki i te tika no runga i toou au anoano