Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 1

Irinaki ki te Atua Kia Mataora te Oraanga Akaipoipo

Irinaki ki te Atua Kia Mataora te Oraanga Akaipoipo

“Ko tei anga ia raua i muatangana, i anga ïa i te tane okotai e te vaine okotai.”—Mataio 19:4

Na te Atua ko Iehova * i rave i te akaipoipo mua. Te akakite maira te Pipiria e kua anga aia i te vaine mua e ‘kua arataki maira iaia kia Adamu.’ Mataora tikai a Adamu e kua karanga iora aia e: “I teianei e ivi teia no toku nei ivi, e kiko oki no toku nei kiko.” (Genese 2:22, 23) Te inangaro nei rai a Iehova i te au tokorua akaipoipo kia mataora.

Me akaipoipo koe, penei ka manako koe e ka meitaki ua te au mea katoatoa. Ko te tikaanga ra, ka tupu rai te manamanata noatu te akaperepere maata o tetai tane e tana vaine ia raua uaorai. (1 Korinetia 7:28) I roto i teia poroutia ka kite koe i tetai au kaveinga Pipiria te ka riro ei akatupu i te mataora i roto i toou oraanga akaipoipo e te ngutuare tangata, me taangaangaia.—Salamo 19:8-11.

 1 ĀRIKI I TE APAINGA TA IEHOVA I ORONGA MAI NAAU

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: Ko te tane te upoko o te ngutuare.—Ephesia 5:23.

Me e tane akaipoipo koe, te tapapa maira a Iehova ia koe kia akono i taau vaine ma te akaperepere. (1 Petero 3:7) Kua anga mai te Atua iaia ei tauturu tau noou e te inangaro maira a Iehova kia akono koe i taau vaine ma te akangateitei e te akaperepere. (Genese 2:18) Kia akaperepere maata koe i taau vaine e kia tuku ua rai i tona au anoano na mua i toou uaorai.—Ephesia 5:25-29.

Me e vaine akaipoipo koe, te tapapa maira a Iehova ia koe kia kauraro marie ki taau tane e kia tauturu iaia i te akatupu i tana apainga. (1 Korinetia 11:3; Ephesia 5:33) Kia turuturu koe i tana au ikianga e kia taokotai kiaia ma te ngakau katoa. (Kolosa 3:18) Me akapera koe, ka riro ïa koe ei mea manea i roto i te mata o taau tane e pera katoa a Iehova.—1 Petero 3:1-6.

TAAU KA RAVE:

  • Ui ki toou tokorua e eaa taau ka rave kia riro ei tane me kore ei vaine meitaki. Akarongo meitaki e kia rave i taau ka rauka kia riro ei tokorua meitaki

  • E akakoromaki. Ka inangaroia tetai tuatau kia kite korua e ka akapeea korua me tauturu i tetai e tetai kia mataora

2 AKAPEREPERE I TOOU TOKORUA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: Ka anoanoia koe kia akamanako atu i te au anoano o toou tokorua akaipoipo. (Philipi 2:3, 4) Akaperepere i toou tokorua ma te akamaara e te inangaro maira a Iehova i tona au tavini ‘kia maru ki te tangata katoa nei.’ (2 Timoteo 2:24) “Te tangata vaa karea ua ra, e tau ïa ki te koputaputa koke ra: ko te arero ra o te aronga pakari ra, mei te vairakau ïa.” No reira kia akamanako meitaki i taau ka tuatua. (Maseli 12:18) Ka tauturu mai te vaerua o Iehova ia koe kia tuatua ma te takinga meitaki e te aroa.—Galatia 5:22, 23; Kolosa 4:6.

TAAU KA RAVE:

  • Pure no te tauturu kia rauka ia koe i te akakoromaki e te akamanako marie i mua ake ka uriuri ei i tetai mea puapinga ki toou tokorua

  • Akamanako meitaki e eaa taau ka tuatua e ka akapeea koe me tuatua i te reira

 3 KIA TAVAITAI TE MANAKO

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: Me akaipoipo koe, ka riro koe e toou tokorua “ei kopapa okotai.” (Mataio 19:5) Inara e rua ïa korua e penei ka tuke rai te aerenga manako o tetai ki to tetai. No reira ka inangaroia korua kia kite e ka akapeea me tavaitai i to korua manako e to korua ngakau. (Philipi 2:2) E mea puapinga te tu tavaitai me rave i tetai au ikianga. Te na ko ra te Pipiria e: “Kia rai te ui e takaʼi tei manakoia.” (Maseli 20:18) Kia riro te au kaveinga Pipiria ei arataki ia korua me rave kapiti korua i te au ikianga puapinga.—Maseli 8:32, 33.

TAAU KA RAVE:

  • Akakite ki toou tokorua e eaa to roto i toou ngakau, eiaa i taau ua e manako ra

  • E ui e eaa te manako o toou tokorua i mua ake ka rave ei koe i tetai ikianga

^ para. 4 Ko Iehova te ingoa o te Atua mei tei akakiteia i roto i te Pipiria.