Ka Mataora Toou Ngutuare Tangata

Ka mataora toou oraanga akaipoipo e te ngutuare tangata me akonoia te au kaveinga Pipiria.

Akamataanga

Ka rauka te oraanga akaipoipo mataora e ka mataora te ngutuare tangata me taangaangaia te au manako i roto i teia poroutia tei akatumuia ki runga i te Pipiria.

TUANGA 1

Irinaki ki te Atua Kia Mataora te Oraanga Akaipoipo

E rua uianga mama ua ka tauturu ia koe i te akameitaki atu i toou oraanga akaipoipo.

TUANGA 2

Kia Vai Tiratiratu ki Tetai e Tetai

E maata atu ainei te o maira ki te tu tiratiratu i roto i te akaipoipo i to te kopae i te akaturi?

TUANGA 3

Ravenga no te au Manamanata

Me tau te akatikatikaanga, ka matutu e ka mataora te akaipoipo.

TUANGA 4

Akatere Anga i te Moni

Eaa te tuanga a te tu irinaki e te tu tiratiratu?

TUANGA 5

Kia au ua e to Korua Nga Metua

Ka rauka ia koe i te akangateitei i toou nga metua e te paruru i toou uaorai akaipoipo.

TUANGA 6

Tuke te Oraanga Akaipoipo me Anau Mai te Pepe

Me anau mai te pepe, ka akamatutu atu ainei te reira i to korua pirianga?

TUANGA 7

Apii Anga i Taau Tamaiti

Maata atu te o maira ki te ako kare ko te au kaveinga ua e te utunga.

TUANGA 8

Me Tupu te Tumatetenga

Kimi i te tauturu e anoano ra koe.

TUANGA 9

Akamori Kapiti te Ngutuare Tangata ia Iehova

Peea e mataora atu ei ta kotou akamorianga ngutuare?