Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 7

Apii Anga i Taau Tamaiti

Apii Anga i Taau Tamaiti

“E teianei au tuatua taku e akaue atu kia koe i teianei rā, ei roto i toou ngakau vai ei; E ka apii tamou tikai koe i te reira ki taau au tamariki.”—Deuteronomi 6:6, 7

I te akatumu anga a Iehova i te akanoonooanga no te ngutuare tangata, kua tuku aia na te nga metua e akaaere i te tamariki. (Kolosa 3:20) Naau na te metua te apainga kia tereni i taau tamaiti kia inangaro ia Iehova e kia riro mai ei tangata mako me pakari mai aia. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Ka anoano katoaia koe kia kite e eaa to roto i te ngakau o taau tamaiti me kore taau tamaine. E mea puapinga katoa taau uaorai akaraanga meitaki. Ka meitaki rava atu taau apii anga i te Tuatua a Iehova ki taau tamaiti me tuku koe i te reira na mua ki roto i toou uaorai ngakau.—Salamo 40:8.

 1 KIA PAPA UA I TE AKARONGO KI TAAU TAMARIKI

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “Kia rapurapu ua te tangata ravarai i te akarongo, kia tavarevare i te tuatua.” (Iakobo 1:19) Ka inangaro koe kia mama ua i taau tamariki i te tuatua mai kia koe e kia kite ratou e kua papa ua koe i te akarongo atu me inangaro ratou i te tuatua mai kia koe. Akatupu i te turanga au i roto i te ngutuare kia mama ua ia ratou i te tuatua mai. (Iakobo 3:18) Me kite ratou e ka riririri me kore ka akaapa mai koe, penei kare ratou e akakite atu i to ratou manako. No reira, akaari i te tu akakoromaki, akakite putuputu kia ratou e te inangaro ra koe ia ratou.—Mataio 3:17; 1 Korinetia 8:1.

TAAU KA RAVE:

  • Kia papa ua i te akarongo me inangaro taau tamariki i te tuatua atu

  • Pukapuka putuputu ki taau tamariki, eiaa i te au taime ua me tupu te manamanata

2 TAUTA KIA MĀRAMA I TE OONUANGA O TO RATOU MANAKO

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “Ko tei pakari i tana akonoanga, e rauka iaia te meitaki.” (Maseli 16:20) Tetai taime ka anoanoia koe kia akara oonu atu i te manako o taau tamariki kia mārama koe e eaa tikai to roto i to ratou ngakau. E mea matau na te tamariki i te akarava atu i tetai apinga me kore i te tuatua mai i tetai apinga maani ua. “Ko tei tuatua vave mai e kare i akakiteia atu, e neneva tona.” (Maseli 18:13) Eiaa e riri vave ua.—Maseli 19:11.

TAAU KA RAVE:

  • Akapapu e eiaa e tamanamanata me kore e riri noatu eaa ta te tamariki ka tuatua mai

  • E akamaara e mei teaa rai toou tu i toou tamarikianga e eaa tei puapinga roa atu kia koe

 3 AKAARI I TE TU TAOKOTAI

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E akarongo mai, e taku tamaiti, ki te apii a to metua tane, e auraka e akaruke i te ture a to metua vaine.” (Maseli 1:8) Kua oronga a Iehova i te tikaanga ki te nga metua kia utuutu i ta raua tamariki. E apii koe i taau tamariki kia akangateitei e kia akarongo ia koe. (Ephesia 6:1-3) Ka kite ua te tamariki e kare to ratou nga metua e ‘kapiti marie ana ma te ngakau okotai e te manako okotai.’ (1 Korinetia 1:10) Me kare korua e akatika ana ki tetai e tetai, eiaa e akaari ua mai i mua i te tamariki no te mea ka akakore tera i to ratou akangateitei no korua.

TAAU KA RAVE:

  • Uriuri ma te akatikatika e ka akapeea korua me ako i ta korua tamariki

  • Me kare e aiteite ana to korua manako no runga i te tereni anga i te tamariki, tauta kia mārama i te manako o toou tokorua

 4 AKANOO I TETAI PARANI

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E apii i te tamaiti i te arataa e tikaʼi iaia kia aere.” (Maseli 22:6) Kare e puapingaia te apii a taau tamariki me kare e porokaramu i akanooia. Ka anoanoia tetai parani no te tereni anga i taau tamariki e te o maira te ako anga ia ratou. (Salamo 127:4; Maseli 29:17) Kare te ako i te utunga mari ra te o maira te tauturu anga i taau tamariki kia mārama i te tumu i anoanoia ai tetai kaveinga. (Maseli 28:7) E apii katoa ia ratou kia inangaro i te Tuatua a Iehova e kia kite i te au kaveinga i roto. (Salamo 1:2) Na teia e tauturu ia ratou kia akatupu i te akava ngakau meitaki.—Ebera 5:14.

TAAU KA RAVE:

  • Akapapu meitaki kia kite taau tamariki e e Atua tika tikai a Iehova te ka rauka ia ratou kia irinaki

  • Apii ia ratou kia kite e e kino te au peu viivii e o maira te ainga, mei te au tu ka kitea i runga i te Initaneti e kia kopae takiri i te reira. Apii ia ratou kia kite e akapeea me paruru ia ratou mei te aronga e rave ra i teia au peu

“E apii i te tamaiti i te arataa e tikaʼi iaia kia aere”