Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 6

Tuke te Oraanga Akaipoipo me Anau Mai te Pepe

Tuke te Oraanga Akaipoipo me Anau Mai te Pepe

“Te tamariki ra, e tuanga ïa na Iehova.”—Salamo 127:3

Me anau mai tetai pepe ka tupu te rekareka e te umere ki te nga metua. Ei nga metua ou, penei ka poitirere korua i te kite e ka pou ua to korua taime e te maroiroi i te akono i ta korua pepe. No te rava kore o te moe e te au tauianga e o maira to korua manako ngakau no teia turanga ou, ka riro te reira ei tamanamanata i to korua pirianga. Ka anoanoia korua kia akanoonoo i tetai parani no te akono anga i ta korua pepe e te akamatutu i to korua akaipoipo. Akapeea ra te ako a te Pipiria i te tauturu anga ia korua me aro atu i teia au turanga ngata?

 1 KIA MĀRAMA E ME ANAU MAI TE PEPE KA TUKE TO KORUA ORAANGA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E akakoromaki anga roa to te aroa, e te takinga meitaki . . . e kare e kimi i te meitaki nona uaorai, kare e riri vave.” (1 Korinetia 13:4, 5) No te mea e metua vaine ou koe, e mea natura ua noou kia akapou i toou taime ki runga i taau pepe. Inara penei ka akamata taau tane i te manako e kare oou taime nona, no reira eiaa e akangaropoina e ka anoano katoa aia kia oronga koe i tetai taime nona. Kia rave koe i te reira ma te akaperepere e te akakoromaki kia kite aia e te anoanoia ra aia i roto i te oraanga o ta korua tamaiti.

‘Koia katoa oki kotou, e te au tane, e noo ia ratou ra ma te kite.’ (1 Petero 3:7) Kia mārama katoa koe e ka akapou taau vaine i te maataanga o tona maroiroi ki runga i ta korua pepe. E au apainga ou tana i teianei e ka manamanata rai aia, ka roiroi me kore ka taitaia. Tetai au taime penei ka riririri aia ia koe inara e akakoromaki e kia maru no te mea ko tei “kore e rapurapu i te riri ra, e meitaki maata tona i to te aronga ririnui.” (Maseli 16:32) Tauta kia mārama i tona turanga e kia tauturu atu i te akono i tona au anoano.—Maseli 14:29.

TAAU KA RAVE:

  • Te au metua tane: Tauturu i taau vaine i te akono i te pepe e pera katoa i te po. Akaiti mai i te taime e pou ana ki runga i tetai au angaanga ke, kia maata atu toou taime ki taau vaine e ta korua pepe

  • Te au metua vaine: Me inangaro taau tane i te tauturu ia koe i te akono i te pepe, āriki i tana tauturu. Me kare e mako meitaki tana rave anga i te reira, eiaa e akaapa, e akaari atu ra kiaia e ka akapeea me rave

 2 AKAKETAKETA I TO KORUA PIRIANGA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “Ka riro oki raua ei kopapa okotai.” (Genese 2:24) Noatu e pepe ou ta korua i teianei, e akamaara rai e e “kopapa okotai” korua e toou tokorua. Tauta pakari i te akaketaketa ua rai to korua pirianga.

E te au vaine, akameitaki atu i te tauturu a taau tane e tana turuturuanga. Ka riro taau tuatua akameitaki ‘mei te vairakau rai.’ (Maseli 12:18) E te au tane, akakite ki taau vaine e mei teaa te maata o toou inangaro e te akaperepere iaia. Akapaapaa iaia no tona tu akaperepere i te akono anga i te ngutuare tangata.—Maseli 31:10, 28.

“Auraka rava e tangata e kimi i tona uaorai meitaki, e kimi ra te tangata ravarai i to etai ke ra.” (1 Korinetia 10:24) Kia rave ua rai i taau ka rauka no toou tokorua. Ei nga tokorua, akapou i tetai taime kia tuatua, kia akameitaki e kia akarongo ki tetai e tetai. Kia akaperepere korua i tetai e tetai i roto i to korua pirianga ainga. E akamanako rai i te au anoano o toou tokorua. Te akakite ra te Pipiria e: “Eiaa korua e akataka ia korua uaorai, mari ra ei ngai poto ake, kia tika ia korua.” (1 Korinetia 7:3-5) No reira e uriuri i teia tumu manako i rotopu ia korua. Ka riro toou tu akakoromaki e te aroa takinga meitaki ei akaketaketa i to korua pirianga.

TAAU KA RAVE:

  • Auraka e ngaropoina i te akapou i tetai taime ko korua anake ua

  • Rave i tetai au mea mei te tata i tetai manga reta poto ua me kore oronga i tetai manga apinga aroa kia kite toou tokorua i toou akaperepere maata iaia

 3 TERENI ANGA I TA KORUA PEPE

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E mei to tamariki anga mairai toou kite i te tuatua tapu i tataia ra, ko te tuatua ïa i pakari ei koe e tae ua atu ki te ora.” (2 Timoteo 3:15) Parani meitaki i ta korua ka rave i te apii i ta korua pepe. I mua roa ake ka anau mai ei te pepe, kua anga ke ia ana te tareni o te kite i te apii i roto iaia. Ka kite te pepe i te akarongo i te reo o tona mama e tona papa iaia i roto i te vairanga tamariki, e ka ariu mai rai aia. Tatau kiaia i te taime e varevare ra aia. Noatu kare aia e mārama i taau e tatau ra kiaia, ka tauturu ra te reira iaia kia reka i te tatau me pakari mai aia.

Kare i tātuatauia te taime no te tuatua ki te pepe no runga i te Atua. Tuku iaia kia akarongo mai ia koe e pure ra kia Iehova. (Deuteronomi 11:19) Me kangakanga korua, tuatua no runga i te au mea ta Iehova i anga. (Salamo 78:3, 4) I taau tamaiti e maata maira, ka kite aia i toou inangaro maata no Iehova e ka tupu katoa tona inangaro ia Iehova.

TAAU KA RAVE:

  • Me pure koe, e pati kia rauka te pakari i te tereni anga i taau pepe

  • E taokioki ua rai te tuatua i taau e inangaro ra kia kite aia, kia apii iaia i te varevareanga