Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUANGA 5

Kia au ua e to Korua Nga Metua

Kia au ua e to Korua Nga Metua

“Ka akangakau aroa ua e te takinga-meitaki, te akaaka, te maru, te akakoromaki maata.”—Kolosa 3:12

E tupu mai ana te ngutuare tangata ou na roto i te akaipoipo. Noatu ka vai rai toou inangaro e te akangateitei no toou nga metua, inara ko toou tokorua te mea puapinga roa atu kia koe i teianei. Penei ka ngata i toou nga metua kia āriki i teia. Inara ka tauturu teia au kaveinga Pipiria ia koe kia kite e eaa taau apainga mua, kia rauka ia koe i te akamou i te au ki toou nga metua e te nga metua ongai, ia koe e tauta ra i te akono i toou ngutuare tangata ou. Te au kaveinga pouroa tei taikuia i roto i teia atikara ka o katoa mai to korua pirianga ki te au mema ke atu o to korua nga kopu tangata.

 1 KIA MĀRAMA I TE TURANGA O TOOU KOPU TANGATA

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E akangateitei i to metua tane e to metua vaine.” (Ephesia 6:2) Noatu eia oou mataiti, kia akangateitei ua rai koe i toou nga metua. Kia mārama rai koe e ka anoano katoaia toou tokorua kia akangateitei i tona nga metua ei tamaiti me kore ei tamaine na raua. “Kare te aroa e vareae,” no reira eiaa e manamanata i te pirianga o toou tokorua ki tona nga metua.—1 Korinetia 13:4; Galatia 5:26.

TAAU KA RAVE:

  • Kopae i te aerenga tuatua mei teia te tu, “E akaapa ua ana rai toou nga metua iaku” me kore “Noatu eaa taku ka rave kare roa toou mama e reka ana”

  • Tauta kia mārama i te turanga o toou tokorua

 2 AKONO I TAAU APAINGA I ROTO I TOOU AKAIPOIPO

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “E akaruke ei te tangata i tona metua tane e tona metua vaine, ka piri atu ei ki tana vaine; e ka riro oki raua ei kopapa okotai.” (Genese 2:24) Me akaipoipo koe penei ka manako toou nga metua e tei ia raua rai te tika ia koe, penei ka inangaro raua kia o mai rai ki roto i toou oraanga akaipoipo.

Tei runga ia korua e toou tokorua i te akatikatika e eaa ta korua au turanga ka akanoo no to korua nga metua e oti kia akakite maru ua atu kia ratou. Ka rauka ua ia korua kia tuatua tika atu ma te kore e riri. (Maseli 15:1) Ka riro te tu akaaka, te maru e te akakoromaki ei tauturu ia korua i te akatupu i tetai pirianga pumaana e to korua nga metua e te metua ongai e “i te tauturu anga atu i tetai e tetai ma te aroa.”—Ephesia 4:2.

TAAU KA RAVE:

  • Me te manamanata ra koe no te mea te o ua maira to korua nga metua ki roto i to korua oraanga, uriuri i te reira e toou tokorua me rangi marie te au mea ravarai

  • Akatikatika e ka akapeea korua i te akono anga i teia au mea