Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 9

Akamori Kapiti te Ngutuare Tangata ia Iehova

Akamori Kapiti te Ngutuare Tangata ia Iehova

“E akamori kotou iaia i tei anga i te rangi, e te enua.”—Apokalupo 14:7

Mei taau i apii i roto i teia poroutia, e maata te au kaveinga i roto i te Pipiria te ka riro ei tauturu ia koe e toou ngutuare tangata. Te inangaro maira a Iehova kia mataora koe. Kua taputou mai aia e me tuku koe i tana akamorianga na mua, “e kapiti katoaia mai taua au mea katoa ra ia kotou.” (Mataio 6:33) Te inangaro maira aia kia riro koe ei oa nona. No reira e akariro i te au atianga ravarai ei akamou i toou pirianga oa ki te Atua. Ko teia te tikaanga ngateitei rava atu ka rauka i tetai ua atu tangata.—Mataio 22:37, 38.

 1 AKAKETAKETA I TOOU PIRIANGA KIA IEHOVA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: ‘E ei Metua au no kotou, e ei tamariki tamaroa kotou naku, e ei tamariki tamaine, te tuatua mairā Iehova.’ (2 Korinetia 6:18) Te inangaro maira te Atua kia riro koe ei oa piri tikai nona. Ko te pure tetai mataara meitaki i te rave i te reira. Te pati maira a Iehova ‘eiaa koe kia tukutuku i te pure.’ (1 Tesalonia 5:17) Inangaro aia kia kite i te oonuanga o toou manako e pera katoa toou au manamanata. (Philipi 4:6) Me pure kapiti koe e toou ngutuare tangata, ka kite ratou e e Atua tika tikai a Iehova kia koe.

Tetai, ka anoanoia koe kia akarongo kiaia. Ka rauka ia koe te rave i teia na te apii anga i tana Tuatua e te au puka apii no runga i te Pipiria. (Salamo 1:1, 2) Akamanako oonu no runga i taau i apii. (Salamo 77:11, 12) Ka anoano katoaia koe kia tae putuputu ki te au uipaanga Kerititiano.—Salamo 122:1-4.

Tetai mataara puapinga i te akaketaketa i toou pirianga kia Iehova, kia tuatua atu ki etai ke no runga Iaia. Te maata atu i taau rave i teia, ko te vaitata roa atu ïa toou pirianga kiaia.—Mataio 28:19, 20.

TAAU KA RAVE:

  • Akataka i tetai taime i te au rā ravarai kia tatau i te Pipiria e kia pure

  • Kia tuku te ngutuare tangata i te akamorianga a Iehova na mua i te tamataora e te tarekareka

2 KIA MATAORA TA KOTOU AKAMORIANGA NGUTUARE

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.” (Iakobo 4:8) Ka anoanoia koe kia akanoo i tetai porokaramu akamorianga na te ngutuare e kia rave putuputu i te reira. (Genese 18:19) Inara ka anoanoia te Atua i roto i to kotou oraanga i te au rā ravarai. Akaketaketa i te pirianga o toou ngutuare tangata ki te Atua na te tuatua anga no runga Iaia me ‘noo ua kotou i roto i te are, e kia aere ua kotou na te arataa ra, e kia akāvai kotou ra, e kia tu kotou ki runga.’ (Deuteronomi 6:6, 7) Aru i te akaraanga a Iosua tei karanga e: “Kareka au e toku ra ngutuare, e akamori ïa matou ia Iehova.”—Iosua 24:15.

TAAU KA RAVE:

  • Rave putuputu i tetai porokaramu apii Pipiria e o maira te au anoano tataki tai o toou ngutuare tangata